Webnoviny - Svet

Rezort dopravy pripravuje novelu zákona o poštových službách

WEBNOVINY.SK

BRATISLAVA 30. októbra (WEBNOVINY) – Návrh veľkej novely zákona o poštových službách, ktorý pripravuje ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií, má aj právne potvrdiť úplnú liberalizáciu služieb na domácom poštovom trhu od určitého dátumu. Ako agentúru SITA informoval generálny riaditeľ Slovenskej pošty, a.s. Libor Chrást, novela by mohla zaviesť skorší termín liberalizácie poštových služieb ako začiatok roka 2013, ktorý je podľa Európskej únie pre Slovensko záväzný. Predchádzajúci návrh malej novely zákona o poštových službách bol ešte v lete stiahnutý z pripomienkového konania pre zásadné pripomienky Protimonopolného úradu. Ten mal výhrady k tomu, že pokiaľ má pošta výhradu, tak nemôžu byť obmedzovaní alternatívni poštoví doručovatelia.

Súčasnú situáciu na poštovom trhu je podľa Chrásta pre poštu najhoršia. „Máme de facto úplnú liberalizáciu, ale de iure nemáme žiadnu legislatívu, ktorá by upravovala rovnaké postavenie a podmienky na liberalizovanom trhu, či kontrolu nielen Slovenskej pošty, ale aj alternatívnych poštových operátorov. Keď podnikáme na trhu, tak by sme mali mať všetci rovnaké, alebo aspoň približne rovnaké podmienky,“ tvrdí Chrást.

Slovenská pošta si podľa Chrásta nevymyslela univerzálnu poštovú službu, ktorú poskytuje na základe licencie. Jej poskytovanie vyplýva z tretej smernice Európskej komisie o poštových službách, ako aj zo záväzku vlády SR, ktorá sa zaviazala zabezpečiť poskytovanie univerzálnej služby za rovnakých podmienok na celom území Slovenska. Vláda to cez licenciu delegovala na Slovenskú poštu. „Keď nebudeme mať ekonomické prostriedky na zabezpečenie univerzálnej poštovej služby, môžeme licenciu vypovedať a hľadať nejaké iné spôsoby,“ dodal Chrást.

Európska komisia začala konanie proti Slovensku za porušenie právnych predpisov pre neuplatnenie jej rozhodnutia o hybridnej pošte zo 7. októbra 2008. Ako agentúru SITA vo štvrtok informovalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, komisia sa rozhodla zaslať Slovensku odôvodnené stanovisko, ktorým ho žiada, aby uplatnilo rozhodnutie komisie vo veci hybridnej pošty. Odôvodnené stanovisko je podľa Zmluvy o Európskych spoločenstvách druhým krokom v rámci konaní vo veci porušenia právnych predpisov. Komisia vlani konštatovala, že remonopolizácia sektora hybridnej pošty na Slovensku je nezlučiteľná s jednotným trhom a nariadila Slovensku ukončiť porušovanie právnych predpisov. Ako prvý krok komisia zaslala Slovensku 17. decembra 2008 formálnu výz­vu.

„Slovensko doposiaľ neinformovalo komisiu o žiadnych opatreniach prijatých na uplatnenie tohto rozhodnutia. Rozhodnutie z roku 2008 má záväzný a priamy účinok a je priamo vymáhateľné vnútroštátnymi súdmi. Odôvodnené stanovisko nasleduje za formálnou výzvou zaslanou v decembri 2008, na ktorú Slovensko nedalo uspokojivú odpoveď,“ uviedla Európska komisia. Slovensko má teraz dva mesiace na to, aby vyhovelo odôvodnenému stanovisku, v prípade, že tak neurobí, komisia môže predložiť vec Európskemu súdnemu dvoru.

Slovenská pošta sa koncom vlaňajška odvolala proti rozhodnutiu komisie na Európskom súdnom dvore v Luxemburgu, takéto odvolania však nemajú odkladný účinok na povinnosť Slovenska vyhovieť rozhodnutiu komisie.

SITA

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM