Webnoviny - Svet

SR sa zapojí do Štrukturálneho cenzu fariem 2010

WEBNOVINY.SK

Foto: SITA/Dušan Hein BRATISLAVA 26. októbra (WEBNOVINY) – Slovensko bude v tomto roku už druhýkrát zapojené do celoeurópskeho projektu štatistiky poľnohospodárstva, ktorý riadi štatistický úrad Európskej únie Eurostat. Zber údajov v rámci Štrukturálneho cenzu fariem 2010 začne v novembri tohto roka. Podľa informácii zverejnených Štatistickým úradom SR budú do zisťovania zaradené všetky poľnohospodárske podniky podnikajúce v oblasti rastlinnej a živočíšnej výroby, bez ohľadu na rozsah produkcie a domácnosti, ktoré dosiahnu aspoň jednu zo stanovených minimálnych prahových hodnôt. Jednotlivé právnické osoby budú v rámci zberu údajov oslovené poštou a v domácnostiach budú údaje zbierať sčítací komisári, ktorých delegujú miestne samosprávy.

Sčítací komisári vykonajú podľa štatistického úradu zisťovanie v novembri a decembri tohto roka. Štatistický úrad SR ďalej upozorňuje, že komisári sú povinní sa preukázať príslušným poverením na zisťovanie údajov. „Na základe zákona o štátnej štatistike sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých zistených skutočnostiach. Poskytnuté individuálne údaje sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby Štatistického úradu SR,“ dopĺňa štatistický úrad. Zároveň upozorňuje obyvateľov, aby neposkytovali údaje žiadnym osobám, ktoré sa nepreukážu Poverením pre sčítacieho komisára na vykonanie Poľnohospodárskeho štrukturálneho zisťovania 2010 a dokladom totožnosti.

SITA

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM