Webnoviny - Svet

Zatepľovať a šetriť energiu sa oplatí

WEBNOVINY.SK

BRATISLAVA 25. novembra (WBN/PR) – Dnes sa v Bratislave odovzdávali Ceny energetickej efektívnosti za najúspešnejšie projekty zrealizované v tomto a minulom roku. Peniaze na realizované projekty poskytla Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) v rámci úverovej linky SLOVSEFF, zameranej na podporu rozvoja energetickej efektívnosti v priemyselnom a bytovom sektore a v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Na udeľovaní cien sa zúčastnia zástupcovia MH SR, EBRD (okrem iných aj viceprezident Jan Fischer), predstavitelia BIDSF, partnerských bánk a projektový konzultant, spoločnosť ENVIROS.

Hodnotené kategórie: Priemyselný sektor – projekt s najvyššou úsporou emisií CO2 Bytový sektor – projekt s najúčinnejšími opatreniami na zvýšenie energetickej účinnosti Bytový sektor – projekt s najlepšou návratnosťou investície Bytový sektor – optimálny investičný projekt z hľadiska úspory energie Sektor obnoviteľných zdrojov – inovatívny projekt

Poskytovanie úverov na investície v oblasti energetickej efektívnosti sa na Slovensku začalo v roku 2007, kedy EBRD v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR zriadila prvú úverovú linku – program SLOVSEFF I. V rokoch 2008 a 2009 predstavovala výška prostriedkov investovaných do obnoviteľných zdrojov energie a na projekty energetickej efektívnosti v priemyselnom a rezidenčnom sektore 60 mil. €. Investícia bola neskôr doplnená o grantové financovanie z Medzinárodného podporného fondu na odstavenie jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach (BIDSF) vo výške 15 mil. €.

SLOVSEFF I v číslach: Úverová linka 60 mil. € Vyčerpaných 56,6 mil. € Kumulovaná hodnota investícií 76,8 mil. € Vlastné zdroje 20,2 mil. € Odsúhlasené úvery na financovanie 291 projektov

K 30. septembru 2010 štyri zúčastnené banky – Dexia banka, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka a VÚB banka plne vyčerpali úverovú linku. K dnešnému dňu schválili úvery na viac ako 56,6 mil. €, ktoré sú určené na financovanie 291 projektov (z celkových 328 pripravených potenciálnych projektov), a to nasledovne:

  • 250 projektov – bytový sektor
  • 7 projektov – obnoviteľné zdroje energie (celková inštalovaná kapacita 0,89 MW výrobu elektriny a 17,5 MW na výrobu tepla)
  • 34 projektov – energetická efektívnosť v priemysle

SLOVSEFF II Vzhľadom na veľký záujem spustila EBRD tento rok na Slovensku úverovú linku SLOVSEFF II, v rámci ktorej spolu poskytne 90 mil. €. O peniaze takto môžu požiadať aj spoločenstvá vlastníkov bytov či správcovské spoločnosti, ktoré realizujú zatepľovanie budov alebo výmenu kotolní. O úver sa možno v súčasnosti uchádzať od 2. marca 2010 v jednej z troch partnerských bánk, pričom program potrvá 24 mesiacov, resp. do vyčerpania finančných prostriedkov.

SLOVSEFF II v číslach: Úverová linka do 90 mil. € Zatiaľ uvoľnených 45 mil. € Z toho vyčerpaných 11,7 mil. € (26 %) Kumulovaná hodnota investícií 12,6 mi. € Vlastné zdroje 0,9 mil. € Odsúhlasené úvery na financovanie 65 projektov v bytovom sektore Zatiaľ sa na financovaní podieľajú tri partnerské banky

Projektový konzultant doteraz pripravil cez 150 energetických auditov a plánov racionálneho využitia energie pre financovanie z úverovej linky SLOVSEFF II.

Doterajšie úspechy programu SLOVSEFF

Investície do bytového sektora vedú k tomu, že celková podlahová plocha renovovaných bytových domov presahuje 1,1 milióna m2. Viac než 46-tisíc obyvateľov preto pocíti prínos z nižších účtov za energie a zároveň sa bude tešiť lepšiemu štandardu tepelného pohodlia a hygieny. Dokončenie projektov podporených z kreditnej linky vedie k značným energetickým úsporám (cca 280 GWh ušetrenej primárnej energie za rok) a k redukcii emisií CO2 (vyše 63 tisíc ton CO2 za rok).

Čo bude ďalej:

  • Tím finančných inštitúcií EBRD bude ponúkať SLOVSEFF II novým partnerským bankám s cieľom prerozdeliť zvyšných 45 mil. € z úverovej linky (dve dohody s bankami, v ktorých môžu záujemcovia požiadať o úver sú v príprave a ich podpis sa predpokladá koncom tohto roka).
  • Projektoví konzultanti budú pokračovať v intenzívnej spolupráci s partnerskými bankami na príprave potenciálnych projektov a na vykonávaní technickej asistencie pre klientov.

Konzultanti budú pracovať na poskytovaní metodických inštrukcií energetickým audítorom, aby sa zabezpečila efektívna príprava reportov a zachoval individuálny prístup ku klientom.

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM