Prezident Kiska vymenoval 30 nových profesorov: Toto je ich kompletný zoznam

Na slovenských vysokých školách pribudne 30 nových profesorov. Menovacie dekréty im v Prezidentskom paláci odovzdal prezident SR Andrej Kiska.

Na slovenských vysokých školách pribudne 30 nových profesorov. Menovacie dekréty im v Prezidentskom paláci odovzdal prezident SR Andrej Kiska. Nových profesorov budú mať napríklad odbory geológia, pediatria, telekomunikácie, chirurgia, mikrobiológia či sociálna práca.

Kvalitné vzdelávanie podľa Kisku formuje aj to, aké hodnoty držia našu spoločnosť pohromade. Aké pravidlá a normy správania považujeme za spravodliví a ako si vynucujeme ich dodržiavanie. A na akých cieľoch sa ako krajina dokážeme dohodnúť.

„Vo všetkom tomto vnímam vašu úlohu ako nezastupiteľnú. Aj od vás osobne závisí, čo a ako sa bude na našich vysokých školách vyučovať, aké kvalitné budú vedecké a výskumné výstupy našich univerzít,“ uviedol v príhovore Kiska.

Hlava štátu zároveň požiadala nových profesorov, aby vytvárali tlak na zvyšovanie kvality vzdelávania, vedy a výskumu. Slovenská veda, vrátane vysokoškolskej, podľa Kisku, zaostáva v porovnaní s inými vyspelými krajinami. Zato v nekvalitných časopisoch, má druhý najvyšší podiel výstupov z krajín OECD. „Myslím, že je spoločnou úlohou všetkých zodpovedných prijať nevyhnutné opatrenia proti týmto praktikám,“ zdôraznil prezident s tým, že proti tolerovaniu nekvality a financovaniu podpriemerných výsledkov z verejných zdrojov na vysokých školách sa treba postaviť razantnejšie.

Kiska naposledy menoval profesorov v novembri minulého roka. Vtedy si z jeho rúk prevzalo dekréty 20 vysokoškolských pedagógov.

Zoznam vymenovaných profesorov:

Meno Odbor
doc. RNDr. Dr. Roman Aubrecht geológia
doc. MUDr. Angelika Bátorová, CSc. vnútorné choroby
doc. PhDr. Katarína Bednárová, CSc. prekladateľstvo a tlmočníctvo
doc. Ing. Peter Brída, PhD. telekomunikácie
doc. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD. pediatria
doc. Ing. Marcela Capcarová, PhD. spracovanie poľnohospodárskych produktov
doc. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD., MPH. gynekológia a pôrodníctvo
doc. Ing. Pavol Findura, PhD. mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby
doc. Ing. Pavol Galajda, CSc. telekomunikácie
doc. PaedDr. Dana Hanesová, PhD. pedagogika
doc. PharmDr. Josef Jampílek, Ph.D. farmaceutická chémia
doc. RNDr. Vladimír Janiš, CSc. aplikovaná matematika
doc. RNDr. Martin Kalina, CSc. aplikovaná matematika
doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD. sociálna antropológia
doc. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD. chirurgia
doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH. farmakológia
doc. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. agrobiotechnológie
doc. PhDr. Dagmar Marková, PhD. etika
doc. MUDr. Michal Mego, DrSc. onkológia
doc. PhDr. Alojz Nociar, CSc. sociálna práca
doc. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc. fyzikálna chémia
doc. Ing. Ján Piľa, PhD. motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. predškolská a elementárna pedagogika
doc. JUDr. Marek Števček, PhD. občianske právo
doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. filmové umenie a multimédiá
doc. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD. mikrobiológia
doc. Ing. Michal Tomko, PhD. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
doc. Ing. Peter Trebuňa, PhD. priemyselné inžinierstvo
doc. MVDr. Ján Venglovský, PhD. hygiena chovu zvierat a životné prostredie
doc. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc. pedagogika
Zdroj: TASR/Dnes24.sk

Odporúčame