Ilustračný obrázok k článku Koniec nespravodlivosti? Štát vyriešil československé dôchodky
Zdroj: Pixabay.com / CC0 1.0

Koniec nespravodlivosti? Štát vyriešil československé dôchodky

Od 1. januára 2020 bude Sociálna poisťovňa prepočítavať výšku starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku.

Rôzne
Rôzne

Koniec nespravodlivosti? Štát vyriešil československé dôchodky

Od 1. januára 2020 bude Sociálna poisťovňa prepočítavať výšku starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku.

Ilustračný obrázok k článku Koniec nespravodlivosti? Štát vyriešil československé dôchodky
Zdroj: Pixabay.com / CC0 1.0

Týka sa to iba tých poistencov, ktorí získali pred rozdelením Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (pred 1. januárom 1993) československé obdobie dôchodkového poistenia a zároveň im za tieto obdobia priznáva dôchodok Česká republika. Informovala o tom SP.

Výška dôchodku

Nárok na prepočet starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku bude podľa SP mať poistenec, ktorý získal pred 1. januárom 1993 československé obdobie dôchodkového poistenia, za ktoré má priznaný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok Českou správou sociálneho zabezpečenia a po 31. decembri 1992 najmenej jeden rok dôchodkového poistenia podľa predpisov Slovenskej republiky.

„Výška dôchodku sa určí ako rozdiel medzi dôchodkom, ktorý by poistencovi patril, ak by sa celé obdobie poistenia – aj so zohľadnením československého obdobia získaného do 31. decembra 1992 – hodnotilo výlučne podľa predpisov Slovenskej republiky a dôchodkom vyplácaným podľa predpisov Českej republiky. Nárok na prepočet dôchodku majú aj poberatelia už priznaných starobných, predčasných starobných a invalidných dôchodkov pred 1. januárom 2020. Ak bude pre nich nový výpočet výhodnejší, dôchodok sa im zvýši odo dňa prvého nároku na výplatu dôchodku po 31. decembri 2019,“ vysvetlil hovorca poisťovne Peter Višváder.

Prepočet dôchodku

Tomu poberateľovi dôchodku, ktorému sa vypláca aj vyrovnávací príplatok, a jeho dôchodok bude po prepočte vyšší ako súčet vyplácaného dôchodku a vyrovnávacieho príplatku, nárok na vyrovnávací príplatok zanikne.

O prepočet treba požiadať neformálnou žiadosťou, teda listom. Sociálna poisťovňa je povinná rozhodnúť do šiestich mesiacov odo dňa doručenia žiadosti.

V tejto súvislosti sa vyrovnávací príspevok od 1. januára 2020 zo zákona vypúšťa. Nárok na už priznaný vyrovnávací príplatok a jeho výplatu trvá naďalej, kým poberateľ vyrovnávacieho príplatku bude spĺňať zákonné podmienky.

Podrobnejšie informácie o prepočte týchto dôchodkov poskytnú pobočky Sociálnej poisťovne alebo telefonicky prípadne mailom Informačno-poradenské centrum poisťovne.

Zdroj: TASR
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Magazín