Webnoviny - Svet

TIPOS hľadá dodávateľa na výrobu televíznych záznamov

WEBNOVINY.SK

BRATISLAVA 23. septembra (WBN/PR) – TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. vyhlásil verejnú obchodnú súťaž na výrobu, uchovávanie a distribúciu záznamov o priebehu žrebovaní a výsledkoch prevádzkovaných lotérií LOTO, JOKER, KENO 10, EUROMILIÓNY, LOTO 5 z 35. Dôvodom je blížiaci sa termín ukončenia doby platnosti zmluvy s doterajším dodávateľom predmetných služieb.

Budúci dodávateľ služieb by mal pre TIPOS vyrábať televízne programy a záznamy zo žrebovaní číselných lotérií, informácie pre tipujúcich a mal by vyrábať aj reklamné šoty. Medzi predmetmi obchodnej verejnej súťaže je tiež neprerušené zabezpečenie „Žrebovacieho strediska“, „Vysunutého pracoviska TIPOS“, „Obsluhy žrebovacích zariadení“ ako aj „Úschovy a údržby žrebovacích zariadení“ vyhlasovateľa po celú dobu platnosti zmluvy. Súťažné návrhy – časť „Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti“ musia byť doručené na miesto TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37, Sekretariát Spoločnosti, číslo dverí 15, v pracovných dňoch – pondelok až piatok, v pracovnom čase od 8:00 do 14:00. Súťažné návrhy musia byť predložené v slovenskom alebo v českom jazyku. Lehota na predkladanie súťažných návrhov uplynie 10. októbra 2011 o 14:00.

Vyhlasovateľ po vyhodnotení súťažných návrhov – časť „Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti“ do 21. októbra 2011 písomne oznámi výsledok vyhodnotenia všetkým navrhovateľom, ktorých súťažné návrhy sa vyhodnocovali v časti „Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti“. Do 21. októbra 2011 vyhlasovateľ odošle výzvy na predkladanie súťažných návrhov – časť Ponuka. Vyhlasovateľ predpokladá uzavretie zmluvy s úspešným navrhovateľom najneskôr do 30. novembra 2011.

Všetky potrebné informácie, vrátane technických špecifikácií, nájdu záujemcovia v „ Oznamení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže“ na internetovej stránke spoločnosti TIPOS – http://www.tipos.sk/…rebovani.pdf

Obchodná spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. vznikla zápisom do obchodného registra dňa 28. januára 1993. Predmetom činnosti spoločnosti je predovšetkým prevádzkovanie štátnej lotérie, a to: číselných lotérií, hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom internetu a špeciálneho binga. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej republiky je jediným akcionárom spoločnosti TIPOS.

Informoval: Rastislav Čépe hovorca spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM