Webnoviny - Svet

Slovensko má desiatky nových profesorov

WEBNOVINY.SK

BRATISLAVA 28. novembra (WEBNOVINY) – Slovenské vysoké školy majú od dnešného dňa o 46 profesorov viac. V Bratislave ich vymenoval prezident SR Ivan Gašparovič.

V slávnostnom príhovore zdôraznil, že akademický titul ich veľmi jednoznačne a dôsledne zaväzuje k plneniu pedagogických povinností.

Medzi čerstvými profesormi je 17 žien. Oblasti zamerania nových profesorov sú rôzne – od psychológie cez inžiniersku geológiu, filozofiu, antropológiu až po spracovanie poľnohospodárskych produktov.

Napríklad Marko Halo získal profesúru v špeciálnej živočíšnej produkcii, Alžbeta Hegedűsová v odbore záhradníctvo, Milan Ligoš za odborovú didaktiku – slovenský jazyk a literatúra, Vojtech Didi v oblasti hudobné umenie, Jozef Záhora v trestnom práve a Jozef Glasa v odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve.

Naposledy menoval prezident profesorov v januári, keď sa medzi akademickú elitu zaradilo 111 nových profesorov, z nich 31 žien. Počas svojho funkčného obdobia od roku 2004 vymenoval prezident Ivan Gašparovič vyše 700 profesorov.

Zoznam profesorov, ktorých dnes vymenoval prezident Ivan Gašparovič:

docent doktor prírodných vied Martin Bača, kandidát vied v odbore: matematika

docent doktor prírodných vied Ivan Bajla, PhD v odbore: meracia technika

docent doktor filozofie Miroslav Bobrík, PhD v odbore: športová humanistika

docent inžinier Jozef Bocko, kandidát vied v odbore: aplikovaná mechanika

docent magister Miroslav Daniš, kandidát vied v odbore: všeobecné dejiny

docent doktor pedagogiky, magister umenia Vojtech Didi v odbore: hudobné umenie

docentka doktorka filozofie Marta Dobrotková, kandidátka vied v odbore: slovenské dejiny

docent inžinier Zdeněk Dvořák, PhD v odbore: doprava

docentka doktorka prírodných vied Miriam Fendeková, kandidátka vied v odbore: inžinierska geológia

docentka inžinierka Mária Franeková, PhD v odbore: automatizácia

docentka doktorka filozofie Eva Gajdošová, kandidátka vied v odbore: psychológia

docent doktor všeobecného lekárstva Jozef Glasa, kandidát vied, PhD v odbore: laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

docent doktor inžinier Jozef Golian v odbore: spracovanie poľnohospodárskych produktov

docent inžinier Marko Halo, PhD v odbore: špeciálna živočíšna produkcia

docentka doktorka prírodných vied Alžbeta Hegedűsová, PhD v odbore: záhradníctvo

docent Martin Homza, doktor v odbore: slovenské dejiny

docent inžinier Ivan Hotový, doktor vied v odbore: elektronika

docent doktor všeobecného lekárstva Pavol Jarčuška, PhD v odbore: verejné zdravotníctvo

docentka doktorka filozofie Zdeňka Kalnická, kandidátka vied v odbore: estetika

docent doktor prírodných vied Peter Kaplán, kandidát vied v odbore: lekárska, klinická a farmaceutická biochémia

docent inžinier Alexander Kaszonyi, PhD v odbore: chemické technológie

docent doktor všeobecného lekárstva Milan Kokavec, PhD v odbore: ortopédia

docentka inžinierka Anna Križanová, kandidátka vied v odbore: ekonomika a manažment podniku

docentka doktorka filozofie Kristína Krnová, kandidátka vied v odbore: teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr

docent doktor pedagogiky Milan Ligoš, kandidát vied v odbore: odborová didaktika – slovenský jazyk a literatúra

docentka doktorka prírodných vied Jarmila Novotná, kandidátka vied v odbore: teória vyučovania matematiky

docent doktor prírodných vied Pavol Mártonfi, PhD v odbore: biológia

docentka inžinierka Darina Ondrušová, PhD v odbore: materiály

docent inžinier Ján Paralič, PhD v odbore: hospodárska informatika

docent inžinier Ján Paško, kandidát vied v odbore: výrobné technológie

docent doktor pedagogiky Jozef Pavelka, kandidát vied v odbore: odborová didaktika

docent inžinier Márius Pavlovič, PhD v odbore: elektrotechnológie a materiály

docent doktor prírodných vied Ľudovít Pinda, kandidát vied v odbore: kvantitatívne metódy v ekonómii

docentka doktorka filozofie Zlatica Plašienková, kandidátka vied v odbore: filozofia

docent doktor filozofie Anton Pokrivčák, PhD v odbore: teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr

docentka doktorka pedagogicky Eva Poláková, PhD v odbore: masmediálne štúdiá

docentka doktorka farmácie Miloslava Rabišková, kandidátka vied v odbore: galenická farmácia

docent inžinier Robert Redhammer, PhD v odbore: elektronika

docentka doktorka prírodných vied Katarína Sakálová, kandidátka vied v odbore: kvantitatívne metódy v ekonómii

docentka inžinierka Jarmila Šalgovičová, kandidátka vied v odbore: masmediálne štúdiá

docent doktor filozofie Dušan Škvarna, PhD v odbore: slovenské dejiny

docentka magisterka umenia Mária Tomanová, doktorka umenia v odbore: hudobné umenie

docent doktor prírodných vied Igor Tomo, kandidát vied, MPH v odbore: antropológia

docentka inžinierka Iveta Ubrežiová, kandidátka vied v odbore: ekonomika a manažment podniku

docent inžinier Ľubomír Valík, PhD v odbore: chémia a technológia požívatín

docent doktor práv Jozef Záhora, PhD. v odbore: trestné právo

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM