Webnoviny - Svet

VšZP chce výraznejšie postihovať neplatičov odvodov

WEBNOVINY.SK

Foto: SITA/Ján LörinczBRATISLAVA 19. januára (WEBNOVINY) – Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) sa chce výraznejšie zamerať na neplatičov zdravotných odvodov a prísnejšie ich postihovať. Ako ďalej na stredajšej tlačovej besede informoval generálny riaditeľ poisťovne Marian Faktor, začína preto realizovať projekt . „Motívom projektu je, aby tí, ktorí si riadne a včas platia zdravotné odvody, nedoplácali na tých, ktorí si z rôznych dôvodov túto zákonnú povinnosť neplnia,“ priblížil Faktor s tým, že nezaplatené odvody chýbajú v systéme verejného zdravotného poistenia.

Všeobecná zdravotná eviduje v súčasnosti viac ako 450 tis. neplatičov a takmer 5 mil. pohľadávkových položiek v celkovej výške 339 mil. eur. Podstatnú časť tejto sumy už najväčšia poisťovňa na trhu vymáha v exekučnom konaní. Bežná úspešnosť výberu poistného bola ku koncu novembra minulého roka na úrovni 96,02 %. Cieľom poisťovne je do konca júna tohto roka zvýšiť úspešnosť výberu o jeden percentuálny bod, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 7,2 mil. eur. Uvedené zdroje pritom podľa Faktora poisťovňa nepoužije na vykrytie dlhu, ale na nákup zdravotnej starostlivosti.

Všeobecná zdravotná sa sústredí na všetky kategórie neplatičov, teda zamestnávateľov, samostatne zárobkovo činné osoby, ale aj samoplatiteľov, pričom plánuje využiť i nové možnosti vymáhania. Medzi tie patrí napríklad zverejňovanie dlžníkov verejnou vyhláškou v mieste bydliska, prísnejšie posudzovanie splátkových kalendárov, či zmena v novele zákona o zdravotnom poistení, na základe ktorej sa výkaz nedoplatkov považuje za doručený aj vtedy, ak ho platiteľ bezdôvodne odmietne prebrať. Poisťovňa taktiež plánuje zvýšiť počet hromadne zasielaných výziev a uviesť do praxe hromadné vydanie výkazov nedoplatkov pre platiteľov.

Zamerať sa však chce aj na rýchlosť vymáhania pohľadávok. Ako totiž upozornil riaditeľ sekcie zdravotného poistenia Všeobecnej zdravotnej Pavol Bulla, v prípade pohľadávok nad 180 dní výrazne klesá šanca na ich získanie. Poisťovňa ďalej plánuje celkovo štandardizovať procesy vo vymáhaní, eliminovať manuálne postupy a zautomatizovať činnosti pri vymáhaní. Jej cieľom je aj zavedenie elektronickej komunikácie s exekútormi a, tak ako v prípade Sociálnej poisťovne, aj zlepšenie spolupráce s exekútormi.

Samotné neplatenie odvodov prináša podľa VšZP rôzne riziká. Neplatič je napríklad zverejnený v zozname dlžníkov na internete, jeho pohľadávka sa môže vymáhať cez exekúciu, môžu mu byť vyčíslené a následne aj vymáhané poplatky, respektíve úroky z omeškania, no hrozí mu aj uloženie pokuty do výšky 3 319 eur Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. U zamestnávateľa je neodvedenie poistného považované za trestný čin. Nezaplatenie preddavku tri mesiace v kalendárnom roku môže mať zároveň vážne dopady na SZČO a samoplatiteľov. Následne totiž majú nárok iba na neodkladnú zdravotnú starostlivosť, nebude im teda schválená napríklad kúpeľná liečba alebo zdravotnícka pomôcka. Všeobecná zdravotná pripravuje pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti portál, kde by si uvedené údaje mohli Všeobecná zdravotná poisťovňa je najväčšia poisťovňa na trhu. Začiatkom roku 2010 sa zlúčila so Spoločnou zdravotnou poisťovňou. V súčasnosti sa stará o približne 3,5 mil. klientov. Ku koncu novembra 2010 hospodárila so stratou 54,1 mil. eur.

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM