Webnoviny - Svet

Vysokoškoláci sa do mája môžu hlásiť na stáž do parlamentu

WEBNOVINY.SK

BRATISLAVA 10. apríla (WEBNOVINY) – Študenti vysokých škôl sa do 1. mája môžu uchádzať o stáž na rôznych pracoviskách Kancelárie Národnej rady SR, uvádza sa na oficiálnej internetovej stránke Národnej rady SR.

Miesta pre stážistov poskytujú sekretariáty parlamentných výborov, sekcia zahraničnej a európskej agendy, odbory parlamentného inštitútu, parlamentnej knižnice a parlamentného archívu, ďalej komunikačný odbor, či odbor legislatívy.

Úspešní uchádzači budú stážovať od 1. októbra 2012 do 31. mája 2013, pracovať budú približne pätnásť hodín týždenne podľa dohody s vedúcim organizačného útvaru, na ktorý budú zaradení.

V akademickom roku 2012/2013 kancelária pripravuje pätnáste pokračovanie tohto programu zameraného na stážistov.

Ako sa uvádza na oficiálnej stránke NR SR, cieľom je poskytnúť vysokoškolákom príležitosť spojiť teoretické vedomosti s praktickými skúsenosťami a umožniť im oboznámiť sa so základmi činností na rozličných úsekoch agendy kancelárie.

Ako sa uvádza na stránke národnej rady, študenti uchádzajúci sa o stáž musia byť v čase podávania prihlášky študentmi aspoň druhého ročníka vysokej školy, mali by mať aktívne znalosti či už anglického alebo francúzskeho jazyka, pričom znalosť ďalších cudzích jazykov je vítaná.

Mali by mať záujem o politické dianie na Slovensku a v zahraničí, s dobrými študijnými výsledkami, veková hranica je stanovená na 26 rokov.

Ako sa ďalej uvádza na oficiálnej stránke, povinnosti a úlohy stážistov sú rôznorodé.

Spravidla však vyhľadávajú, triedia, analyzujú a vyhodnocujú údaje a informácie potrebné pre prácu výborov, funkcionárov či jednotlivých poslancov NR SR. Taktiež pripravujú podklady pre legislatívne návrhy, prekladajú materiály z cudzích jazykov alebo pomáhajú počas akcií organizovaných Kanceláriou NR SR.

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM