Ako šuštia dážďovky, vonia pôda a rastú semienkoví chlapčekovia?

Včely sú dôležité a aby mohli žiť, potrebujú kvety. Aby mohli žiť kvety, potrebujú pôdu. Aby bola pôda živá a úrodná, potrebuje kompost.

Príroda žije v cykloch, a preto aj Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica v spolupráci s Materským centrom Hojdana odhaľuje toto tajomstvo najmenším.

Ako šuštia dážďovky

Zoberte svoje deti a príďte v utorok 20. júna na interaktívny workshop Živá pôda, v ktorom zistíte, ako šuštia dážďovky, vonia pôda a rastú semienkoví chlapčekovia a dievčatká.

Program plný hier a zaujímavých zážitkov sa zameriava na najmenšie deti. Naplánovaná je obľúbená tvorivá dielňa Šikulinček, ktorá bude zameraná na pôdu. „Priame zážitky si deti zapamätajú veľmi dlho a radi sa k nim vracajú. Živica preto v rámci projektu Mestské včely zaškolila dobrovoľníčky z MC Hojdana ako lektorky programu Živá pôda a poskytla im potrebné pomôcky, aby mohol program prebiehať sebestačne a stal sa súčasťou programu materského centra,“ Bratislava24.sk informovala Petra Ježeková z Živica.

Materské centrum Hojdana má veľkú záhradu, ktorá slúži nielen ako oddychová, ale aj ekovýchovná plocha. V areáli sú dve kompostoviská, dážďovkový vermikompost, ale aj čmelín.

„Prostredie materského centra ponúka vďaka veľkej záhrade možnosť ukázať niekoľko modelových príkladov, okrem iného aj nekosenú plochu či bylinkovú špirálu. Nielen deti, ale aj rodičia sa tu pri hrách nenásilnou a zážitkovou formou dozvedia o tom, ako môžu podobné aktivity robiť vo svojej záhrade či predzáhradke,“ dodala Ježeková.

Spolužitie s opelovačmi

„Našim cieľom je ukázať návštevníkom i obyvateľom okolitých domov príklady spolužitia s opeľovačmi, ktoré sú jednoduché na realizáciu a inšpirovať ich k tomu, aby ich zrealizovali aj na svojich pozemkoch,“ hovorí Petra Ježeková zo Živice.

Podobné prístupy sú v zahraničí čoraz bežnejšie a je dôležité prinášať k nám to, čo bolo kedysi bežné – vzťah k okoliu, v ktorom žijeme a chuť podieľať sa na jeho zveľaďovaní a údržbe. Živica a Hojdana preto prinášajú túto dobrú prax a ukazujú mladým rodinám, ako žiť ekologicky v meste, a že za prírodou nie je nutné vždy vycestovať mimo jeho hranice – môžeme jej dať priestor aj tu – aby mesto prekvitalo.

utorok / 10:00 hod. / MC Hojdana, Haburská 2, Bratislava / vstup voľný

Zdroj: bratislava.dnes24.sk

Odporúčame