Katarína Oravská Regióny

Dobrá správa: Škola na Pionierskej sa konečne dočkala obnovy, pozrite, kedy sa pustia do roboty!

Mesto získalo dotáciu na rekonštrukciu základnej školy. Zmluva je podpísaná. Peniaze v rozpočte na túto akciu odklepnuté. Realizácia môže začať.

Ilustračný obrázok k článku Dobrá správa: Škola na Pionierskej sa konečne dočkala obnovy, pozrite, kedy sa pustia do roboty!
Foto: Katarína Oravská

Mesto riešilo rekonštrukciu Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša na Pinonierskej 4 už v marci minulého roka. Kritickú situáciu navrhovalo vyriešiť zobratím si úveru. Za prijatie uznesenia sa zasadzoval vtedajší primátor Jaroslav Demian. Väčšina poslancov to však videla inak a hlasovala proti aj vzhľadom na vysokú zadlženosť mesta. Búrlivú diskusiu čítajte TU.

Zlepšenie podmienok

Dnes má situácia iné riešenie. Mesto získalo peniaze z ministerstva hospodárstva na rekonštrukciu školy. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok podalo mesto v auguste minulého roka. Začiatkom februára bola podpísaná zmluva. Zastupiteľstvo odobrilo na svojom prvom rokovaní v novej zostave aj rozpočet na tento rok, kde sú vyčlenené peniaze aj na túto akciu.

Cieľom projektu je podľa mesta zlepšiť podmienky vzdelávacieho procesu na škole, znížiť energetickú náročnosť budovy a vybudovať kanalizáciu.

„Realizáciou projektu sa zabezpečí technické zhodnotenie objektu základnej školy, dôjde k zníženiu terajšej energetickej náročnosti budovy až o 47%, čo prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia a vytvoreniu vhodného prostredia pre žiakov a učiteľov,“ povedal brezniansky primátor Tomáš Abel.

Rekonštrukciou fasády, strechy a kanalizácie bude zabezpečené hygienicky vyhovujúce, bezpečné prostredie, vyrieši sa problém poklesu deliacich priečok a sadanie stavby. Taktiež sa odstráni vlhkosť spôsobovaná zatekaním cez strechu priamo do tried.

Do zimy

Plánovaný termín realizácie projektu je marec až november 2015. Celkové výdavky na projekt sú 934 933,90 eur, z toho oprávnené výdavky 836 215 eur. Výška nenávratného finančného príspevku je 794 404,25 eur. Mesto zaplatí z vlastnej kasy neoprávnené výdavky, t.j. 98 718,90 eur plus 41 810,75 eur, čo je povinné spolufinancovanie vo výške 5 % z oprávnených výdavkov. Dokopy dá mesto teda na projekt 140 529,65 eur.

Škola na Pionierskej ulici 4 bola postavená v 70-tych rokoch minulého storočia. Pozostáva z hlavnej budovy a telocvične so spojovacou chodbou. Pôvodne má škola 22 tried, neskôr bolo povolených 24. V predchád­zajúcom školskom roku navštevovalo školu 496 žiakov, z toho 97 rómskeho pôvodu, čo je 19,56%.

Zatekanie aj plesne

Ako informovala breznianska samospráva, objekt základnej školy je z hľadiska dlhodobého využívania stavebne zastaralý. Vplyvom poveternostných podmienok bola narušená fasáda a následne došlo k droleniu obvodových panelov. Okenné krídla sú zdeformované, ich tesnenia sú povypadávané. Dochádza k zvýšenej infiltrácii vlhkosti do budovy a zvýšeným nákladom na vykurovanie.

Vplyvom poškodenia kanalizácie dochádza k sadaniu podláh v objekte, vymývaniu vrstiev pod podkladnými betónmi a tým k poklesu deliacich priečok, ktoré sú odtrhnuté od stropu v niektorých prípadoch aj 2 cm. Cez konštrukciu plochej strechy dochádza na viacerých miestach k zatekaniu do vnútorných priestorov školy. Vplyvom vlhkosti sa na vnútornom povrchu vytvárajú plesne a hrozí riziko poškodenia zdravia ľudí. Škola podľa mesta nespĺňa podmienky pre zvyšujúci sa štandard a kvalitu vzdelávania.

Čítajte aj Na vzácnu pamiatku je smutný pohľad: Mesto po druhýkrát žiada o dotáciu na rekonštrukciu synagógy

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM