Ilustračný obrázok k článku Rodičia NEZABUDNITE, blížia sa zápisy do škôlok: Pre NIEKTORÉ deti to bude povinné!
Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Rodičia NEZABUDNITE, blížia sa zápisy do škôlok: Pre NIEKTORÉ deti to bude povinné!

Počas mája sa uskutočnia zápisy detí do materských škôl. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov do 31. augusta 2022, bude predprimárne vzdelávanie povinné.

han Zo Slovenska
han Zo Slovenska

Rodičia NEZABUDNITE, blížia sa zápisy do škôlok: Pre NIEKTORÉ deti to bude povinné!

Počas mája sa uskutočnia zápisy detí do materských škôl. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov do 31. augusta 2022, bude predprimárne vzdelávanie povinné.

Ilustračný obrázok k článku Rodičia NEZABUDNITE, blížia sa zápisy do škôlok: Pre NIEKTORÉ deti to bude povinné!
Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Vyplýva to z usmernenia k prijímaniu detí do materskej školy na školský rok 2022/2023, zverejneného na webe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Žiadosti o prijatie do materskej školy na školský rok 2022/2023 podávajú rodičia od 1. do 31. mája. Konkrétny termín, miesto a spôsob podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy zverejní riaditeľ materskej školy.

Okrem toho tiež riaditeľ zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy.

Výber škôlky

Rezort školstva upozorňuje, že nie je prípustné, aby materská škola trvala na predložení žiadosti len na formulári, ktorý si ona sama vytvorila. „Počet podaných žiadostí nie je obmedzený,“ uvádza sa v usmernení z dielne ministerstva školstva.

Materská škola v rámci oznámenia o konkrétnom termíne a mieste podávania žiadostí môže požiadať zákonných zástupcov, že ak bude ich dieťa na základe žiadosti prijaté do niektorej inej materskej školy, aby o tom upovedomili všetky ostatné materské školy, do ktorých tiež podali žiadosť o prijatie svojho dieťaťa.

Rodič môže podať žiadosť osobne, poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy, e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva. Urobiť tak môže aj prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Ďalšie rady

„Riaditeľ žiadnej materskej školy zaradenej v sieti škôl a školských zariadení nemôže odmietnuť prevziať od rodiča žiadosť, a to ani v prípade, ak vie, že nemá voľnú kapacitu. O každej žiadosti je povinný rozhodnúť,“ píše sa v usmernení.

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú. Riaditeľ škôlky, do ktorej bolo dieťa prijaté, oznámi túto skutočnosť riaditeľov spádovej materskej školy. Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

Riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 30. júna.


FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Zdroj: TASR
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín