Jakub Forgács Regióny

Bystrické základky Bakossa a Moskovská sa dočkali: Poslanci im odklepli rekonštrukcie za státisíce eur

Žiaci, rodičia a učitelia z ďalších dvoch základných škôl v Banskej Bystrici majú dôvod na radosť. Mestské zastupiteľstvo rozhodlo, že na Bakosske a Moskovskej sa budú vymieňať okná aj dvere, vykurovacie systémy zase čaká vyregulovanie.

Ilustračný obrázok k článku Bystrické základky Bakossa a Moskovská sa dočkali: Poslanci im odklepli rekonštrukcie za státisíce eur
Zdroj: Dnes24.sk

Poslanci v utorok na mestskom zastupiteľstve rozhodovali o obnove ďalších dvoch základiek. V dvoch objektoch ZŠ Jána Bakossa a ZŠ Moskovská je dodávateľom tepla spoločnosť Stefe Banská Bystrica, ktorá navrhla realizáciu racionalizačných opatrení.

Rekonštrukcie za státisíce eur

Tie spočívajú v tom, že na vlastné náklady zabezpečí výmenu pôvodných technicky a energeticky nevyhovujúcich okien a dverí ZŠ Moskovská a ZŠ Jána Bakossa, hydraulické vyregulovanie vnútorného vykurovacieho systému budov, nastavenie a prípadnú úpravu riadiaceho systému KOST, resp. plynovej kotolne pre nové potreby optimalizovanej dodávky tepla, s cieľom vyriešenia nevyhovujúceho technického stavu okien, dverí a zastaralého vnútorného vykurovacieho systému budov oboch škôl. Zároveň aj s cieľom zníženia spotreby tepla na vykurovanie v závislosti od spôsobu využívania a prevádzkovania jednotlivých budov a klimatických podmienok.

Odhad investičných nákladov na uvedené opatrenia je v prípade ZŠ Moskovská vo výške 150 000 eur a v prípade ZŠ Jána Bakossa vo výške 400 000 eur. Investované prostriedky budú metsom Banská Bystrica splácané z časti úvodnou splátkou (v prípade ZŠ Moskovská vo výške 38 000 eur a v prípade ZŠ Jána Bakossa vo výške 268 000 eur) a z časti po dobu cca 10 rokov z úspor dosiahnutých zefektívnením dodávok tepla prostredníctvom opatrení popísaných vyššie, t.j. výmenou okien a dverí, vyregulovaním vykurovacieho systému budov a nastavením riadiaceho systému KOST, resp. plynovej kotolne a ich diaľkovým monitorovaním a riadením na dispečingu spoločnosti.

Na kúrení ušetria takmer tretinu

Na uvedenú investíciu sa však nedá pozerať len z pohľadu energetických úspor, ale rovnako z bezpečnostného a estetického hľadiska, pretože staré okná sú vo veľkej miere v havarijnom stave. Spoločnosť Stefe Banská Bystrica zmluvne garantuje zníženia spotreby tepla na vykurovanie. Svoj odborný názor, že realizáciou vyššie uvedených opatrení dôjde k značnému zníženiu spotreby tepla, tiež opiera o vypracované odborné energetické posudky budov ŽS Moskovská a ZŠ Jána Bakossa, ktoré sú spracované nezávislým energetickým audítorom, a z ktorých vyplývajú úspory energie na vykurovanie, a to v prípade ZŠ Moskovská vo výške 30,62% a v prípade ZŠ Jána Bakossa vo výške 31,67%.

Celý projekt vykazuje nárok na jednorázovú záťaž mestského rozpočtu vo výške 306 000 eur, z toho však suma vo výške 272 000 eur by mohla byť zaplatená z finančných prostriedkov, ktoré mesto Banská Bystrica ako 34%-ný akcionár spoločnosti Stefe získalo (resp. získa) z dôvodu zníženia základného imania v tejto spoločnosti.

Práce a údržba objektov základných škôl budú realizované na základe koncesných zmlúv. koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesné zmluvy na poskytnutie službymuselo schváliť mestské zastupiteľstvo a to trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Náverh v zastupiteľstve prešiel.

Čítajte tiež:

Na obnovu serpentín na Urpíne pôjdu desaťtisíce eur: Pozrite, kto z poslancov sa ponúkol, priložiť ruku k dielu

Hoci nebola podporená, peňazí sa predsa dočká: Na mestskom sídlisku vyrastie externá komunitná obývačka

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM