Webnoviny - Svet

Ján Rombauer a sprievodné podujatia k výstave

WEBNOVINY.SK

J. Rombauer: Chlapec s mydlovými bublinami. Emanuel Csáky (?), 1804, Spišské múzeum – Kaštieľ Markušovce Foto: SNG BRATISLAVA 3. júna (WBN/PR) –

JÁN ROMBAUER (1782 – 1846) Levoča – Petrohrad – Prešov

Výstava: Slovenská národná galéria, Bratislava v spolupráci so Šarišskou galériou v Prešove Vernisáž: 3. júna 2010 o 17.00 hod. Trvanie výstavy: 4. jún – 29. august 2010 Kurátorka výstavy: Katarína Beňová

Mestá Levoča, Petrohrad a Prešov sú tri hlavné pôsobiská maliara Jána Rombauera. Tento svetobežník pôvodom z levočskej remeselníckej rodiny sa prostredníctvom maliara dánskeho pôvodu Jána Jakuba Stundera (1759 – 1811) dostal do pozornosti spišskej šľachty a ako talentovaný autodidakt získal už v mladom veku zaujímavé objednávky. V roku 1805 ho osud nasmeroval do ruského prostredia, kde tvoril ako „jevropejskij“ maliar portréty ruských a poľských šľachticov. V roku 1824 sa rozhodol vrátiť späť do Uhorska a usadil sa v Prešove, kde sa odohrala posledná fáza jeho tvorby. Výstava mapuje teritórium tvorby maliara Jána Rombauera v kontexte výtvarného umenia prvej polovice 19. storočia v Uhorsku a Rusku. O maliarovi doteraz nevyšla samostatná monografia, takže publikácia vydaná k výstave je pomerne obsiahlym príspevkom k poznaniu jeho života a diela. Tím odborníkov zo Slovenska a z Maďarska v interdiscipli­nárnom diskurze podáva pohľad na komplexnú osobnosť maliara. Príspevkom k poznaniu jeho „domácej“ tvorby s dôrazom na portrétne umenie, ako aj jeho pôsobenie v rokoch 1805 – 1814 v Rusku sú dve štúdie Kataríny Beňovej. O ojedinelej krajinárskej práci v záhrade v Hodkovciach píše Géza Galavics z Inštitútu dejín umenia Maďarskej akadémie vied v Budapešti. Archívny výskum o pôvode Rombauerovej rodiny a jeho predkoch spracovala Alena Kredatusová zo Štátneho oblastného archívu v Levoči. Postavenie Prešova v prvej polovici 19. storočia a jeho vývoj spracoval Peter Kónya z katedry histórie z Prešovskej univerzity. Zberateľské prostredie Prešova v kontexte Rombauerovho pôsobenia zaznamenala Edit Szentesi z Inštitútu dejín umenia Maďarskej akadémie vied v Budapešti. Na činnosť maliara pre gréckokatolícku cirkev na východnom Slovensku sa zameral maďarský bádateľ Szilveszter Terdik. Publikácia okrem odborných štúdií obsahuje aj súborný katalóg maliara, ako aj archívne prílohy.

Ján Ronbauer sa narodil 25. mája 1782 v Levoči. Okolo roku 1803 navštívil v Pešti dánskeho maliara Jána Jakuba Stundera, u ktorého sa vzdelával v maľbe. Práve jeho prostredníctvom získal ešte v tom istom roku prvé objednávky šľachtickej rodiny Csáky z Hodkoviec. V roku 1804 prvýkrát pracoval pre obchodnícku rodinu Jána Samuela Steinhübela v Prešove. Prvá zmienka o jeho pôsobení na území vtedajšieho Ruska sa datuje do roku 1805, keď sa prostredníctvom rodiny grófa Iljinského dostal na územie Romanovky (dnešná Ukrajina). Od roku 1806 pôsobil v Petrohrade, kde sa stal vyhľadávaným maliarom portrétov. V roku 1810 získal povolenie na kopírovanie diel v Ermitáži. V Rusku tvoril až do roku 1824, keď sa rozhodol presťahovať do Prešova, kde žili jeho dvaja bratia – zlatník Matej a mäsiar Samuel. V roku 1829 sa v Prešove narodila jeho jediná dcéra Regina Matilda. V roku 1835 získal objednávky na reprezentatívne portréty členov evanjelického kolégia. O päť rokov neskôr maľoval portrét panovníka Ferdinanda V. pre účely radnice a župného domu. V rokoch 1824 – 1849 tvoril prevažne v Prešove a okolí portréty, oltárne, ako aj žánrové obrazy. Zomrel v roku 1849 v

Voľba vo výstavnej dramaturgii SNG nepadla na kultivovaného autora Jána Rombaura náhodou, jeho osoba a ešte viac pôsobenie je pre naše prostredie v mnohom príznačné. Ako naznačuje už podtitul katalógu i výstavy, Levoča – Petrohrad – Prešov, divák a čitateľ sa okrem diela samotného stretne aj s mnohovrstevnou osobnosťou, autorom, ktorý síce rád vystupoval ako „ruský cársky maliar“, no ktorého väčšina práce a života bola spojená s lokálnym, domácim prostredím vzdialeným kozmopolitnému pôsobeniu. Edično-výstavný zámer okrem prezentácie života a diela umelca sleduje aj geograficko-zberateľskú cestu, ktorú tvoria diela uložené v zbierkach mnohých stredo- a východoeurópskych inštitúcií. Práve preto je tento projekt výsledkom spolupráce kurátorky SNG a viacerých odborníkov a inštitúcií, ktorých táto téma spojila. Ján Rombauer, ktorý nenápadne prepájal stredoeurópsky priestor, teraz spája bádateľov i inštitúcie a pokračuje vo svojej stredoeurópskej púti. Je namieste predpokladať, že aj toto je spôsob, ako skúmať problematiku umenia 19. storočia v stredoeurópskom kultúrnom prostredí, kde je (opäť) prirodzené existovať aj na osi Levoča – Petrohrad – Prešov.

Sprievodný program výstavy Ján Rombauer (1782 – 1849) Levoča – Petrohrad – Prešov

Streda 16. 6. 2010 o 17.00 hod. Kurátorský výklad Katarína Beňová Esterházyho palác, Nám. Ľ. Štúra 4, 3. poschodie Vstupné ako na výstavy 3,50 € a zľavy podľa cenníka SNG Vstupenka platí aj na koncert v ten istý deň o 18.00 hod.

Streda 16. 6. 2010 o 18.00 hod. Koncert Momento musicale. Program: Ruská vokálna tvorba Účinkujú poslucháči operného spevu v dramaturgii D. Livorovej Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie 2, 1. poschodie Vstupné 1,50 €

Štvrtok 24. 6. o 17.00 hod. Čítanie z ruskej dramatickej literatúry Účinkujú Kristína Sarvašová a Tomáš Roháč Program uvedie Katarína Beňová stručným výkladom o Rombauerovom pôsobení v Rusku Esterházyho palác, Nám. Ľ. Štúra 4, 3. poschodie Vstupné 1,50 €

Nedeľa 29. 8. 2010 o 16.00 hod. Kurátorský výklad Katarína Beňová Vstupné 3,50 € a zľavy podľa cenníka SNG

http://www.sng.sk

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM