Webnoviny - Svet

Radičová navrhuje manažment povodí a krajiny

WEBNOVINY.SK

Foto: SITA/Michal BurzaBRATISLAVA 22. augusta (WEBNOVINY) – Predsedníčka vlády SR Iveta Radičová (SDKÚ-DS) navrhuje vytvoriť funkciu ďalšieho vládneho úradníka – splnomocnenca vlády pre verejnú správu, integrovaný manažment povodí a krajiny. Podľa premiérky by mal tento splnomocnenec riešiť zásadné otázky rozvoja územnej samosprávy, komunálnej reformy, prijatia a realizácie systémových opatrení na znižovanie povodňových rizík, rizík sucha a adaptácie krajinnej štruktúry na zmeny klímy v Slovenskej republike. Návrh, ktorý je od 13. augusta v medzirezortnom pripomienkovom konaní, počíta s tým, že štatút tohto splnomocnenca by začal platiť od 1. septembra. Trval by až do ďalších parlamentných volieb.

Splnomocnenec vlády SR pre verejnú správu, integrovaný manažment povodí a krajiny má mať postavenie poradného orgánu vlády, ktorá rozhodne o jeho vymenovaní i odvolaní. Vláde sa bude zodpovedať za svoju činnosť. „Návrh na jeho vymenovanie a odvolanie predkladá vláde predseda vlády. Návrhy na zmeny štatútu predkladá vláde predseda vlády. Štatút a jeho zmeny schvaľuje vláda,“ uvádza sa v návrhu Radičovej. Tá bude činnosť splnomocnenca riadiť alebo na to poverí niektorého podpredsedu vlády. „Splnomocnenec koordinuje svoju činnosť s podpredsedami vlády, s ministrom vnútra, s ministrom financií, ministrami v oblasti pôdohospodárstva, životného prostredia, výstavby, regionálneho rozvoja, s ministrom zahraničných vecí a podľa charakteru riešenej problematiky aj s ďalšími členmi vlády,“ píše sa v návrhu štatútu splnomocnenca.

Splnomocnenec bude mať pre potreby svojej činnosti sekretariát, ktorý bude začlenený do organizačnej štruktúry úradu vlády. "Zamestnanci sekretariátu sú v štátno-zamestnaneckom pomere alebo v pracovnoprávnom vzťahu k úradu vlády. Splnomocnenec aj sekretariát bude platený z rozpočtu úradu vlády.

Splnomocnenec bude okrem iného aj zabezpečovať proces informovania a komunikácie s laickou a odbornou verejnosťou, spolupracovať so ZMOS-om, Úniou miest Slovenska a s predstaviteľmi samosprávnych krajov. Spolupracovať by mal aj s vedecko-výskumnými a vysokoškolskými pracoviskami, mimovládnymi organizáciami, medzinárodnými organizáciami a inými subjektmi. Má tiež podporovať „zapájanie miestnej pracovnej sily a nezamestnaných do procesov, projektov, programov a aktivít miestneho a regionálneho rozvoja.“ Radičovej kabinet má v súčasnosti, podľa internetovej stránky Vlády SR, len dvoch splnomocnencov – pre rómske komunity a pre informačnú spoločnosť.

SITA

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie