Aktualizované Zo Slovenska

Ďalšie STOPKY ohľadom vychádzania: Vláda obmedzila pohyb v týchto dňoch a časoch!

Vláda schválila návrh na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu. Platné sú aj ďalšie výnimky.

Ilustračný obrázok k článku Ďalšie STOPKY ohľadom vychádzania: Vláda obmedzila pohyb v týchto dňoch a časoch!
46
Galéria
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Od 2. do 8. novembra sa obmedzí pohyb, a to v čase od 5.00 hod. do 1.00 hod. nasledujúceho dňa.

Obmedzenie sa nevzťahuje na osobu s potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra do 1. novembra alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu vykonaným od 29. októbra do 1. novembra od subjektu zapojeného do operácie Spoločná zodpovednosť.

Slobodne iba s testom

„Ľudia, ktorí sa zúčastnia testovania a budú mať potvrdenie o negatívnom výsledku, budú môcť od pondelka žiť relatívne slobodne,“ povedal premiér Igor Matovič s tým, že negatívni ľudia s certifikátom už budú môcť ísť aj napríklad do obuvi.

Vyplýva to z návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu, ktorý v stredu schválila vláda. Platné sú aj ďalšie výnimky na cestu na obstaranie nevyhnutných potrieb, cestu do a zo školy či do zdravotníckeho zariadenia.

Čo ak na test nepôjdete?

Pre ľudí, ktorí nebudú mať potvrdenie o teste, budú podľa premiéra platiť výnimky, ako napríklad cesta na pohreb, uzavretie manželstva, krst či starostlivosť o blízku osobu. Urobili tak podľa jeho slov preto, aby „nekomplikovali život zodpovedným ľuďom a naplnili aj základné ľudské práva tých, ktorí sa rozhodnú na test nejsť a ostať v domácej karanténe“. Dodal, že aj tí majú právo ísť si nakúpiť potraviny, drogériu či lieky. Tento stav bude podľa neho platiť do nedele 8. novembra.

Súkromné neuznajú

Tí, ktorí sa chceli dať otestovať antigénovými testami v súkromných lokálnych laboratóriách, nedostanú po takomto testovaní certifikát. Štát bude akceptovať len výsledok PCR testu alebo antigénový test v rámci plošných odberných miest.

Všetky PCR testy od štvrtka 29. októbra do nedele 1. novembra bude štát brať do úvahy pri obmedzení vychádzania.

Hlavný hygienik by mal taktiež vydať vyhlášku pre obchody, aby si mohli pýtať certifikáty s negatívnym výsledkom. Či to môžu obchody požadovať a či to nie je porušenie GDPR premiér nevedel povedať. „To už sú otázky na právnikov, také špecialitky,“ skonštatoval Matovič.

Sú vraj vhodné

Antigénové testy sú výborný doplnok na plošné rýchle identifikovanie ľudí s najvyššou vírusovou náložou, ktorí by mohli byť najviac infekční. Vyhlásil predseda vlády. Poukázal na výsledky štúdie Fakultnej nemocnice Praha Motol, ktorá porovnávala výsledky antigénových a PCR testov na ochorenie COVID-19.

Matovič a minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) skonštatovali, že antigénové testy tak dokážu odhaliť 67 percent tých infikovaných, ktorých by odhalil PCR test. Výsledky podľa ich slov prekonali očakávania na úrovni 30 percent, s ktorými išli do plošného testovania.

Vláda obmedzuje

podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 2. novembra 2020 do 8. novembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

 1. osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
 2. osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v štátnozames­tnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RTPCR testu vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
 3. osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia,
 4. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu späť,
 5. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu späť,
 6. cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 a cestu späť,
 7. cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
 8. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,
 9. cestu osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta bydliska a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,
 10. dieťa do desiatich rokov veku,
 11. cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku a materskej školy a cestu späť,
 12. cestu žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelá­vacími potrebami vo všetkých ročníkoch do a zo základnej školy,
 13. cestu dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 14. osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15. októbra 2020,
 15. osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 16. osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
 17. osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
 18. osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
 19. onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
 20. osoby, ktoré majú v čase celoplošného testovania antigénovými testami certifikovanými na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast
Zdroj: TASR
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM