Webnoviny - Svet

Etický rozmer do slovenského vysokého školstva

WEBNOVINY.SK

BRATISLAVA 3. novembra (WBN/PR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR avizuje silný etický rozmer ako zjednocujúci prvok pri nastavení transparentných kritérií, podľa ktorých bude podporovať vysoké školy na Slovensku. Zo stretnutia s predstaviteľmi VŠ a podnikateľmi boli dnes navyše zverejnené konkrétne výstupy.

Centrum severoamerických štúdií (CNAS) Ekonomickej univerzity v Bratislave a Americká obchodná komora zorganizovali stretnutie podnikateľského a akademického sektora za účasti predstaviteľov MŠ SR. Stretnutie sa uskutočnilo ako sprievodné podujatie k odbornej konferencii McMa3oshka organizovanej pod záštitou prezidenta SR, Ivana Gašparoviča.

Predmetom diskusie sa stala pripravovaná koncepcia MŠ SR v kontexte programového vyhlásenia vlády SR, otázka akým spôsobom motivovať vysoké školy k získavaniu prostriedkov zo súkromného sektora, ako aj problematika transferu technológií z výskumno-akademického do podnikateľského prostredia.

Uzavreté stretnutie si kládlo za cieľ prispieť k dialógu podnikateľského a akademického sektora s cieľom podporiť praktickú spoluprácu a zvýšiť konkurencieschop­nosť slovenských vysokých škôl. Podujatie vytvorilo priestor pre výmenu podnetov a tlmočenie očakávaní medzi relevantnými partnermi z vládneho, akademického a podnikateľského prostredia. Existuje predpoklad, že otvorená diskusia na začiatku nového volebného obdobia bude mať potenciál priniesť konkrétne výsledky v oblasti tvorby novej legislatívy a prispeje tak k rozvoju znalostnej ekonomiky v SR.

Organizátori priniesli výstupy stretnutia spracované v pracovnom dokumente Výstupy MPRAM fóra ako aj záznam z tlačovej konferencie, ktorej sa zúčastnili: • Peter Plavčan, generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl, Ministerstvo školstva SR • Miroslav Beblavý, poslanec NR SR • František Jakab, CISCO s.r.o., predseda komisie pre spoluprácu priemyslu s akademickou sférou, Americká obchodná komora v SR • Jake Slegers, výkonný riaditeľ, Americká obchodná komora (koordinátor stretnutia) • Michal Kovács, výkonný riaditeľ, Centrum severoametických štúdií, EU v Bratislave (koordinátor stretnutia)

Informácie poskytlo Centrum severoamerických štúdií Ekonomickej univerzity v Bratislave a Americká obchodná komora v SR.

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM