Zo stavebného odpadu navrhli študentky originálny vianočný stromček

Stromček pripomínal, že odpad, a najmä ten stavebný, sa sám nevyparí a predstavuje ekologický i ekonomický problém.

Počas rekonštrukcie bývalej chemickej školy na Kultúrne a kreatívne centrum Nová Cvernovka sa „zvýšilo“ kreatívcom nemalé množstvo odpadu.

Originálny stromček

Drevený, stavebný a železný odpad poctivo separovali, no paralelne s tým na nádvorí školy vznikala kopa netriedeného odpadu. Nazvali ju „suť“ a jej odstránenie prijali ako veľkú výzvu. Drevo a stavebný odpad sa rozhodli využiť, ako inak, kreatívnym spôsobom.

Nadácia Cvernovka a Dobrý trh vyhlásili v novembri 2017 súťaž o vianočný stromček zo stavebnej sute. Vyzvali umelcov, architektov, dizajnérov, aby navštívili Kreatívne a kultúrne centrum Nová Cvernovka, prešli sa po halde zo stavebnej sute, zapojili fantáziu a navrhli z nej originálny vianočný stromček. Ten bol nakoniec súčasťou vianočného Dobrého trhu v Starej tržnici a okolí.

Viťazkami súťaže sa stali študentky záhradnej architektúry Júlia Bobríková a Barbora Kubická. Ich návrh využíval najmä odpadové drevo. Výsledkom bol vianočný stromček s jednoduchým dizajnom a praktickým technickým riešením. Víťazky boli ocenené finančnou a vecnou cenou.

Projektom chceli umelci upozorniť na zodpovedné nakladanie s odpadom, ktorý produkujeme všetci, a to nielen počas Vianoc. Stromček pripomínal, že odpad, a najmä ten stavebný, sa sám nevyparí a predstavuje ekologický i ekonomický problém.

Festival pre súčasné umenie

S kreatívnym využitím stavebného odpadu chcú v Novej Cvernovke pokračovať. O téme chystajú aj festival pre súčasné umenie a environmentálnu udržateľnosť s názvom NASUTI. Konať sa bude v septembri 2018 v Kultúrnom a kreatívnom centre Nová Cvernovka.

Zámerom festivalu je vytvorenie nových umeleckých diel a projektov, ktoré vzniknú v spolupráci s medzinárodným kurátorským, odborným a umeleckým tímom a budú pracovať výhradne s materiálom sute a iným odpadom.

Cieľom je zvýšiť povedomie o odpadovom manažmente aj prostredníctvom vzdelávacieho programu pre dospelých i mládež. Projekt má zároveň konkrétny cieľ – pomôcť získať prostriedky na vyriešenie situácie so suťou v areáli Kreatívneho a kultúrneho centra Nová Cvernovka. Ten je v súčasnosti zhromaždený na bývalom dvore školy na obrovskej hromade.

“Našou víziou je ekologicky pristupovať k odpadu. Suť s objemom 2 000 metrov kubických plánujeme pred festivalom odpadu pretriediť,” hovorí Diana Klepoch Majdáková z Novej Cvernovky. Použiteľné časti betónov, tehál, kameňov, plastov, skla, keramiky či strešnej krytiny budú uložené na palety a pripravené na ďalšie stavebné využitie a ako materiál na tvorbu umeleckých diel pre festival. Kreatívne spracovanie odpadu nebude iba snahou o špecifickú formu riešenia odpadovej krízy, ale i výzvou na vnímavejší prístup k vytváraniu odpadov tak pri bežných, ako i kreatívnych či umeleckých aktivitách.

Zdroj: bratislava.dnes24.sk

Odporúčame