Webnoviny - Svet

Maturanti sa môžu proti hodnoteniu ohradiť

WEBNOVINY.SK

Foto: SITA/Miroslav Dibák BRATISLAVA 17. mája (WEBNOVINY) – Stredoškoláci v posledných ročníkoch alebo ich rodičia sa môžu ohradiť, ak nie sú spokojní s hodnotením maturitnej skúšky. Po písomnej časti môžu požiadať riaditeľa školy o nahliadnutie do testu a kľúča správnych odpovedí, a to do piatich dní, keď sa dozvedia o jej výsledku. Námietky voči hodnoteniu možno Štátnej školskej inšpekcii prostredníctvom riaditeľa školy podať do ôsmich dní odo dňa, keď sa školák dozvedel o výsledku.

Pri ústnej maturite alebo praktickej časti odbornej zložky treba vzniesť prípadné námietky do ôsmich dní od jej vykonania tiež Štátnej školskej inšpekcii. Lehota ôsmich dní od vykonania skúšky sa týka aj teoretickej časti odbornej zložky alebo praktickej časti odbornej zložky na stredných zdravotníckych školách, námietky je však nutné adresovať Ministerstvu zdravotníctva SR.

Ak Štátna školská inšpekcia zistí, že sú námietky voči hodnoteniu opodstatnené, môže pri písomnej časti nariadiť odstránenie zistených nedostatkov. Pri ústnej skúške alebo praktickej časti odbornej zložky má inšpekcia právo nariadiť komisionálne preskúšanie. Rovnako môže rozhodnúť aj ministerstvo zdravotníctva v prípade teoretickej a praktickej časti odbornej zložky na stredných zdravotníckych školách. Preskúšanie musí maturant absolvovať pred predmetovou maturitnou komisiou v pôvodnom zložení, uvádza portál ministerstva školstva modernaskola.sk.

Maturity na 756 stredných školách sa začali dnes, potrvajú do 4. júna. Nad odpoveďou viac ako 62 300 maturantov budú dohliadať odborné komisie. Skúšky dospelosti budú stredoškoláci v posledných ročníkoch skladať zo štyroch vybraných predmetov, na stredných odborných školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín z piatich predmetov. Vyžrebujú si jedno zo schválených maturitných zadaní v predmete teoretická časť odbornej zložky, v predmete praktická časť odbornej zložky si žiak žrebuje jednu zo schválených tém.

Ústna odpoveď je verejná. V jednom dni môže predmetová maturitná komisia vyskúšať najviac 24 žiakov. Na odpoveď budú mať jednotne 20 minút, okrem predmetu teoretická časť odbornej zložky, ktorý trvá polhodinu. Školáci si tento rok vyberali z 39 maturitných predmetov – od štandardnej matematiky, slovenčiny, cudzích jazykov, cez ekológiu, právo, náboženstvo, latinčinu, až po predmety ako stretnutia s ľudovou kultúrou, muzikál, právo či športový manažment.

Žiak môže pristúpiť k ústnej maturite bez ohľadu na výsledok písomnej časti skúšky. Pri celkovom hodnotení zaváži najmä ústna odpoveď. Ak ju žiak zvládne na trojku a lepšie, výsledky písomiek skúšajúci nebudú zohľadňovať. Žiak so štvorkou z maturity z jazyka musel mať slohovú prácu (interná písomná maturita) aspoň na 25 percent a písomku (externá maturita) na viac ako 33 percent z celkového počtu bodov. V prípade matematiky musí mať na štvorku aspoň 33 percent celkového počtu všetkých bodov z písomky, ak odpovie na trojku a lepšie, rovnako sa výsledok písomky neberie do úvahy. Ak predmet nemá externú časť ani písomnú formu internej časti, na úspešné vykonanie maturitnej skúšky z tohto predmetu stačí dosiahnuť z ústnej odpovede štvorku. Informoval o tom odbor masmediálnej politiky Ministerstva školstva SR.

SITA

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM