Webnoviny - Svet

V Sudáne zdravotníkov vyškolia pedagógovia zo SR

WEBNOVINY.SK

BRATISLAVA 12. februára (WEBNOVINY) – V občianskou vojnou zničenom Mapuordite v južnom Sudáne je nedostatok kvalifikovaného zdravotníckeho personálu z radov domáceho obyvateľstva, preto budú pomáhať slabej infraštruktúre pracovníci Trnavskej univerzity. Vyškolia nových pracovníkov, aby potom mohli školiť ďalších. Projekt potrvá do decembra budúceho roku. Slovak Aid ho podporil sumou takmer 150-tisíc eur. Agentúru SITA o tom informovala Miroslava Targošová z Trnavskej univerzity.

Hlavným zámerom predkladaného projektu je zlepšenie zdravotného stavu populácie v oblasti Južného Sudánu prostredníctvom vzdelávacieho programu. Navrhovaný projekt má tri hlavné zložky. Prvou je zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotníckej starostlivosti a druhou vzdelávací program pre verejné zdravotníctvo s dôrazom na zdravotnú osvetu, preventívne programy a hygienu, ošetrovateľstvo a výchovu sestier a terénnu sociálnu prácu a treťou zložkou projektu je výskumná činnosť. Všetky tri časti navzájom úzko súvisia. Prebieha medzi nimi výmena poznatkov a vedeckých výsledkov a vzdelávanie zasahuje do výskumnej činnosti a do zlepšovania zdravotníckej starostlivosti.

Na vzdelávacom programe sa zúčastnia študenti z miestnej komunity, čím sa zabezpečí kontinuita a udržateľnosť projektu. „Naším cieľom je naplánovať jednotlivé moduly vzdelávacieho programu na základe analýzy potrieb danej komunity a tým zabezpečiť maximálne efektívnu a účinnú prípravu kvalifikovaného zdravotníckeho personálu,“ vyhlásila Targošová. Päťdesiat pracovníkov nemocnice v Mapuordite dostane kvalitnú výučbu v odbore ošetrovateľstvo, ktorú poskytnú erudovaní slovenskí pedagógovia a lekári s bohatými skúsenosťami s prácou v subsaharskej Afrike. V odboroch verejné zdravotníctvo a sociálna práca zameranú na problematiku subsaharskej Afriky sa vyučí 25 ľudí miestnej komunity v Mapuordite. Cieľovou skupinou projektu sú však aj obyvatelia Sudánskej republiky, pretože celkovým zámerom projektu je zlepšenie zdravotného stavu populácie v cieľovej oblasti Mapuorditu v Sudáne.

Trnavská univerzita má dlhoročnú tradíciu humanitárnej a rozvojovej pomoci, primárne v oblasti medicíny, verejného zdravotníctva a sociálnej práce. Disponuje množstvom odborníkov so skúsenosťami s prácou v subsaharskej Afrike či Ázii. „Predošlá spolupráca univerzity s diecézou v Rumbeku, ktorá spravuje všetky zdravotnícke zariadenia v Južnom Sudáne, a s nemocnicou v Mapuordite, ktorú práve Trnavská univerzita zmodernizovala a pretransformovala z poľnej nemocnice na štandardne vybavenú nemocnicu, vytvárajú výborný základ pre nadstavbovú spoluprácu s týmito partnermi zameranú primárne na rozvoj kvalifikovaných ľudských zdrojov,“ tvrdí Targošová.

SITA

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie