Webnoviny - Svet

Schválili zoštíhlenie Fondu národného majetku

WEBNOVINY.SK

Foto: SITA

BRATISLAVA 15. januára (WEBNOVINY) – Vláda v piatok schválila návrh na zmenu organizačnej štruktúry Fondu národného majetku SR (FNM). Od začiatku júla tohto roka by malo zaniknúť deväťčlenné prezídium fondu a mal by sa tiež znížiť počet členov výkonného výboru a dozornej rady. Ako ďalej vyplýva zo schváleného návrhu novely zákona o veľkej privatizácii, výkonný výbor fondu by mal mať namiesto súčasných jedenásť členov len piatich členov a dozorná rada by sa mala zredukovať zo súčasných sedem členov na troch členov. „Po reorganizácii organizačnej štruktúry Fondu národného majetku SR by sa mala jednoznačne zredukovať aj personálna zložka fondu,“ uviedlo ministerstvo hospodárstva.

FNM má v súčasnosti podľa rezortu 90 zamestnancov začlenených do odborných útvarov a po vnútornej reorganizácii možno očakávať pokles počtu zamestnancov na približne 50 pracovných miest. „Navrhované personálno-organizačné zmeny prispejú nielen k značnej úspore mzdových nákladov a nákladov na činnosť orgánov fondu, ale nepriamo budú viesť aj k ďalšej úspore finančných prostriedkov v rámci zabezpečovania prevádzky fondu,“ konštatuje ministerstvo hospodárstva. Vďaka zníženiu personálneho aparátu by sa podľa rezortu mohlo ušetriť približne 1,6 mil. eur.

Súčasný stav organizačnej a personálnej štruktúry FNM je podľa rezortu ekonomicky zaťažujúci a nepotrebný. Ako upozorňuje ministerstvo, činnosti FNM v súčasnosti realizuje personálny a organizačný aparát fondu, a to v rozsahu a v počte ako bol vytvorený pri jeho založení. „Veľká časť ustanovení zákona o privatizácii sa postupom času, tak z pohľadu pôvodného primárneho účelu zákona, ako aj z pohľadu existujúceho postavenia a činnosti FNM ukázala ako prekonaná“ uvádza ministerstvo.

Fond v súčasnosti vykonáva najmä činnosti súvisiace s ukončením uspokojovania reštitučných nárokov, prebiehajúcimi súdnymi spormi, splnením všetkých doposiaľ „otvorených“ privatizačných zmlúv, vrátane vysporiadania súvisiacich záväzkov, resp. pohľadávok. „Z uvedeného dôvodu by mal personálny a organizačný aparát FNM zohľadňovať potrebu vykonávania iba tých činností, ktoré v súčasnosti fond skutočne realizuje,“ tvrdí rezort.

SITA

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM