Ilustračný obrázok k článku Slovenským vedcom sa dostalo pocty: Prebrali si Ceny za vedu a techniku
10
Galéria
Zdroj: TASR

Slovenským vedcom sa dostalo pocty: Prebrali si Ceny za vedu a techniku

Slovenských vedcov ocenili za prácu a výsledky v oblasti vedy a techniky. Prevzali si významné ocenenia.

Rôzne Zo Slovenska
Rôzne Zo Slovenska

Slovenským vedcom sa dostalo pocty: Prebrali si Ceny za vedu a techniku

Slovenských vedcov ocenili za prácu a výsledky v oblasti vedy a techniky. Prevzali si významné ocenenia.

Ilustračný obrázok k článku Slovenským vedcom sa dostalo pocty: Prebrali si Ceny za vedu a techniku
10
Galéria
Zdroj: TASR

Ceny za vedu a techniku vedcom na slávnostnom večere v historickej budove Národnej rady SR v Bratislave vo štvrtok (9.11.) odovzdala ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS). Podujatie bolo vyvrcholením celoslovenského Týždňa vedy a techniky 2017.

Ocenenia v kategórii Osobnosť vedy a techniky si prevzali Boris Klempa z Virologického ústav, Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV), Ľudmila Balogová zo spoločnosti VÚTCH-Chemitex a Roman Martoňák z Katedry experimentálnej fyziky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Ceny za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky si prevzali Ivan Chodák z Ústavu polymérov SAV, Jozef Živčák zo spoločnosti CEIT Biomedical Engineering a Jaroslav Kováč z Ústavu elektroniky a fotoniky Slovenskej technickej univerzity.

Počas večera udelili aj ocenenia v kategóriách Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov, Popularizátor vedy a Vedecko-technický tím roka. V rámci podujatia sa odovzdávala aj Cena Milana Rastislava Štefánika, Cena SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu, Ocenenie Slovenskej rektorskej konferencie, Cena Zväzu slovenských vedecko-technických spoločnosti a Cena Aurela Stodolu.

Osobnosť vedy a techniky

 • RNDr. Boris Klempa, DrSc., Virologický ústav, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
 • Za významný prínos k výskumu molekulárnej epidemiológie vírusov spôsobujúcich závažné infekcie ľudí a rozvoj virológie v celosvetovom meradle
 • Ing. Ľudmila Balogová, VÚTCH-Chemitex, spol. s r. o.
 • Za progresívne výskumné výsledky v oblasti inteligentných textílií, technických textílií, textílií na ochranu a bezpečnosť človeka a ich realizáciu v priemyselnej pra­xi
 • prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc., Katedra experimentálnej fyziky, FMFI UK
 • Za vynikajúce výsledky v oblasti vývoja a aplikácie nových metód počítačových simulácií kondenzovaných látok pri vysokých tlakoch

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

 • prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc., Ústav polymérov SAV, Bratislava
 • Za významný prínos vo výskume viacfázových materiálov s polymérovou matricou
 • Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., CEIT Biomedical Engineerings.r­.o., Košice
 • Za dlhoročnú koordináciu výskumu, vývoja, výroby a implementácie implantátov šitých na mieru a vyrobených aditívnymi technológiami
 • prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc., Ústav elektroniky a fotoniky, STU Bratislava
 • Za celoživotné zásluhy a tvorivý prístup k rozvoju vedy, techniky a vzdelávania v oblasti fotoniky a vynikajúcu medzinárodnú reprezentáciu pracoviska

Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

 • Ing. Miroslav Záhradník, PhD., Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky
 • Za výskum a vývoj podporných manažérskych nástrojov pre efektívne farmy dojníc
 • Ing. Zdeno Biel, PhD., EVPÚ, a. s., Nová Dubnica
 • Za prínos vo výskume a uplatňovaní originálnych riadiacich algoritmov statických výkonových meničov a elektrických pohonov
 • RNDr. Martin Urík, PhD., Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov, Prírodovedecká Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • Za prínos vo výskume environmentálno – geochemických aspektov interakcie mikroorganizmov, organických látok a toxických prvkov a možnosti ich využitia v remediačných technológiách

Popularizátor vedy

 • PaedDr. Jozef Beňuška, PhD., Gymnázium V. Paulínyho-Tótha, Martin
 • Za založenie Centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulínyho-Tótha v Martine a dlhoročnú popularizačnú činnosť v oblasti prírodných vied medzi mládežou
 • doc. Ing, Štefan Šteller, CSc., VÚPC, a. s. Bratislava
 • Za dlhoročnú úspešnú redakčnú činnosť a vydávanie drevárskeho karentovaného vedeckého časopisu WoodResearch s celosvetovou pôsobnosťou
 • doc. RNDr. František Kundracik, CSc., Katedra experimentálnej fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
 • Za dlhoročnú úspešnú popularizáciu fyziky medzi žiakmi základných a stredných škôl a širokou verejnosťou a za starostlivosť o talentovanú mlá­dež

Vedecko-technický tím roka

 • Multidisciplinárny tím z nemocnice na bratislavských Kramároch pod vedením doc. MUDr. Andreja Šteňa, PhD, MPH
 • Za vyvinutie novej metódy intraoperačnej identifikácie drobných mozgových ciev pomocou navigovanej 3D-sonografie zvyšujúcej bezpečnosť odstraňovania hlboko uložených nádorov mozgu
 • Vedecko-technický tím VUJE, a.s. Trnava pod vedením Ing. Branislava Hatalu, PhD.
 • Za prínos v oblasti medzinárodného výskumu a vývoja prototypu reaktora ALLEGRO, rýchleho plynom chladeného reaktora IV. generácie
 • Tím Lactovir z UVLF Košice pod vedením prof. Ing. Štefana Vilčeka, DrSc.
 • Za významný prínos pri štúdiu vírusových agensov a vývoj laktobacilových prípravkov na ochranu zdravia zvierat a produkciu kvalitných a bezpečných potravín živočíšneho pôvodu
Slovenským vedcom sa dostalo pocty: Prebrali si Ceny za vedu a techniku
10
Galéria
Zdroj: TASR
Zdroj: TASR
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM