Webnoviny - Svet

Význam celoživotného vzdelávania má zvýšiť akreditácia

WEBNOVINY.SK

BRATISLAVA 29. septembra (WEBNOVINY) – Minister školstva Ján Mikolaj chce posilniť status celoživotného vzdelávania tým, že umožní akreditáciu jeho programov. Absolventi ďalšieho vzdelávania, ktoré nadväzuje na školské vzdelávanie, by podľa neho mohli po skúške získať aj osvedčenia o čiastočnej alebo úplnej kvalifikácii. Zakotvuje to v návrhu zákona o celoživotnom vzdelávaní, ktorý v stredu prerokuje vláda.

Rezort školstva chce rozšíriť možnosti ďalšieho vzdelávania a rekvalifikácie strednej a staršej generácie, ktorá sa uplatňuje na trhu práce problematickejšie ako ich mladší kolegovia. V porovnaní s inými štátmi Európskej únie patrí Slovensko ku krajinám s najmenším podielom dospelých, ktorí sa ďalej vzdelávajú. Hlavnými prekážkami celoživotného vzdelávania sú podľa ministerstva relatívne nízka kvalita programov a neexistujúci mechanizmus uznávania výsledkov takejto kvalifikácie na trhu práce.

Zákon o celoživotnom vzdelávaní zavádza pravidlá a postupy pre uznávanie výsledkov tohto vzdelávania na získanie osvedčenia o čiastočnej alebo úplnej kvalifikácii prostredníctvom skúšky na overenie odbornej spôsobilosti. Možnosť udeľovať absolventom vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania osvedčenie budú mať školy a vysoké školy na základe oprávnenia. Ponúkať celoživotné vzdelávanie budú môcť gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá, školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, základné umelecké školy, jazykové školy, vysoké školy, právnické osoby i podnikatelia. O akreditáciu môžu inštitúcie žiadať na ministerstve školstva, ich spôsobilosť posúdi akreditačná komisia pre ďalšie vzdelávanie ako poradný orgán ministerstva.

Stredná a staršia generácia bude môcť využiť dve formy akreditovaného alebo dve formy neakreditovaného ďalšieho vzdelania. S akreditáciou budú pôsobiť vzdelávacie inštitúcie s programami na doplnenie, obnovenie, rozšírenie alebo prehĺbenie kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej činnosti a tiež inštitúcie s rekvalifikačnými vzdelávacími programami pre získanie odbornej spôsobilosti pre jednu alebo viac pracovných činností v inom povolaní ako v tom, pre ktoré adept získal kvalifikáciu prostredníctvom školského vzdelávania. Bez akreditácie majú podľa návrhu poskytovať inštitúcie kontinuálne vzdelávanie, ktorým si účastník doplňuje, rozširuje, prehlbuje alebo obnovuje kvalifikáciu ako predpoklad na výkon odbornej činnosti v súlade s osobitnými predpismi. Akreditácia nie je potrebná ani pre záujmové vzdelávanie, občianske vzdelávanie, vzdelávanie seniorov a iné vzdelávanie, ktorým účastník uspokojuje svoje záujmy, zapája sa do života občianskej spoločnosti a všeobecne rozvíja svoju osobnosť.

SITA

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM