Webnoviny - Svet

Program SNG na september 2010

WEBNOVINY.SK

BRATISLAVA 23. augusta (WBN/PR) –

SNG Bratislava Vodné kasárne: Rázusovo nábrežie 2 Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 17.30 hod. Esterházyho palác: Nám. Ľ. Štúra 4, 815 13 Bratislava Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 17.30 hod., štvrtok od 10.00 hod. do 19.00 hod. Tel: (2) 54 43 20 81–82, e-mail: info@sng.sk, web: http://www.sng.sk

AKTUÁLNE VÝSTAVY

Insita 2010 9. ročník medzinárodného Trienále insitného umenia SNG Esterházyho palác, 1. posch., suterén, Nám. Ľ. Štúra 4, Bratislava 4. júl 2010 – 26. september 2010

Kurátor výstavy: Katarína Čierna Koncepcia výstavy: Katarína Čierna v spolupráci s medzinárodnou jury ( Roger Cardinal, Nico van der Endt, Laurent Danchin, Monika Jagfeld, Vladimír Kordoš, Nina Krstić )

Medzinárodné periodické podujatie Insita je výberová umelecká výstava zameraná na prezentáciu autentických hodnôt neškoleného výtvarného prejavu – naivného umenia, art brut a na umenie outsiderov. Insita 2010 pozostáva z monografickej výstavy laureátky Grand Prix Insita 2007 Justyny Matysiakovej z Poľska a z medzinárodnej súťažnej prehliadky diel súčasných insitných umelcov. Súčasťou projektu sú aj parciálne výstavy diel Ivana Rabuzina, Roberta Burdu, Kashinatha Chauhana doplnené o výstavu Maľované ihlou, ktorá predstavuje diela dvadsiatich umelcov európskeho, ale i svetového formátu.

Juraj Bartusz – gestá / body / sekundy Esterházyho palác, 2. poschodie, suterén, Nám. Ľ. Štúra 4, Bratislava; exteriér – nádvorie Vodných kasární 20. august – 31. október 2010

Kurátorky výstavy: Vladimíra Büngerová a Lucia Gregorová-Stachová Odborná spolupráca: Katarína Bajcurová

Retrospektívna výstava Juraja Bartusza (1933) nadväzuje na program SNG prezentovať významné osobnosti dejín slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. Bartusz je pražským absolventom, na slovenskú výtvarnú scénu vstúpil v 60. rokoch 20. storočia a stále patrí k jej najvýraznejším osobnostiam. Koncepcia výstavy s príznačným názvom gestá / body / sekundy vychádza z najdôležitejších fenoménov v Bartuszovom intermediálnom umeleckom programe. Sú to: 1. gesto (sochárske, maliarske, performatívne, tvorivé i deštruktívne), 2. autorský zámer, individualita, subjekt – jeho výkon, telo, idea a 3. čas, limit, pamäť, dejiny. Juraj Bartusz vytvoril aj pozoruhodné sochárske dielo a realizácie pre verejný priestor.

Na návšteve Manet, Rodin, Warhol a ďalší zo zbierok SNG Kabinet umenia 20. storočia SNG, Vodné kasárne, 1. poschodie, Rázusovo nábrežie 2, Bratislava 4. jún 2010 – 12. september 2010

Kurátorky výstavy: Vladimíra Bűngerová & Alexandra Kusá

Výstavou Na návšteve uvádzame do výstavného programu nový priestor – Kabinet umenia 20. storočia, ktorý je primárne venovaný prezentácii moderného a súčasného výtvarného umenia, architektúry a dizajnu. Vytvorením tohto programového formátu by sme chceli dopriať návštevníkom galérie pestrejší program a zároveň častejšie vystavovať a interpretovať galerijné zbierky, pretože práve kurátorská práca s nimi bude osou tohto výstavného programu a aj druhého Kabinetu, venovanému starému umeniu. Prvá výstava – Na návšteve | Manet, Rodin, Warhol a ďalší zo zbierok SNG rekapituluje stav zbierky európskeho umenia konca 19. a prvej polovice 20. storočia. Koncepcia sa zameriava na tú časť zbierok, ktorá je v medzinárodnom kontexte určujúca pre „rating“ galerijnej inštitúcie.

Alexandra Exterová Kabinet umenia 20. storočia SNG, Vodné kasárne, 1. poschodie, Rázusovo nábrežie 2, Bratislava 25. september – 14. november 2010

Kurátorka výstavy: Dagmar Poláčková

Výstava venovaná tvorbe ruskej avantgardnej maliarky a scénografky Alexandre Exterovej

Zlatý vek holandskej grafiky (Od Goltzia po Rembrandta) Kabinet starého umenia SNG, Vodné kasárne, 1. poschodie, Rázusovo nábrežie 2, Bratislava 11. september – 9. január 2011

Kurátorka výstavy: Zuzana Ludiková

PRIPRAVOVANÉ VÝSTAVY

Holé Baby Esterházyho palác, 1. poschodie, Nám. Ľ. Štúra 4, Bratislava 5. október – 21. november 2010

Kurátorky: Petra Hanáková v spolupráci s Evou Filovou, Janou Juráňovou a Janou Cvikovou

Táto provokatívna výstava bude enfant terrible tohtoročného výstavného plánu. Kurátorka sa zamerala na tradičnú tému umenia 20. storočia – ženský akt a chce predstaviť jeho aktualizované čítanie. Ženský akt je v svojej podstate dosť problematickým žánrom, nielen pre svoju „neprirodzenosť“ (obyčajne zrejmú len ženskému oku), ale najmä pre nie celkom férovú distribúciu rol a pohľadov, ktoré implikuje: nahá žena a oblečený muž (umelec či divák), „šmírujúci“ verzus „šmírovaná“. Akt ako žáner bude vo výstave SNG podrobený feministickému čítaniu. Pôjde teda o „dvojito kódovanú“ výstavu, ktorá na jednej strane predstaví klasické diela kanonických umelcov (Fulla, Galanda, Majerník, Barčík, Laluha, Fila), na druhej strane, prostredníctvom čítania feministických autoriek (Jana Juráňová, Jana Cviková) sprítomní aj ich iný, skôr temný rozmer.

Stále expozície

Staré európske umenie 16. – 18. storočia Vodné kasárne, 1. poschodie Koncepcia expozície Ivan Rusina

Expozícia predstavuje v reprezentačnom výbere významné diela starého európskeho umenia renesancie, manierizmu a baroka zo zbierok SNG. Je rozčlenená podľa slohov i jednotlivých európskych škôl: po manierizme (H. van Aachen, D. Beccafumi, J. Brueghel) nasleduje holandská a flámska maľba 17. storočia (J. van Goyen, F. Francken, H. ten Oever) a talianske umenie 16. – 18. storočia (D. Fetti, A. Carraci, P. Batoni). Expozícia pokračuje menšími kolekciami anglického, nemeckého a španielskeho umenia, ktoré spolu podávajú relatívne ucelený pohľad premien umenia medzi rokmi 1500–1800

Gotické umenie Slovenska Vodné kasárne, 2. poschodie Koncepcia expozície Dušan Buran

Expozícia gotického umenia predstavuje okrem známych skulptúr, tabuľových obrazov a rekonštruovaných oltárov od konca 13. až po začiatok 16. storočia v nových kontextoch aj akvizície zbierky gotického umenia posledných desiatich rokov. Okrem divácky pôsobivej inštalácie kurátor sleduje dva základné ciele: v prvom rade sprostredkovať stredoveký artefakt nielen ako estetický objekt, ale aj ako predmet určitej historickej situácie. Návštevníkom ponúka v rámci nového informačného systému podrobnejšie komentáre k vybratým pamiatkam, kombináciou diel naznačuje geografické súvislosti a v textoch nezabúda ani na ich obsah, štýl, liturgické prostredie či problematiku reštaurovania.

Upozornenie! 14. august 2010 – 20. september 2010 Stála expozícia Gotické umenie Slovenska bude v uvedených termínoch z bezpečnostných dôvodov uzatvorená. Jej nosné exponáty sa prevážajú na výstavu gotického umenia v Paríži. Expozícia nebude prístupná ani za účelom filmovania či fotografovania Za pochopenie Vám ďakujeme!

Barokové umenie na Slovensku Vodné kasárne, 2. poschodie, sála Koncepcia expozície Katarína Chmelinová

Expozícia barokového umenia predstavuje výberovú kolekciu umeleckých diel zo zbierok SNG, ktorá sleduje vývoj výtvarného prejavu v 17. a 18. storočí na našom území. Zaznamenáva premeny baroka od jeho raných podôb, cez vrcholnú až po neskorú fázu v klasicizujúcich i rokokových polohách. Medzi vystavenými obrazmi sú diela J. Kupeckého, J. Bogdana, ako aj práce nasledovateľov P. Trogera J. L. Krakera a J. I. Mildorfera. Domácu tvorbu zastupujú maliari J. G. Kramer, Š. M. Izbighy, A. F. Oeser a E. Schrott. Sochárska produkcia v dreve, kameni i kove je reprezentovaná prácami V. Stadlera, dielne J. R. Donnera, plastikami D. I. Stanettiho či F. X. Seegena. Celú kolekciu uzatvárajú ukážky odliatkov charakterových hláv od F. X. Messerschmidta.

Umenie 19. storočia na Slovensku Vodné kasárne, 1. poschodie, chodba Koncepcia expozície Katarína Beňová

Maliarske a sochárske diela slovenských a so Slovenskom spätých autorov podávajú obraz o umení 19. storočia, ktoré vo vývoji sledovalo stredoeurópsky výtvarný prejav. Prešlo dobovými štýlovými premenami, počínajúc klasicizmom cez biedermeier a romantizmus až k realizmu a plenérizmu, čo dokumentuje tvorba J. Czauczika, K. Marka, J. B. Klemensa, P. M. Bohúňa, L. Mednyánszkeho, D. Skuteckého, J. Hanulu a ďalších. Z výtvarných druhov prevládol u nás najmä portrét, ale záujem sa obracal aj ku krajine, zátišiu a koncom storočia i k žánrovým motívom.

ne)stále expozície umenia 20. storočia SNG, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie 2, Bratislava Koncepcia expozície Alexandra Kusá

Slovenská národná galéria predstavuje v dvoch sálach vo Vodných kasárňach inštaláciu diel umenia 20. storočia. Kurátori rozdelili materiál umenia 20. storočia na dva celky: klasickú modernu (reprezentovanú umením 20/30+ rokov) a na neskorú modernu (reprezentovanú umením 60/70+ rokov). Koncepcia je ďalej napĺňaná výberom z majstrovských diel zo zbierok SNG. Samotná inštalácia nie je zameraná na exaktnú prezentáciu konkrétneho diela, skôr sme chceli sprostredkovať zážitok z umenia, ukázať jeho koncentrovanú auru, navodiť náhodné stretnutia a v neposlednom rade nám išlo o výstavu a vystavovanie.

Sprievodný program SNG Bratislava

Štvrtok 16. 9. 2010 o 17.00 hod Sprievodný program výstavy Juraj Bartusz Gestá / body / sekundy Kurátorský výklad na výstave: Vladimíra Büngerová, Lucia Gregorová-Stachová Prehliadka výstavy začne na nádvorí SNG, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie 2, Bratislava Vstupné ako na výstavy

Štvrtok 23. 9. 2010 o 17.00 hod V SNG číta Pavel Vilikovský … na výstave Juraj Bartusz Gestá / body / sekundy Ide o ďalšie pokračovania cyklu venovaného literatúre v priestoroch výstav a expozícií SNG. Silvester Lavrík jeden štvrtok v mesiaci predstavuje v diskusii osobnosť slovenskej literatúry. Esterházyho palác, Nám. Ľ. Štúra 4, Bratislava Vstupné 1,50 €

Štvrtok 30. 9. 2010 o 17.00 hod Taliansky operný podvečer Originálne nahrávky talianskej opernej lieratúry s komentárom historika opery Jaroslava Blaha. Program: Vystúpenie hosťa – Naj v poslednom polstoročí (basista Nicola Rossi-Lemeni, mezzosopranistka Fiorenza Cossotto, barytonista Renato Bruson, sopranistka Renata Scotto, tenorista Giuseppe di Stefano) – mikroprierez operou Giuseppe Verdiho I DUE FOSCARI (pred bratislavskou premiérou v SND) Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie 2, 1. poschodie Vstupné 1, 50 €

Na kurátorské výklady je vstupné ako na výstavy: základné vstupné 3,50 eur a zľavy podľa cenníka SNG. Kontakt: programové oddelenie SNG po@sng.sk, andrea.ilencikova@sng.sk 02/ 59 22 61 31

Zmena programu vyhradená!

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM