Webnoviny - Svet

Žiada odvolať Juraja Majchráka z funkcie sudcu

WEBNOVINY.SK

BRATISLAVA 30. septembra (WEBNOVINY) – Predseda Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin navrhuje Juraja Majchráka odvolať z funkcie sudcu. Harabin podal návrh na začatie disciplinárneho konania proti Majchrákovi, pričom by sudcu mal postihnúť najvyšší trest. Agentúra SITA má návrh k dispozícii. Harabin Majchrákovi vyčíta, že porušil povinnosti sudcu uložené v zákone, lebo si neplnil svoje povinnosti svedomito, keď nekonal v pridelenej veci plynulo a bez zbytočných prieťahov. Tým Majchrák podľa Harabina spáchal závažné disciplinárne previnenie. Harabin navrhuje tento návrh spojiť na spoločné prerokovanie a rozhodnutie s disciplinárnymi návrhmi proti Jurajovi Majchrákovi, ktoré boli podané 2. júla 2009 a 21. augusta 2009.

Harabin Majchrákovi vyčíta, že v trestnej veci proti obžalovanej Anne L., ktorá napadla na Najvyššom súde rozsudok košického krajského súdu, dva roky nekonal. Sudca Majchrák podľa neho na neverejnom zasadnutí napadnutý rozsudok zrušil v celom rozsahu a Krajskému súdu v Košiciach prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol. Majchrák podľa Harabina neurobil vo veci žiadny úkon, hoci vzhľadom na zaťaženosť senátu vo všeobecnej i špeciálnej agende tak mohol urobiť.

V trestnej veci proti obžalovanému Jozefovi B. Majchrák podľa Harabina vo veci rozhodol na neverejnom zasadnutí tak, že napadnutý rozsudok Krajského súdu v Žiline zrušil v celom rozsahu a Krajskému súdu v Žiline prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol. Majchrák podľa Harabina neurobil vo veci žiadny úkon takmer dva roky, hoci vzhľadom na zaťaženosť senátu vo všeobecnej i špeciálnej agende tak mohol urobiť, pričom uznesenie vyhlásené 3. marca 2009 napriek opakovanému predĺženiu lehoty na jeho vyhotovenie podpredsedníčkou Najvyššieho súdu do 3. júla 2009 vyhotovil až 10. septembra 2009.

Harabin Majchrákovi vyčíta aj konanie v trestnej veci proti obžalovanému Vladimírovi T. Na verejnom zasadnutí 6. novembra 2008 meritórne rozhodol rozsudkom vo veci vedenej na bývalom Špeciálnom súde v Pezinku, pričom rozsudok napriek opakovanému predĺženiu lehoty na jeho vyhotovenie podpredsedníčkou NS SR do 9. marca 2009 vyhotovil až 23. marca 2009, teda viac ako po štyroch mesiacoch.

Harabin písomný podnet na začatie disciplinárneho konania dostal od obhajcu Anny L. a Jozefa B. 14. septembra 2009. Podľa predsedu Najvyššieho súdu v dôsledku nezodpovedného a neprofesionálneho prístupu Majchráka k organizácii práce v senáte došlo vo všetkých troch uvedených veciach k zavineným prieťahom v konaní. Podľa Harabina Majchrák v roku 2007 vybavil päť väzobných vecí (dve meritórne, tri sťažnosti) a v roku 2008 dve väzobné veci (sťažnosti). V agende Špeciálneho súdu vybavil v uvedených rokoch tri, resp. osem väzobných vecí (vo všetkých veciach išlo o sťažnosti). Z týchto údajov podľa Harabina vyplýva, že vybavovanie väzobných vecí nemohlo Majchrákovi brániť v plynulom vybavovaní bežnej agendy.

SITA

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM