Webnoviny - Svet

Aktuálna situácia v segmente domácností na slovenskom trhu

WEBNOVINY.SK

BRATISLAVA 7. apríla (WBN/PR) – Aj keď je trh so zemným plynom na Slovensku úplne otvorený už od roku 2007, segment domácností si na vstup konkurencie počkal až do začiatku roku 2011. Keďže ide stále o segment podliehajúci cenovej regulácii, nástup nových hráčov bol zrejme podmienený najmä momentálne priaznivou situáciou na trhu. V dôsledku doznievania globálnej krízy, ktorá viedla k poklesu dopytu a následne prebytku plynu v celej Európe, došlo k poklesu cien na spotových trhoch, čo využili viacerí obchodníci na nákup lacnejšieho plynu.

SPP, ako najväčší dodávateľ zemného plynu na Slovensku so zodpovednosťou k takmer 1,4 milióna odberateľov z radov domácností, svoju obchodnú stratégiu stavia najmä na zabezpečení plynulých dodávok na dlhé obdobie vďaka dlhodobému kontraktu. Dôležitosť tohto kontraktu sa ukázala aj po nedávnych mimoriadnych udalostiach na viacerých miestach sveta (zemetrasenie v Japonsku, vojnový konflikt v Lýbii), ktoré mali okamžitý negatívny dopad na svetové energetické trhy. Ceny plynu na krátkodobých trhoch vzrástli počas niekoľkých týždňov o 20 %, čo opäť potvrdilo, že závislosť dodávateľov výhradne na málo predvídateľných spotových trhoch môže byť pomerne rizikové.

Z pohľadu slovenského trhu, podľa údajov SPP o počte uzavretých a ukončených zmlúv v segmente domácností zmenilo dodávateľa zemného plynu od začiatku roka k 31. marcu 2011 približne 3 500 odberateľov (z dôvodu výpovedných lehôt so začiatkom odberu v júli 2011). Pri počte 1,4 milióna domácností, ktoré odoberajú plyn, počet zákazníkov, ktorí zmenili dodávateľa, predstavuje menej ako 0,3 % celého trhu.

„Aj tieto výsledky nám potvrdzujú, že zákazníci posudzujú ponuku dodávateľov komplexne. Popri cene, ktorá je samozrejme dôležitým kritériom, zákazníci stále oceňujú aspekty spoľahlivosti, dostupnosti a nadštandardnej úrovne obsluhy. A práve v týchto parametroch si SPP vďaka 19 zákazníckym centrám a bezkonkurenčnému rozsahu energetického poradenstva udržuje pozíciu jednoznačného lídra,“ zdôraznil Dušan Randuška, riaditeľ divízie obchod s plynom, SPP.

„Po nedávnych udalostiach, sa ako dôležité kritérium pri rozhodovaní zákazníkov opäť ukazuje schopnosť dodávateľov zabezpečiť plynulé dodávky plynu za stabilné a predvídateľné ceny. Jedinou zárukou stabilných dodávok pre taký veľký počet zákazníkov, aký má SPP, sú preto dlhodobé kontrakty, ktoré využívajú všetci rozhodujúci dodávatelia plynu v Európe,“ doplnil Dušan Randuška. Dlhodobý kontrakt využíva na stanovenie ceny plynu 9-mesačný kĺzavý priemer, ktorý výrazné výkyvy, dokáže rozložiť v čase a zmierniť.

Situácia na svetových energetických trhoch ovplyvňuje aj Slovensko

Nedávna katastrofa v Japonsku postavila svet pred viacero energetických výziev. Krajina čelí nedostatku energie a zároveň sa otvára diskusia o budúcnosti jadra, čo bude mať vplyv na celosvetovú výrobu elektriny a následne aj na jej cenu. V prípade dlhodobejších výpadkov vo výrobe elektriny z jadra alebo zníženia preferencie výroby elektriny v jadrových elektrárňach bude potrebné hľadať iné možnosti a iné palivá, z ktorých bude možné elektrickú energiu vyrábať. Ceny elektriny preto zohrávajú pre vývoj cien plynu významnú úlohu, keďže svojim rastom pôsobia na rast cien palív, ktoré môžu na výrobu elektriny slúžiť – a teda aj na cenu plynu. Aj v našom regióne v posledných rokoch stúpa počet elektrární, ktoré využívajú práve zemný plyn ako palivo. Preto je logické očakávať, že dôležitosť zemného plynu bude rásť. Ďalším faktorom, ktorý môže podporiť rast cien plynu na spotových trhoch je rozvoj globálnej ekonomiky, ktorá po kríze začína znova rásť, s čím súvisí aj spotreba energií v rôznych formách.

Energetické trhy sú dnes výrazne prepojené. Vývoj na globálnych trhoch v posledných dňoch ovplyvňuje aj dopyt po LNG, a to najmä zo strany Japonska, a na túto situáciu reagovali spotové ceny aj na európskom trhu pomerne výrazným rastom. LNG tankery, ktoré boli kedysi určené pre ázijské alebo severoamerické trhy, smerovali do Európy. Tak, ako bridlicový plyn znížil v USA dopyt po LNG, a priniesol spolu so znížením cien voľné kapacity do Európy, dnes je situácia opačná. Voľne kapacity smerujú do Japonska. Ponuka na európskych huboch preto logicky musí klesnúť a spolu s ňou prichádza rast cien. Európsky trh je natoľko prepojený, že ceny vo všetkých významných plynárenských uzloch reagujú rovnako. Krátkodobý trh so zemným plynom a ceny na tomto trhu sú tvorené dopytom a ponukou. Ako bolo možné sledovať v uplynulých dňoch, ceny plynu za niekoľko týždňov vzrástli o 20 %.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) (www.spp.sk) je nadnárodná energetická spoločnosť a spoľahlivý dodávateľ energií a služieb. SPP priamo nadväzuje na viac ako 150-ročnú tradíciu plynárenstva na Slovensku. Víziou spoločnosti je byť jednou z vedúcich energetických skupín v strednej a východnej Európe so silnou dôverou zákazníkov a obchodných partnerov. SPP poskytuje spoľahlivé a konkurencieschopné dodávky energií a s nimi spojené služby na Slovensku aj na medzinárodných trhoch. Spoločnosť ponúka riešenia pri úspore energií a podporuje iniciatívy zamerané na trvalo udržateľný rozvoj. Akcionármi SPP sú Slovenská republika prostredníctvom Fondu národného majetku (51 %) a konzorcium spoločností E.ON Ruhrgas a GDF SUEZ (49 %).

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM