Hygienici si posvietili na bystrické pieskoviská. Objavili baktérie aj larvy parazitov

S pieskoviskami v Banskej Bystrici to nie je tragické. Pozrite, ktoré z kontrolovaných nevyhovovali požiadavkám pre hry detí!

Jakub Forgács

V letných mesiacoch viac ako v iné ročné obdobia aktuálne vystupuje do popredia problematika detských pieskovísk. „Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru zameraného na kontrolu kvality piesku v pieskoviskách určených na hranie detí vykonal do 30. júna v tomto roku kontrolu zatiaľ v 13 náhodne vybraných pieskoviskách v okrese Banská Bystrica, pri ktorých odobrali 23 vzoriek piesku,“ uviedla Mária Tolnayová, hovorkyňa RÚVZ Banská Bystrica.

„V dvoch mestských pieskoviskách – verejné pieskovisko na SNP č. 27 a verejné pieskovisko na SNP č. 80 zistili závažnejšie nedostatky. V prvom sa nachádzali termotolerantné koliformné baktérie, fekálne streptokoky a aj vajíčka, resp. larvy parazitov. Mikrobiologická kvalita piesku nevyhovovala ani v druhom pieskovisku, kde sa vo vzorkách našli vajíčka, resp. larvy parazitov,“ pokračovala hovorkyňa.

„Ostatné vyšetrované pieskoviská, ktoré sa nachádzali v areáloch materských škôl a jednej základnej školy v Banskej Bystrici, Badíne a vo Vlkanovej boli bez zistenia nevyhovujúceho, nadmerného mikrobiologického znečistenia. V oboch prípadoch bolo regionálnym hygienikom vydané opatrenie na zákaz využívania piesku v pieskovisku na hry detí,“ dodala Tolnayová so slovami, že prevádzkovateľ predmetných pieskovísk zabezpečil potrebné opatrenia a piesok bol v obidvoch pieskoviskách vymenený.

Pozrite si v priloženej fotogalérii aj nový fitpark, ktorý vyrástol na bystrickej Fončorde!

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame