Webnoviny - Svet

Štartuje 2. ročník grantového programu Tu sme doma

WEBNOVINY.SK

Foto: Heineken Slovensko BRATISLAVA 17. februára (WBN/PR) – Spoločnosť Heineken Slovensko v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou vyhlasuje druhý ročník grantového programu Tu sme doma. Program je určený na skvalitnenie života obyvateľov mesta Hurbanovo a jeho okolia. Zaujímavé projekty podporí Heineken Slovensko celkovou sumou 33.000 EUR, t.j. jeden milión slovenských korún. O grant môžu žiadať jednotliví obyvatelia, občianske združenia, školy a škôlky, športové kluby a iné organizácie do 23. apríla 2010.

Spoločnosť Heineken Slovensko sa rozhodla pre vyhlásenie druhého ročníka grantového programu na základe pozitívnych ohlasov z predchádzajúceho ročníka. "Prvý ročník grantového programu Tu sme doma nás príjemne prekvapil počtom, ale aj kvalitou zaslaných projektov,“ hovorí Ľubica Lachká, správkyňa Nitrianskej komunitnej nadácie. V prvom ročníku bolo predložených 18 žiadostí o grant, z ktorých vzišlo 10 podporených projektov. Tie už dnes slúžia obyvateľom mesta Hurbanova.

V Hurbanove sme doma

Od včerajšieho dňa až do 23. apríla 2010 si môžu záujemcovia podávať žiadosti o grant v rámci druhého ročníka Tu sme doma. „Sme veľmi radi, že aj v tomto roku máme možnosť zlepšiť život obyvateľom domovského regiónu nášho pivovaru. Heineken je jednoducho v Hurbanove doma,“ hovorí Hana Šimková, manažérka pre korporátne vzťahy spoločnosti Heineken Slovensko. Pri výbere projektov sa bude hodnotiť ich verejno-prospešný charakter, aktívne zapojenie dobrovoľníkov a výsledky ich realizácie majú byť dlhodobým prínosom pre širokú komunitu.

Podmienky získania grantu Aj druhý ročník grantového programu Tu sme doma je zameraný na podporu projektov týkajúcich sa rozvoja a zlepšenia kvality života v meste Hurbanovo v nasledovných oblastiach:

Rozvoj komunitného života so zameraním na zbližovanie ľudí žijúcich v Hurbanove (voľnočasové aktivity, aktivity zamerané na aktívne zapájanie sa občanov do vecí verejných, do organizovania dobrovoľníckych a filantropických podujatí atď.) Kultúrne aktivity s dôrazom na regionálne tradície Hurbanova Vzdelávacie aktivity nad rámec formálneho vzdelávania v predškolských zariadeniach a školách Programy pre znevýhodnené skupiny obyvateľov Úprava verejných priestranstiev (parkov, námestí a ihrísk atď.) Programy zamerané na ochranu a podporu zdravia, najmä preventívne programy Iné oblasti prispievajúce k rozvoju mesta Hurbanovo

Maximálna výška grantu, ktorý je možné získať v rámci jedného projektu je 3 300 €. Uzávierka predkladania projektov je 23. apríla 2010 do 16.00 v kancelárii Nitrianskej komunitnej nadácie na Farskej 5 v Nitre. Pracovníci Nitrianskej komunitnej nadácie poskytujú bezplatné konzultácie projektov ešte pred ich predložením.

Nitrianska komunitná nadácia:

Nitrianska komunitná nadácia je mimovládna nezisková organizácia, ktorá zlepšuje kvalitu života ľudí v meste Nitra a v Nitrianskom kraji. Tvorí „most“ medzi tými, ktorí potrebujú finančnú podporu na realizáciu neziskových aktivít prospešných pre nás všetkých a tými, ktorí chcú takéto aktivity podporiť. Svojou činnosťou motivuje ľudí k dobrovoľnej práci a pomáha pri rozvoji filantropie. Viac informácií nájdete na www.nkn.sk.

Heineken Slovensko:

Heineken Slovensko je viac ako 10 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu so stabilným trhovým podielom takmer 45 %. Heineken Slovensko a.s. je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – Heineken N.V. Spolu so značkou Heineken, vlajkovou loďou portfólia spoločnosti, Heineken na Slovensku predáva najhodnotnejšiu slovenskú značku Zlatý Bažant, ďalšie silné slovenské značky Corgoň, Kelt, Martiner a Gemer, ako i niektoré známe zahraničné značky – Krušovice, Starobrno a Desperados. Okrem investícií do pivovaru, Heineken vybudoval v Hurbanove aj najväčšiu sladovňu v strednej a východnej Európe. Celkové investície dosiahli výšku približne 216 mil. EUR, čo tvorí zhruba 70% celkových investícií v odvetví. Podľa Trend Top 2009 je Heineken Slovensko najväčšou potravinárskou spoločnosťou na Slovensku. Viac informácií: www.heinekenslovensko.sk

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie