Webnoviny - Svet

Prehlásenie Charty priemyslu turizmu

WEBNOVINY.SK

ARCR logo Foto: ARCR BRATISLAVA 11. januára (WBN/PR) – Jednému zo strategicky najdôležitejších odvetví Slovenska do budúcnosti, odvetviu cestovného ruchu Slovenska (turizmu), sa od 1.1.1993 nevenuje na Slovensku adekvátna pozornosť zo strany kompetentných, vrátane vlád SR a politických strán. Negovanie potenciálu možných prínosov rozvinutého turizmu pre krajinu je uskutočňované i v rokoch prebiehajúcej hospodárskej krízy, teda aj napriek akútnej potrebe hľadania riešení problémov v prvom rade v oblasti potenciálnych možností zamestnanosti, a v ďalších oblastiach. Pred takmer štyrmi rokmi sme v prvom Prehlásení Charty priemyslu turizmu zo dňa 13.4.2006 v Pro­grame Charty priemyslu turizmu na podporu rozvoja cestovného ruchu apelovali urýchlene konať a formulovali sme vybrané základné tézy ciest, realizácia ktorých podmieňuje rozvoj cestovného ruchu Slovenska. Následne sme ďalšími Prehláseniami tézy priebežne upresňovali a vyzývali na potrebu riešení problematiky cestovného ruchu Slovenska – naposledy 06.11.2009.

Problém Rezort, ktorý by mal byť jednou z priorít každej vlády Slovenska, je dlhodobo zo strany všetkých vlád Slovenskej republiky ignorovaný. Priemysel turizmu v zodpovedajúcom rozsahu absentuje taktiež v programoch politických strán Slovenska a detto vo vízii Slovenska do r. 2030 . Aj napriek zapracovaniu niektorých úloh Programu Charty priemyslu turizmu do programového vyhlásenia vlády SR, nedošlo ani doteraz k zmene, a živelný prístup k cestovnému ruchu na Slovensku pokračuje. Za posledných 17 rokov došlo v oblasti turizmu s malými výnimkami namiesto štartu rozvoja turizmu Slovenska, iba k stagnácii a úpadku odvetvia, spolu s postupnou devastáciou prostredia pre rozvoj turizmu, v tom o.i. devastáciou prostredia krajiny, prírody a kultúry. Výsledkom bolo, že namiesto prilákania návštevníkov sme ich v uplynulých dekádach odradili od návštevy/v Slo­venska. Negatívny stav turizmu Slovenska ostáva od prvého Prehlásenia Charty priemyslu turizmu nezmenený a v reálnom pohľade niet náznaku záujmu vlády na zmene a zlepšení súčasného stavu..

Výzva V nadväznosti na zverejnené Prehlásenia Charty priemyslu turizmu, na nereagovanie kompetentných na potrebu riešení a na súčasný katastrofálny stav v turizme krajiny a predpokladoch pre rozvoj turizmu Slovenska, signatári Charty priemyslu turizmu Slovenska vyzývame znovu vládu SR v záujme krajiny a všetkých jej obyvateľov, aby sa tvorba predpokladov pre prípravu štartu rozvoja cestovného ruchu/turizmu, ktorá spadá do kompetencie vlády SR, stala prioritou vlády SR na r. 2010. Súčasne vyzývame politické strany zaradiť rozvoj cestovného ruchu medzi priority svojich strán na najbližšie volebné obdobie. Vyzývame taktiež autorov a spolutvorcov vízie Slovenska do r. 2030, aby zmenili text vízie tak, aby priemysel turizmu, resp. cestovný ruch/turizmus Slovenska dostal vo vízii náležitý priestor, ktorý mu v záujme krajiny prináleží.

Charta priemyslu turizmu Slovenska Charta priemyslu turizmu Slovenska je voľné, neformálne a otvorené spoločenstvo občanov, ktorých spája myšlienka potreby zlepšenia situácie v cestovnom ruchu Slovenska a chcú byť v tomto smere nápomocní. K Charte sa môže pridať každý, kto sa stotožňuje s jej zámermi, participuje na jej aktivitách a podporuje ju.
Stačí poslať podnety, kritiky, návrhy, či odporúčania na development@psg.sk, prípadne zavolať na 0915789071.

Charta priemyslu turizmu je pripravená konzultovať v smere dosahovania progresu v CR Slovenska Po dohode na podmienkach spolupráce s kompetentnými úradmi Charta deklaruje pripravenosť pomôcť pri realizácii nevyhnutných riešení potrebných pre štart rozvoja turizmu Slovenska.

Bratislava, 09.01.2010

Jozef Čajko. v.r. Hovorca Charty priemyslu turizmu Pavla Mikulášová v.r., Hovorkyňa Charty priemyslu turizmu

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM