Výsledky monitoru 5: Testovanie piatakov potvrdilo veľké rozdiely medzi regiónmi

Na Slovensku sú podľa výsledkov monitoru priepastné rozdiely v úrovni vzdelávania. Výsledky žiakov výrazne ovplyvňuje sociálno-ekonomické prostredie.

Lucia Šútorová
Ilustračný obrázok k článku Výsledky monitoru 5: Testovanie piatakov potvrdilo veľké rozdiely medzi regiónmi
Zdroj: TASR

Pri testovaní žiakov piateho ročníka v matematike a slovenskom jazyku sa na Slovensku potvrdili veľké rozdiely medzi najviac a najmenej rozvinutými regiónmi. Vyplýva to zo zistení Monitora vzdelávania a odbornej prípravy z roku 2018, ktorý uverejnila v utorok (16.10.) Európska komisia (EK).

V monitore sa konštatuje, že najhoršie výsledky boli zaznamenané v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji, naopak, najlepšie dopadli žiaci z Bratislavy.

Žiaci zo sociálne znevýhodnených skupín podľa monitora dosiahli približne o polovicu menej bodov ako ich rovesníci zo sociálne priaznivého prostredia. Odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre TASR uviedol, že na zníženie vplyvu sociálno-ekonomického prostredia na výsledky žiakov sa v Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV) predpokladá zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole pre každé dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Táto zmena by mala nastať od roku 2020.

Podpora detí

„Ďalej sa počíta so zavedením novej formy podpory detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia od roku 2020 a podpora inkluzívneho vzdelávania prostredníctvom vytvorenia materiálno-technických podmienok a zvýšenia počtu odborných zamestnancov v školách,“ priblížilo ministerstvo. Podľa zverejnených výsledkov z monitoru vyplýva, že na Slovensku sú aj priepastné rozdiely v úrovni vzdelávania, pričom výsledky žiakov výrazne ovplyvňuje sociálno-ekonomické prostredie.

Postavenie učiteľov

EK vo zverejnenom monitore uvádza, že aj keď sa postavenie učiteľov a školiteľov postupne zlepšuje, stále je nevýhodné, najmä pokiaľ ide o ich platové podmienky. „Hoci sa mzdy učiteľov nedávno zvýšili, ich úroveň konkurencieschop­nosti je stále veľmi nízka na západnom Slovensku a najmä v Bratislave,“ uvádza sa v zisteniach o Slovensku. Ministerstvo v tejto súvislosti uviedlo, že vláda sa zaviazala zvýšiť platy učiteľov o desať percent od 1. januára 2019 a o ďalších desať percent od 1. januára 2020. „Okrem toho sú v schválenom návrhu rozpočtu verejnej správy vyčlenené finančné prostriedky na navýšenie platov pre začínajúcich učiteľov od 1. septembra 2019,“ poznamenalo ministerstvo.

Investície do školstva

V Monitore vzdelávania a odbornej prípravy z roku 2018 sa tiež konštatuje, že napriek neustále hospodárskemu rastu sú investície do vzdelávania na Slovensku hlboko pod priemerom krajín EÚ a OECD. EK uviedla, že nedávno bola navrhnutá nová stratégia vzdelávania a zvýšenie financovania školstva. „NPRVaV predpokladá dodatočné výdavky na jednotlivé opatrenia, ktoré sa majú realizovať v rokoch 2018–2027, vo výške 15,6 miliardy eur,“ dodalo ministerstvo školstva.

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2018 je siedmym vydaním tejto výročnej správy, ktorú zostavuje EK. Zachytáva vývoj systémov vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ na základe širokej škály údajov. Meria pokrok EÚ pri dosahovaní šiestich cieľov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy do roku 2020.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR