Webnoviny - Svet

Minister Lajčák bude mať pod palcom menšiny, tie sú proti

WEBNOVINY.SK

BRATISLAVA 20. júna (WEBNOVINY) – Predsedom Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť bude podpredseda vlády a šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák.

Vláda dnes schválila štatút rady, ktorý nadväzuje na novelu kompetenčného zákona.

Tou vláda na konci mája reagovala na neobsadenie postu vicepremiéra pre ľudské práva a menšiny.

Podľa novely sa prenesie koordinácia a riadenie činnosti rady na podpredsedu vlády, ktorý je aj ministrom zahraničných vecí.

Aktivisti žiadajú výbor pre práva LGBTI ľudí

Viaceré mimovládne organizácie vyzvali vládu, aby v Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť zriadila výbor pre práva LGBTI ľudí (lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálne identifikovaných ľu­dí).

„Nerovnaká váha zakázaných dôvodov diskriminácie v štruktúre rady je neospravedlni­teľná,“ uviedli vo výzve.

Poukazujú na rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva z februára tohto roku, v ktorom zdôraznil, že „diskriminácia na základe sexuálnej orientácie je rovnako závažná ako diskriminácia na základe rasy, pôvodu alebo farby pleti“. Takýto výbor v návrhu štatútu nefiguruje.

Kontrola zo zahraničia

Slovensko pritom už v budúcom roku bude musieť vypracovať monitorovaciu správu o realizácii odporúčania Výboru ministrov Rady Európy, v ktorom vyzval členské štáty, aby „preskúmali existujúce legislatívne a iné opatrenia, pravidelne ich aktualizovali a zhromažďovali a analyzovali relevantné údaje za účelom monitorovania a odškodnenia za akúkoľvek priamu alebo nepriamu diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity.“

Obdobné výbory sú podľa autorov výzvy štandardnou súčasťou poradných orgánov európskych vlád. „Ako príklad môžeme uviesť Výbor pro sexuální menšiny, ktorý existuje už od roku 2007 pri Rade vlády České republiky pro lidská práva“.

Organizácie upozornili, že pri vzniku rady a jej výborov sa pôvodne vychádzalo z princípu, že každému zakázanému dôvodu diskriminácie podľa Antidiskriminačného zákona bude venovaný osobitný výbor rady.

Autori výzvy hovoria, že predchádzajúca vláda bez zdôvodnenia tento princíp porušila a odmietla zriadiť výbor pre práva LGBTI ľudí. „Následne jedno z prvých uznesení rady prijaté drvivou väčšinou jej členov a členiek požadovalo zriadenie takého výboru. Uznesenie však vláda hlasmi ministrov za KDH a SDKÚ-DS ignorovala a výbor nebol opätovne zriadený,“ dodali.

K výzve sa hlásia mimovládne organizácie a združenia Iniciatíva Inakosť, Queer Leaders Forum, Transfúzia, Možnosť voľby, Občan, demokracia a zodpovednosť, ASPEKT, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Quo Vadis a záujmové združenie žien MyMamy.

Čo je Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť?

Rada je stálym odborným, poradným, koordinačným a konzultatívnym orgánom vlády.

Podpredsedami rady budú ministri práce, spravodlivosti, školstva, kultúry a reprezentant občianskej spoločnosti.

Podpredsedu rady za občiansku spoločnosť vymenuje vláda na návrh Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie.

Tajomníkom rady bude generálny riaditeľ Sekcie právnej a konzulárnej Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.

Členom rady bude aj novozvolený splnomocnenec pre národnostné menšiny László Nagy, ktorý povedie príslušný výbor.

Rada bude podľa návrhu štatútu pozostávať zo stálych výborov pre národnostné menšiny a etnické skupiny, pre seniorov, pre osoby so zdravotným postihnutím, pre rodovú rovnosť, pre deti a mládež, pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania a výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie.

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM