Webnoviny - Svet

Vklady v bankách budú chránené jednotným limitom

WEBNOVINY.SK

Ilustračné foto: cn.cz BRATISLAVA 20. septembra (WEBNOVINY) – Úplná ochrana bankových vkladov bez limitu a spoluúčasti vkladateľa na ochrane sa má zmeniť a neobmedzená garancia sa ohraničí fixnou sumou. Nakoľko eurosmernica už na konci tohto roka určuje sumu 100 tis. eur ako jednotný limit pre všetky členské štáty Európskej únie, a to bez možnosti ponechania na jednotlivých členských štátoch určiť vo svojich predpisoch inú hranicu, je potrebné tomu prispôsobiť krytie v zákone o ochrane vkladov. Týmto návrhom by sa mala v blízkej budúcnosti zaoberať vláda.

Úroveň krytia ustanovená v eurosmernici bola 20 tis. eur, pričom táto hranica sa ukázala ako nedostatočná. A tak sa od 30. júna 2009 úroveň krytia posunula na 50 tis. eur. V novembri 2008 pritom Slovenská republika kvôli zachovaniu stability finančného trhu a dôvery vkladateľov pristúpila počas finančnej krízy k úplnému 100-percentnému krytiu vkladov. Od 31. decembra tohto roka by sa podľa eurosmernice malo krytie stanoviť na 100 tis. eur.

Navrhovaná úprava reaguje aj na neopodstatnenosť doplnkovej ochrany nad limit v domovskom členskom štáte. V decembri 2008 sa vytvorili podmienky pre dobrovoľné doplnkové zapojenie pobočiek zahraničných bánk z Európskej únie do systému ochrany bankových vkladov na Slovensku. Kvôli novej legislatívnej zmene však môže dôjsť k rôznym paradoxným situáciám v rámci platenia príspevkov pobočiek do Fondu ochrany vkladov. „V záujme doriešenia a prípadne i zamedzenia vzniku odporujúcej situácie a možných iných nedorozumení aj napríklad zo strany vkladateľov pobočky zahraničnej banky, ktorej vklady budú do konca roka 2010 doplnkovo chránené slovenským systémom ochrany vkladov, je potrebná legislatívna úprava aj tejto problematiky,“ uvádza sa v materiáli.

V súlade s právom Európskej únie sa zároveň navrhuje skrátenie lehoty zo súčasných troch mesiacov, do ktorej sa musí skončiť vyplácanie náhrad za nedostupné vklady, na 20 pracovných dní, pričom sa môže využiť možnosť predĺženia tejto lehoty o ďalších 10 dní vo výnimočných a odôvodnených prípadoch s predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska. V súčasnosti ustanovená výplatná lehota v trvaní troch mesiacov, ktorú je možné predĺžiť na deväť mesiacov, odporovala potrebe zachovávať dôveru vkladateľov a nespĺňala ich

SITA

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM