han Šport Hokej

Slovenskí hokejoví rozhodcovia sú pobúrení: Môže za to jeden z nových šéfov zväzu!

Vyjadrenia výkonného riaditeľa Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Petra Kruľa na tému rozhodcov sú podľa samotných arbitrov nekorektné a zavádzajúce.

Ilustračný obrázok k článku Slovenskí hokejoví rozhodcovia sú pobúrení: Môže za to jeden z nových šéfov zväzu!
Zdroj: TASR/Martin Baumann

Pre TASR to uviedli slovenskí hokejoví rozhodcovia v reakcii na Kruľove slová, ktoré odzneli v článku na portáli SZĽH v stredu 9. septembra.

Zaskočilo ich to

„Obratom sme ho požiadali aby upravil svoje vyjadrenie, avšak do dnešného dňa na žiadosť nereagoval. Preto sme sa rozhodli, že slová, ktoré povedal výkonný riaditeľ SZĽH uvedieme na pravú mieru,“ uviedli rozhodcovia v tlačovom vyhlásení, v ktorom namietajú voči Kruľovým vyjadreniam týkajúcim sa najmä financovania hokejových rozhodcov.

"V prvej časti článku p. Peter Kruľ uvádza, že prebehlo viacero stretnutí, kde sa zatiaľ nenašla spoločná reč. Pravdou je, že zástupcovia rozhodcov so zástupcami SZĽH od príchodu nového výkonného riaditeľa spoločne absolvovali iba dve stretnutia, ktoré po každé iniciovali práve rozhodcovia a museli sa opakovane dožadovať ich zorganizovania. Nespomína fakt, že rozhodcovia žiadajú o komplexné vyriešenie svojich požiadaviek od augusta 2019.

Celý prepis rozhodcov verzus Kruľ

Ďalej uvádza: P.K.: „Rozhodcovia prišli s návrhom, ktorý je v aktuálnej spoločenskej situácii a finančnej situácii zväzu pre nás neakceptovateľný a neúnosný.“

Vysvetlenie rozhodcov: Rozhodcovia považujú svoj návrh za prijateľný a akceptovateľný pre obe strany. Počas stretnutí opakovane vysvetľovali vzniknutú situáciu na základe faktov, reálnych čísiel a žiadali komplexné riešenie ich požiadaviek, ktoré boli dlhoročne „ignorované“ zo strany SZĽH. Je potrebné spomenúť fakt, že sezóna 2019/2020 bola predčasne ukončená a množstvo stretnutí sa neodohralo, v rozpočte zostali nevyčerpané finančné prostriedky za tieto stretnutia.

P.K.: „V priebehu rokovaní sme prišli s viacerými kompromisnými návrhmi, ktoré dokonca dostanú požiadavky rozhodcov na úroveň, ktorú požadujú.“

Vysvetlenie rozhodcov: V priebehu rokovaní a počas celého roka prišli zástupcovia SZĽH s jediným konkrétnym návrhom, v ktorom je zvyšovanie rozdelené do 3 rokov, pričom v najnižších kategóriách ide o ročné navýšenie 3 eurá brutto. S týmto návrhom rozhodcovia nesúhlasili. Na Slovensku je rozhodcov málo, a myslíme si, že práve ich finančné ohodnotenie je jedným z hlavných dôvodov tohto nezáujmu. Ak má SZĽH úprimný záujem o navýšenie počtu a kvality rozhodcov musí brať do úvahy aj ich finančné ohodnotenie.

P.K.: „Chceli sme rokovania využiť aj na určenie spôsobu, ako zvýšiť počet a kvalitu rozhodcov. Bohužiaľ, všetky naše návrhy boli zo strany rozhodcov principiálne odmietnuté. Snažíme sa ďalej, ale dostávame odmietavé stanovisko, ktoré nepripúšťa diskusiu o špecifických požiadavkách.“

Vysvetlenie rozhodcov: Žiadny návrh na riešenie počtu a kvality rozhodcov zo strany SZĽH nebol prezentovaný. Boli to práve zástupcovia rozhodcov, ktorí na každom stretnutí so zástupcami SZĽH prezentovali názor, že práve navýšením odmien rozhodcov vytvorí SZĽH priestor na nábor nových rozhodcov. Zvýšením členskej základne sa vytvorí konkurenčné prostredie a tým porastie kvalita.

P.K.: „Na rovinu poviem, že nechcú spájať tému zvyšovania odmien s dlhodobými plánmi na zvýšenie ich počtu či kvality. Chcú sa rozprávať iba o zvyšovaní platov. Ich stanoviskom je výrazne a okamžité navýšenie odmien pre všetkých rozhodcov, vo všetkých vekových kategóriách. To si dnes zväz za žiadnych okolností nemôže dovoliť.“

Vysvetlenie rozhodcov: Absolútne sa dištancujeme od týchto zavádzajúcich informácií. Zvyšovanie počtu a kvality rozhodcov nie je úloha pre aktívnych rozhodcov. Toto je úloha pre vedenie SZĽH, aby zabezpečilo také podmienky, ktoré pritiahnu ďalších záujemcov. SZĽH vytvára podmienky mladým hokejistom s cieľom pritiahnuť deti k hokeju, aby sa zväčšila členská základňa. Rovnakou úlohou SZĽH je pracovať aj na rozhodcovskej členskej základni. Nerozumieme, prečo túto povinnosť chce SZĽH delegovať na aktívnych rozhodcov. Na zvyšovanie kvality a úrovne rozhodovania je potom Komisia rozhodcov SZĽH, ktorá zabezpečuje výučbu a vzdelávanie. Preto tvrdenie, že odmietame spájať tému odmien s dlhodobými plánmi na zvyšovanie počtu a kvality rozhodcov je zavádzajúce. Ak zamestnávateľ SZĽH nevytvorí vhodné pracovné prostredie a adekvátne finančné ohodnotenia, pre nových a súčasných rozhodcov, tak sa nikam nepohneme.

P.K.: "Rozumiem, že rozhodcovia cítia historickú krivdu a platy sa im dlhodobo nedvíhali.“

Vysvetlenie rozhodcov: Pre objasnenie chceme uviesť niektoré skutočnosti. Od roku 2008 sa paušálne náhrady rozhodcov upravovali v roku 2015 v nižších kategóriách a to na úrovni navýšenia približne 6 eur brutto na zápas. V extralige seniorov sa hlavným rozhodcom paušál neupravoval od roku 2008 vôbec. Posledné navýšenie v najnižších kategóriách sa uskutočnilo na veľký tlak rozhodcov začiatkom tohto roku, pričom zo strany SZĽH malo toto navýšenie iba obmedzenú platnosťou od 1.1.2020 do 30.4.2020. Po tomto dátume sa odmeny vrátili na pôvodné, teda nižšie hodnoty. Rozhodcovia túto tému riešia už dlhodobo, stále boli ústretoví voči SZĽH s tým, že im bolo sľúbené, že po MS 2019 bude priestor na navýšenie ich odmien. Súčasnú situáciu sa rozhodcovia snažia intenzívne riešiť od augusta 2019, čiže súčasný stav, keď nie je dohoda uzatvorená, nie je výsledkom posledných týždňov.

Ak zrátame čas strávený na ceste, povinné dostavenie sa na stretnutie cca 60–75 minút pred zápasom, zápas cca 2–2,5 hod., rozbor stretnutia s inštruktorom, riešenie pozápasových činností a cesta naspäť tak v niektorých prípadoch je hodinová mzda rozhodcov na hranici minimálnej mzdy, pričom práca rozhodcu je špecifická a vyžaduje odbornosť a kvalifikáciu.

Ďalej treba zohľadniť fakt, že rozhodcovia cestujú vlastnými dopravnými prostriedkami. Amortizácia a ostatné náklady na prevádzku vozidla (poistenie atď.) nie sú zohľadnené.

Ďalšia časť prepisu

P.K.: „Zväz má navyše náklady rozhodcov vo forme ich školení, certifikačného procesu a platí aj ich testovanie na COVID-19.“

Vysvetlenie rozhodcov: Zväz organizuje pravidelne pred sezónou previerkový seminár rozhodcov. Okrem toho v extralige seniorov jeden seminár pred play-off. Cestovné náklady na tieto semináre nie sú rozhodcom preplácané. Ak pod pojmom certifikačný proces myslí výkonný riaditeľ registráciu rozhodcov, tak to si rozhodcovia pred sezónou uhrádzajú samostatne. V tejto dobe, keď vo svete je situácia s COVIDOM-19 kritická, rozhodcovia musia absolvovať podľa nariadení smernice SZĽH testovanie každých 14 dní. Zástupcovia SZĽH si neuvedomujú, že rozhodcovia ohrozujú vo zvýšenej miere svoje zdravie a zdravie svojich blízkych bez akýchkoľvek ďalších náhrad. Neuvedomujú si, že v prípade. ak budú musieť ísť do karantény, budú musieť rozhodcovia strpieť finančné straty vyplývajúce z ich civilného zamestnaneckého pomeru.

P.K.: "Kľúčové je, že školenia pre rozhodcov aj ich tréningy organizuje a platí zväz.“

Vysvetlenie rozhodcov: Zväz, tak ako sme spomínali platí jeden, max. dva (pre extraligu seniorov) semináre. Tréningový proces je v plnej réžii každého rozhodcu a financuje si ho samostatne. Taktiež všetku výbavu, ktorú naň potrebuje. Okrem dresu a nohavíc na stretnutie si všetku výstroj rozhodcu financujú rozhodcovia samostatne.

Záverom chceme dodať, že výkonný riaditeľ SZĽH Peter Kruľ si neuvedomuje, že svojimi zavádzajúcimi informáciami publikovanými do športového prostredia vnáša zlé svetlo na všetkých rozhodcov, ktorí usilovne pracujú pre SZĽH a snažia sa o rozvoj a napredovanie. Svojimi vyjadreniami dokonca ich postavenie v rámci hokejového prostredia iba zhoršuje.

Chcú uviesť veci na pravú mieru

Rozhodcovia na základe hore uvedených faktov cítili potrebu uviesť zavádzajúce informácie od výkonného riaditeľa SZĽH na pravú mieru. Nechceme riešiť problémy slovenského hokeja cez média, pretože zastávame názor, že prípadná výmena názorov vrhá zlé svetlo na celý slovenský hokej v tejto ťažkej dobe, avšak, ak bude výkonný riaditeľ SZĽH pokračovať v tejto činnosti, rozhodcovia sú pripravení a budú sa adekvátne brániť."

Zdroj: Dnes24/TASR
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM