Webnoviny - Svet

Štvrtý diel unikátnej pentalógie prichádza na trh

WEBNOVINY.SK

BRATISLAVA 27. januára (WBN/PR) – Pentalógia Podnik a podnikanie ako celok obsahuje jednotný súbor znalostí na riadenie podniku, ktoré sú odrazom podnikateľskej praxe a osobných skúseností autora. Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc. obohacuje všeobecné poznatky o svoj osobitý vklad – prípadové štúdie a konkretizáciu vlastných skúseností. Základná štruktúra pentalógie Podnik a podnikanie vychádza z metodiky Balanced Scorecard, ktorú vypracovali Robert Kaplan a David Norton. Je to moderná metóda, v rámci ktorej sa výkonnosť podniku hodnotí prostredníctvom štyroch vyvážených perspektív: finančnej, zákazníckej, perspektívy interných podnikových procesov a perspektívy učenia sa a rastu. Nakoľko na Slovensku je stále aktuálna transformácia ekonomiky, „pôvodnú metódu Balanced Scorecard som rozšíril o perspektívu podnikateľského prostredia, od ktorej sa odvíjajú aj ostatné perspektívy podniku, či podnikania. Pridaná piata perspektíva je v poradí vydávaných zväzkov prvá. Do konkrétneho prostredia včleňujem všetko ostatné a na všetko ostatné má toto prostredie mimoriadny vplyv. Predovšetkým v období finančnej krízy si každý manažér uvedomuje, nakoľko inerčne podnikateľské prostredie pôsobí na ostatné podnikové perspektívy,“ hovorí autor publikácie Prof. Štefan Kassay.

K napísaniu knihy viedla autora snaha odovzdať bohaté mnohoročné osobné skúsenosti z riadenia veľkého podniku z pozície vlastníka a konfrontovať ich s poznatkami zo svetovej literatúry. Laboratóriom overovania teoretických poznatkov je slovenský podnik v slovenských rukách – I.D.C. Holding, a.s., ktorý je príkladom toho, ako sa aspekty ekonomickej vedy a praxe dajú harmonicky spojiť. „Potrebné je študovať problémy, poznať aktuálne svetové trendy, vyskúšať a overiť či sa teoretické závery zhodujú s výsledkami meraní. V celej pentalógii mi ide hlavne o to, aby táto kniha pomohla splniť naše podnikové ciele pri súčasnej starostlivosti o ľudí a zároveň aby sa naše skúsenosti z podnikateľskej praxe rozširovali do podnikateľského prostredia,“ hovorí autor publikácie. Pentalógia je určená širokému okruhu odborných čitateľov. Uľahčí štúdium zložitej problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov, doktorantom a študentom iných foriem vyššieho vzdelávania. Kniha vytvára mostík medzi teóriou a praxou a je využiteľná pre vlastníkov podnikov, akcionárov, vrcholných a stredných manažérov. Pentalógia Podnik a podnikanie vychádza vo vydavateľstve Slovenskej akadémie vied Veda. „Výnimočnosť knihy okrem obsahu dotvára i netradičná grafická úprava, ktorá nenásilným spôsobom oddeľuje jednotlivé časti a jednotným poňatím grafického spracovania umocňuje knihu ako celok,“ hovorí riaditeľ vydavateľstva Veda JUDr. Milan Brňák.

Po prvých troch zväzkoch publikácie (Podnikateľské prostredie, Ekonomika a financie, Strategická komunikácia) by sa mal na trh dostať v krátkom čase aj štvrtý zväzok Interné procesy. Posledný piaty zväzok by mal byť k dispozícii do konca tohto roka. Zároveň sa pripravujú aj preklady pentalógie do štyroch jazykov – angličtiny, ruštiny, poľštiny, maďarčiny. Prvý zväzok anglickej verzie bol koncom roka s veľkým úspechom prezentovaný na Medzinárodnom knižnom veľtrhu Interliber v Zahrebe (Chorvátsku). „Za mimoriadny úspech považujem prísľub, že prvý zväzok sa dostane aj do zbierok Kremeľskej knižnice, ktorá má na výber publikácií mimoriadne prísne kritériá,“ dopĺňa autor pentalógie Prof. Štefan Kassay. Pentalógia by mala časom slúžiť aj ako praktický študijný materiál, preto sa pripravuje rozdelenie pentalógie na rozsahovo menšie časti.

Autor pentalógie Podnik a podnikanie Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc. je príkladom splnenia tzv. amerického sna. Zo sústružníka sa vypracoval na jedného z naúspešnejších ľudí v rámci Slovenska a Česka. Vybudoval medzinárodne uznávajú nadnárodnú korporáciu I.D.C. Holding. a.s., v ktorej pôsobí ako predseda dozornej rady. Jeho pracovná kariéra je spojená s podnikateľskou aktivitou v symbióze s riadiacou, vedeckovýskumnou a publikačnou činnosťou. Je autorom vyše 40 monografií, 16 vedeckých prác, 120 odborných prác, 14 vedeckých, výskumných a tematických úloh, 5 patentov a vynálezov. Vystúpil na 59 konferenciách na Slovensku a v zahraničí. Za odbornú činnosť bol ocenený domácimi a zahraničnými vyznamenaniami. Je členom viacerých významných organizácií, okrem iného je aj členom prestížnej Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu.

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM