Webnoviny - Svet

Veľkú Lomnicu majú obnoviť europeniaze

WEBNOVINY.SK

Foto: ubytovanie.sk BRATISLAVA 18. augusta (WEBNOVINY) – Plánovaná komplexná rekonštrukcia a modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Veľká Lomnica v okrese Poprad by mohla byť spolufinancovaná okrem vlastných prostriedkov obce aj z európskych peňazí cez Regionálny operačný program a Operačný program Životné prostredie. Stavebné práce s predpokladanou cenou 4,22 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty majú trvať rok od uzatvorenia zmluvy s vybraným dodávateľom. Vyplýva to z podmienok užšej súťaže s obmedzeným počtom uchádzačov, ktorú obec vyhlásila vo Vestníku verejného obstarávania.

Súčasťou tendra, rozdeleného na päť častí, je rekonštrukcia a modernizácia základnej a materskej školy za odhadovanú cenu 942 tis. eur, obnova a rozšírenie komunitného centra v rómskej osade Nový Dvor v hodnote 839,1 tis. eur, ako aj úprava verejných plôch v obci a osade za 831,1 tis. eur. Zároveň má byť zmodernizované a rozšírené zdravotné stredisko s odhadovanými nákladmi okolo 823 tis. eur a rekonštrukcia miestnych komunikácií a verejných priestranstiev má stáť 783 tis. eur bez dane.

Požadovaný súhrnný obrat uchádzačov v rokoch 2007 až 2009 je viac ako 4 mil. eur. Aj celková cena vykonaných stavebných činností v predchádzajúcich piatich rokoch má presahovať uvedenú sumu bez dane. Obstarávateľ predpokladá v súťaži vybrať najviac päť uchádzačov, o účasť v tendri treba požiadať do 14. septembra. Zmluva s úspešným uchádzačom bude uzatvorená až po tom, čo riadiaci orgán pre oba operačné programy schváli zvolený postup verejného obstarávania, a po zabezpečení finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov.

SITA

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie