Webnoviny - Svet

Ústavný súd rozhodne o vyvlastňovaní pre diaľnice

WEBNOVINY.SK

Ilustračné fotoFoto: SITA/Matúš RužičkaKOŠICE 23. novembra (WEBNOVINY) – Plénum Ústavného súdu SR začne v stredu rozhodovať, či sú jednorazové mimoriadne opatrenia v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest v súlade s ústavou alebo jej odporujú.

So žiadosťou o preskúmanie ústavnosti niektorých ustanovení Zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a Zákona o katastri sa na ÚS SR obrátila skupina 36 poslancov NR SR zastúpená Danielom Lipšicom 10. januára 2008.

Žiadali, aby ústavný súd vyniesol verdikt, že napadnuté ustanovenia nie sú v súlade s ústavou a súčasne žiadali, aby pozastavil ich účinnosť.

Právo, ústava, súd Navrhovatelia návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov odôvodnili tým, že podľa napadnutých ustanovení zákona nebude povinnosťou stavebníka preukázať existenciu vlastníckeho práva alebo iného práva k pozemkom, na ktorých sa má diaľnica stavať, ak preukáže, že urobil úkon na získanie takéhoto práva. V praxi to znamená, že môžu žiadať o vydanie stavebného povolenia a začať stavať aj bez súhlasu vlastníka. Stačí, ak preukážu, že začali s vlastníkom rokovať alebo sa začalo vyvlastňovacie konanie a nemusia čakať, ako to dopadne.

Podľa navrhovateľov zákonodarca prijatím napadnutých ustanovení porušil povinnosť priznať vlastníckemu právu k druhovo totožným veciam rovnaký zákonný obsah a zároveň aj rovnakú úroveň zákonnej ochrany zaručenej ústavou.

Jeden návrh sa už prerokoval Navrhovatelia nespochybňujú, že de iure zostávajú všetky oprávnenia znevýhodnených vlastníkov pozemkov nedotknuté – de iure môžu svoje pozemky naďalej držať, užívať, brať z nich plody a úžitky a nakladať s nimi. Z povahy veci však vyplýva, že de facto sa obsah ich vlastníckeho práva v dôsledku výstavby diaľnice, či jej predčasného užívania radikálne mení, keďže oprávnenia, ktoré sú súčasťou vlastníckeho práva, budú môcť realizovať iba v miere, v akej to vzhľadom na výstavbu a prípadne predčasné užívanie diaľnice bude reálne možné.

Ústavný súd návrh namierený proti Národnej rade SR prerokoval na neverejnom zasadaní pléna 11. novembra 2009 a prijal ho na ďalšie konanie. Nevyhovel žiadosti o pozastavenie účinnosti napadnutých rozhodnutí, kým nerozhodne vo veci samej. K tomuto uzneseniu je pripojené spoločné odlišné stanovisko sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a sudcov Juraja Horvátha, Jána Lubyho a Lajosa Mészárosa.

„Nesúhlasíme s rozhodnutím pléna ústavného súdu o nevyhovení návrhu na pozastavenie účinnosti, pretože skutočnosti uvedené v návrhu na konanie o súlade právnych predpisov signalizujú ohrozenie porušenia základných práv označených navrhovateľmi a procesný úkon pléna ústavného súdu o prijatí sťažnosti na ďalšie konanie toto ohrozenie nevyvracia, aj keď o samotnom súlade môže ústavný súd meritórne rozhodnúť až vo svojom náleze,“ uvádzajú ústavní sudcovia v odlišnom stanovisku.

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM