Webnoviny - Svet

Priebežná účasť na referende zatiaľ 22,68 percenta

WEBNOVINY.SK

Foto: SITA/Dušan Hein BRATISLAVA 18. septembra (WEBNOVINY) –

Účasť na referende priebežne:

22:00 – Hlasovanie sa uzavrelo v 5060 okrskoch.

22:17 – Štatistický úrad SR na svojej internetovej stránke zverejnil 17 minút po zatvorení referendových miestností prvé neoficiálne priebežné výsledky dnešného referenda. Podľa zverejnených údajov v prvých siedmich okrskoch (v obvodoch Bánovce nad Bebravou, Veľký Krtíš a Stará Ľubovňa po jednom okrsku, v obvodoch Svidník a Trebišov po dvoch okrskoch), ktorých výsledky už komisie spracovali, bola účasť na referende 5,7 percenta. Z 2 069 oprávnených voličov v týchto okrskoch v referende hlasovalo 118 ľudí.

22:40 – Účasť v 290 referendových okrskoch, v ktorých už komisie podpísali zápisnice bola 19,61 percenta. V spočítaných okrskoch prišlo k referendovým urnám 20 740 voličov, pričom v zoznamoch bolo zapísaných 105 748.

22:48 – Výsledky referenda už spočítali v 792 z 5 060 o­krskov. Účasť v okrskoch, v ktorých už komisie podpísali zápisnice bola 20,74 percenta. Najvyššia bola zatiaľ účasť v obvode Senec, kde dosiahla 34,50 percenta. V Senci zatiaľ spočítali výsledky v šiestich zo 46 okrskov. V spočítaných okrskoch prišlo k referendovým urnám 70 560 voličov, pričom v zoznamoch bolo zapísaných 340 205.

Podľa priebežných výsledkov referenda na všetkých šesť referendových otázok odpovedala kladne väčšina hlasujúcich občanov. Na 1. otázku odpovedalo 87,35 percent hlasujúcich kladne, 8,4 percenta záporne. Na 2. otázku dalo kladnú odpoveď 94,2 percenta hlasujúcich, 2,25 percent sa vyjadrilo záporne. Na 3. otázku odpovedalo áno 92,51 percent, 3,68 odpovedalo nie. Na 4. otázku reagovalo súhlasom 87,17 percent, negatívnu odpoveď uviedlo 6,73 hlasujúcich. Na 5. otázku odvetilo kladne 68,34 percent účastníkov, proti bolo 22,74 percent hlasujúcich. Na 6. otázku odpovedalo kladne 73,45 hlasujúcich, záporne 13,02 účastníkov referenda.

Priebežná účasť je však zatiaľ 20,74 percent, takže výsledky referenda by neboli platné.

22:58 – Stránka Štatistického úradu SR, na ktorej zverejňuje priebežné výsledky referenda zostala 58 minút po uzatvorení referendových miestností nedostupná.

23:27 – Štatistický úrad SR už spočítal viac ako polovicu referendových okrskov. Štatistický úrad už zrátal výsledky referenda v 3 575 okrskoch z celkového počtu 5 060. Účasť voličov v referende zatiaľ vychádza na 21,84 percenta. K urnám prišlo v zrátaných okrskoch 553 892 voličov z 2 535 572 z­apísaných v zoznamoch. Percentuálne najviac voličov prišlo podľa priebežných výsledkov na referendum v obvode Dolný Kubín 29,85 percenta. Naopak najmenej v obvode Čadca 15,10 percenta.

Podľa priebežných výsledkov referenda na všetkých šesť referendových otázok odpovedala kladne väčšina hlasujúcich občanov. Na 1. otázku odpovedalo 87,32 percent hlasujúcich kladne, 8,69 percenta záporne. Na 2. otázku dalo kladnú odpoveď 94,92 percenta hlasujúcich, 1,9 percent sa vyjadrilo záporne. Na 3. otázku odpovedalo áno 92,81 percent, 3,68 odpovedalo nie. Na 4. otázku reagovalo súhlasom 88,34 percent, negatívnu odpoveď uviedlo 6,33 hlasujúcich. Na 5. otázku odvetilo kladne 69,6 percent účastníkov referenda, proti bolo 22,47 percent hlasujúcich. Na 6. otázku odpovedal kladne 74,48 hlasujúcich, záporne 13,26 účastníkov referenda.

Priebežná účasť je však zatiaľ 21,84 percent, takže výsledky referenda by neboli platné.

23:32 – Štatistický úrad SR už zverejnil neoficiálne výsledky referenda vo všetkých 52 okrskoch obvodu Stropkov, podľa ktorých tam bola účasť 18,97 percent. Spomedzi 16 148 oprávnených občanov zapísaných do zoznamov na hlasovanie tam hlasovalo 3 064.

23:37 – Už len necelá tisícka referendových okrskov zostáva spočítať pracovníkom Štatistického úradu SR. Tí už spočítali 4 164 okrskov z celkového počtu 5 060. Účasť voličov v referende zatiaľ vychádza na 22,06 percenta. K urnám prišlo v zrátaných okrskoch 704 263 voličov z 3 192 274 z­apísaných v zoznamoch. Percentuálne najviac voličov prišlo podľa priebežných výsledkov na referendum v obvode Dolný Kubín 29,92 percenta. Naopak najmenej v obvode Čadca 15, 01 percenta.

23:45 – Podľa priebežných výsledkov hlasovania v dnešnom referende už spočítali jeho výsledky vo všetkých okrskoch viacerých obvodov. V obvode Bánovce nad Bebravou je neoficiálna účasť na referende 19,6 percent, v obvode Nové Zámky 21,47 percent, Topoľčany 19,49 percent, Brezno 22,41 percent, Bardejov 21,64 percent, Kežmarok 21,31 percent, Stropkov 18,97 percent, Svidník 16,69 percent, Vranov nad Topľou 16,16 percent, Michalovce 15,96 percent, Rožňava 21,69 percent.

23:47 – Ešte 495 referendových okrskov zostáva spočítať pracovníkom Štatistického úradu SR. Spočítali 4 565 okrskov z celkového počtu 5 060. Účasť voličov v referende zatiaľ vychádza na 22,34 percenta a už nemôže presiahnuť 50 percentnú účasť potrebnú pre platnosť všeľudového hlasovania. K urnám prišlo v zrátaných okrskoch 818 220 voličov z 3 662 552 z­apísaných v zoznamoch.

Percentuálne najviac voličov prišlo podľa priebežných výsledkov na referendum v obvode Senec 29,85 percenta. Naopak najmenej v obvode Čadca 15, 11 percenta.

Všetky okrsky sú už zrátané v obvode Bánovce nad Bebravou, kde v 62 okrskoch prišlo hlasovať 19,6 voličov. Výsledky sú známe už aj vo všetkých 82 okrskoch v obvode Nové Zámky, kde prišlo k urnám 21,47 oprávnených voličov. V Šali bola účasť po zrátaní všetkých okrskov 21,02 percenta. V obvode Topoľčany prišlo hlasovať 19,49 percenta voličov, v Čadci 15,11 percenta, v Brezne 22,41 percenta, Veľkom Krtíši 20,52 percenta, v Bradejove 21,64 percenta, v Kežmarku 21,31 percenta, v Stropkove 18,97 percenta, vo Svidníku 16,69 percenta, Vranove nad Topľou 16,16 percenta, Michalovciach 15,96 a Rožňave 21,69 percenta.

23:57 – Účasť v referende s postupným sčítaním hlasov v okrskoch rastie, ale potrebné kvórum pre platnosť referenda neprekročí. Po sčítaní hlasov v 4 797 okrskoch je účasť v referende 22,59. Voliči mohli hlasovať celkovo v 5 060 okrskoch. K urnám prišlo v zrátaných okrskoch 897 088 voličov z 3 970 096 z­apísaných v zoznamoch. Percentuálne najviac voličov prišlo podľa priebežných výsledkov na referendum v obvode Senec 29,72 percenta. Naopak najmenej v obvode Čadca 15,11 percenta.

Podľa priebežných výsledkov referenda na všetkých šesť referendových otázok odpovedala kladne väčšina hlasujúcich občanov. Na 1. otázku odpovedalo 87,3 percent hlasujúcich kladne, 8,95 percenta záporne. Na 2. otázku dalo kladnú odpoveď 95,33 percenta hlasujúcich, 1,77 percent sa vyjadrilo záporne. Na 3. otázku odpovedalo áno 92,86 percent, 3,77 odpovedalo nie. Na 4. otázku reagovalo súhlasom 88,79 percent, negatívnu odpoveď uviedlo 6,19 hlasujúcich. Na 5. otázku odvetilo kladne 70,3 percent účastníkov referenda, proti bolo 22,3 percent hlasujúcich. Na 6. otázku odpovedal kladne 74,87 hlasujúcich, záporne 13,39 účastníkov referenda.

Priebežná účasť je však zatiaľ 22,59 percent, takže výsledky referenda by neboli platné.

00:07 – Po sčítaní hlasov v 4 903 okrskoch je účasť v referende 22,68 percenta. K urnám prišlo v zrátaných okrskoch 936 839 voličov z 4 130 629 z­apísaných v zoznamoch. Obava predsedu SaS Richarda Sulíka, aby sa referendum neskončilo fiaskom, sa nenaplnila. Sulík v sobotu vyhlásil, že problémom bude, keď nepríde na referendum ani toľko ľudí, koľko sa podpísalo pod petíciu. „Jednoznačne áno, to bude fiasko, keď nepríde ani tých štyristotisíc ľudí,“ povedal Sulík.

Zoznam otázok na referende:

  1. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky (NR SR) zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom (koncesionárske poplatky, pozn. redakcie)?
  2. Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom rozšírila možnosť prerokovať konanie poslanca NR SR ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch (zúženie poslaneckej imunity, pozn. redakcie)?
  3. Súhlasíte s tým, aby NR SR ústavným zákonom znížila počet poslancov NR SR na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?
  4. Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40-tisíc eur?
  5. Súhlasíte s tým, aby NR SR ustanovila možnosť voliť poslancov NR SR a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?
  6. Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom vyňala osoby poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona?

Skončilo sa siedme referendum od vzniku SR

Skončilo sa siedme referendum od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. O 22:00 sa na Slovensku uzavrelo hlasovanie v 5060 okrskoch. Využiť svoje právo a vyjadriť sa k šiestim referendovým otázkam mohlo podľa predbežných údajov z obcí 4 357 506 občanov oprávnených hlasovať v referende. Konečné číslo však bude známe až v nedeľu zo zápisnice Ústrednej komisie pre referendum SR. Referendum bolo pokojné podľa polície aj podľa Ústrednej komisie pre referendum SR. Komisia nedostala žiadny vážny podnet na porušenie zákona.

Na to, aby bol plebiscit so šiestimi otázkami platný, muselo k referendovým urnám dnes prísť viac ako polovica zo všetkých oprávnených voličov. Podľa Ústavy SR, sú totiž výsledky referenda platné, “ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda“.

SITA

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM