Webnoviny - Svet

Začal tender na analýzu financií pre dopravu

WEBNOVINY.SK

Foto: ministerstvodo­pravy.sk BRATISLAVA 2. júna (WEBNVOINY) – Ministerstvo dopravy vyhlásilo verejnú súťaž na vypracovanie analyticko-návrhovej štúdie pre financovanie rozvojových projektov dopravy z verejných zdrojov. Pri projektoch má byť pritom zohľadnená ich ekonomická, sociálna a environmentálna výhodnosť. Ročná zákazka bude zameraná na analyzovanie procesov, návrh externých nákladov a externých prínosov, ako aj návrh metodiky kvantifikácie externých nákladov cestnej a železničnej dopravy v SR. Súčasťou tendra je aj navrhnutie systému monitorovania dopadu externých prínosov dopravy na jednotku výkonu. Predpokladaná cena za poskytnutie uvedenej služby predstavuje 350 tis. eur bez dane z pridanej hodnoty. Zákazka má byť financovaná z európskych prostriedkov cez Operačný program Doprava a rozpočtových zdrojov ministerstva dopravy. Vyplýva to z informácií o vyhlásení tendra vo Vestníku verejného obstarávania aj Úradnom vestníku Európskej únie.

Uchádzači o účasť v súťaži majú požiadať o súťažné podklady do 17. júna, lehota na predkladanie ponúk je 15. júla, kedy je naplánované aj otváranie obálok s ponukami. Pri vyhodnocovaní ponúk rozhoduje najnižšia cena. Požadovaný ročný obrat v každom z rokov 2007 až 2009 dosahuje minimálne 150 tis. eur. Zoznam poskytnutých služieb s ukončením v uvedenom období musí obsahovať najmenej jednu zákazku so zameraním na tvorbu metodík a kvantifikáciu externých nákladov (externality) pre jednotlivé druhy dopráv v minimálnej hodnote 150 tis. eur. Záujemcovia musia preukázať takisto ukončenie aspoň jednej zákazky na tvorbu metodík a výpočet oprávnených nákladov za používanie dopravnej cesty v železničnej doprave spolu s návrhom jej spoplatnenia v súlade so smernicami Európskej únie najmenej za 30 tis. eur. Ďalšia požiadavka sa týka ukončenia minimálne jednej zákazky na tvorbu metodík a výpočet oprávnených nákladov za používanie cestnej infraštruktúry, ako aj návrh jej spoplatnenia podľa európskych smerníc v hodnote najmenej 30 tis. eur. Všetky sumy sú uvedené bez dane.

SITA

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM