RADÍME: SZČO nemusí odklad daňového priznania hlásiť Sociálnej poisťovni

Odklad daňového priznania nemusí samostatne zárobkovo činná osoba hlásiť Sociálnej poisťovni. Výška poistného sa im nemení až do konca septembra.

Lucia Šútorová
Ilustračný obrázok k článku RADÍME: SZČO nemusí odklad daňového priznania hlásiť Sociálnej poisťovni
Zdroj: TASR

Samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2017, nie sú povinné túto skutočnosť oznamovať Sociálnej poisťovni. Poistné v rovnakej výške ako doteraz, ktoré je určené z vymeriavacieho základu na základe daňového priznania za rok 2016, budú platiť až do 30. septembra 2018, pričom prípadné finančné rozdiely sa nijakým spôsobom nebudú vyrovnávať.

Ak samostatne zárobkovo činnej osobe s predĺženou lehotou na podanie daňového priznania vznikne povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie, poistné z novourčenej sumy bude platiť od 1. októbra 2018 so splatnosťou do 8. novembra 2018.

„Samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2017, vznikne povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie od 1. októbra 2018. Je jedno či má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania do 30. júna alebo do 30. septembra 2018, ak jej príjem z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou za rok 2017 je vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu, ktorý je 5472 eur,“ radí Peter Višváder, hovorca poisťovne.

Vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výšku poistného oznámi Sociálna poisťovňa aj samostatne zárobkovo činnej osobe s predĺženou lehotou na podanie daňového priznania.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR