Webnoviny - Svet

RÚZ proti plateniu zdravotných odvodov z dividend

WEBNOVINY.SK

Ilustračné foto: SITA/Ľudovít Vaniher BRATISLAVA 16. septembra (WEBNOVINY) – Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) je principiálne proti zavedeniu platenia zdravotných odvodov aj z dividend. V reakcii na návrh novely zákona o zdravotnom poistení, ktorou sa má zaviesť platenie poistného na zdravotné poistenie aj z dividend, to pre agentúru SITA uviedol tajomník RÚZ Martin Hošták. „Sme za odstraňovanie výnimiek v daňovo-odvodovom systéme, avšak zavedenie platenia odvodov z kapitálových výnosov je podľa nás nesprávne,“ uviedol.

Generálny riaditeľ Tatra banky Igor Vida považuje platenie zdravotných odvodov z dividend za ekonomický nezmysel. „Čo majú dividendy spoločné so zdravotnou starostlivosťou? Je oveľa logickejšie dividendy zdaniť riadnou daňou z príjmu, keď už to musí byť,“ uviedol vo svojom komentári zverejnenom vo štvrtkových Hospodárskych novinách. Ako upozorňuje, na jednej strane chce ministerstvo financií rušiť rôzne výnimky v systéme a na druhej strane sa objaví takýto návrh nesystémového riešenia. „Za oveľa elegantnejšie a spravodlivejšie považujem, v tejto zložitej fiškálnej situácii, zvýšiť spotrebnú daň pokojne aj o 3 percentá, pokiaľ je to potrebné na zabezpečenie dostatočných príjmov do štátneho rozpočtu,“ odporučil vláde šéf Tatra banky.

Po zavedení platenia zdravotných odvodov z výnosov z kapitálového majetku podľa tajomníka RÚZ M. Hoštáka hrozí, že by napríklad dôchodca musel platiť odvod aj z výnosu z vkladnej knižky, či inej formy sporenia. „Znamenalo by to obrovskú administratívnu záťaž pre firmy i bežných občanov, a najmä u občanov by administratívne náklady niekoľkonásobne prevýšili príjmy pre verejné financie,“ varoval Hošták.

Zdravotné odvody z dividend, ktoré majú uhrádzať právnické osoby vyplácajúce dividendy, budú ohraničené stropmi. Stropy sa budú rovnako uplatňovať aj pri platení preddavkov na zdravotné poistenie z dividend. Vyplýva to z nového návrhu novely zákona o zdravotnom poistení. Maximálny ročný vymeriavací základ na platenie poistného z dividend má byť aj v tomto prípade 36-násobkom priemernej mesačnej mzdy na Slovensku.

Maximálny mesačný vymeriavací základ pri platení preddavkov z dividend navrhuje rezort zdravotníctva vo výške trojnásobku priemernej mesačnej mzdy. Sadzba poistného by aj pri platení zdravotných odvodov z dividend mala byť na úrovni 14 % z vymeriavacieho základu. Právnickú osobu, ktorá vypláca dividendy fyzickej osobe, rezort definuje ako obchodnú spoločnosť alebo družstvo so sídlom v Slovenskej republike alebo obdobnú obchodnú spoločnosť alebo družstvo so sídlom v cudzine.

Navrhovaná novela zákona má zaviesť rovnaký minimálny základ pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a tzv. dobrovoľne nezamestnané osoby. Minimálna platba preddavkov na poistné dobrovoľne nezamestnaných osôb tak má byť 14 % z minimálneho základu v sume 44,2 % z priemernej mesačnej mzdy. Určovanie vymeriavacieho základu pre SZČO má zostať v súčasnej podobe. Základ dane z príjmu sa tak naďalej pri výpočte preddavkov na poistné nemá znižovať o zaplatené poistné na zdravotné poistenie, pričom sa má deliť koeficientom 2,14. Podľa pôvodného návrhu novely zákona sa mal vymeriavací základ SZČO počítať ako podiel čiastkového základu dane nezníženého o zdravotné a sociálne poistenie a príspevkov na dôchodkové sporenie a koeficientu 1,352.

Vymeriavacím základom na platenie odvodov u zamestnanca by sa po novom mal stať jeho príjem zdaňovaný ako príjem zo závislej činnosti, teda aj napríklad odchodné, odstupné, suma zdaňovaná v súvislosti s používaním motorového vozidla zamestnávateľa, časť zamestnaneckej opcie poskytnutej zamestnancovi a podobne. Návrh zákona robí aj úpravy v rámci ročného zúčtovania. Oproti súčasnému stavu sa pridávajú kategórie poistencov, ktorí nie sú povinní vykonávať ročné zúčtovanie poistného.

SITA

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM