Ilustračný obrázok k článku Na koho sa vzťahujú VÝNIMKY z povinného nosenia respirátora?
Zdroj: TASR/AP

Na koho sa vzťahujú VÝNIMKY z povinného nosenia respirátora?

Medzi sprísnené pravidlá oddnes patrí aj povinnosť nosiť respirátory ochrannej triedy FFP2 podobne ako napríklad v Česku.

ELA Zo Slovenska
ELA Zo Slovenska

Na koho sa vzťahujú VÝNIMKY z povinného nosenia respirátora?

Medzi sprísnené pravidlá oddnes patrí aj povinnosť nosiť respirátory ochrannej triedy FFP2 podobne ako napríklad v Česku.

Ilustračný obrázok k článku Na koho sa vzťahujú VÝNIMKY z povinného nosenia respirátora?
Zdroj: TASR/AP

Od 8. marca 2021 bude v obchodoch a prostriedkoch verejnej dopravy (MHD, vlaky, diaľkové autobusy a podobne) povinné nosenie respirátorov bez výdychového ventilu s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149 + A1. Výnimky z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest sú platné tak ako doteraz a sú podrobne uvedené vo vyhláške.

Výnimky pre respirátor

Pre tri výnimky z povinnosti nosiť respirátor stále platí povinnosť nosiť rúško. Týka sa detí do ukončenia prvého stupňa základných škôl, osôb vo väzbe alebo vo výkone trestu v zariadeniach Zboru väzenskej a justičnej stráže a zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do tretej kategórie vo faktore záťaž teplom pri práci – napríklad práca pri vysokých peciach.

„V exteriéroch bude naďalej možné mať prekryté horné dýchacie cesty nielen respirátorom, ale aj rúškom, šálom alebo šatkou,“ uzavrela Račková.

Vo Vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, sa uvádza, že povinnosť nosiť respirátor v interiéroch budov sa nebude vzťahovať na:

 • deti do ukončenia 1. stupňa ZŠ,
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
 • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
 • osoby pri výkone športu,
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
 • osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
 • výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho fil­mu,
 • tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
 • zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám,
 • osoby vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody, pokiaľ sú umiestnené v objektoch Zboru väzenskej a justičnej stráže,
 • zamestnanca vykonávajúceho prácu zaradenú do tretej kategórie vo faktore záťaž teplom pri práci (riziková práca) podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 448/2007 Z. z.

Vo všetkých interiéroch bude respirátor povinný od 15. marca.

Výnimku z nosenia rúška majú iba:

 • detí do 6 rokov veku, (pre deti od 3 do 6 rokov však platí dôrazné

odporúčanie, aby mali v interiéri, exteriéri mimo intravilánu obce a prostriedkoch hromadnej dopravy prekryté horné dýchacie cesty)

 • osoby v exteriéroch mimo zastavaného územia (intravilánu) obce,

pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov,

 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
 • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým

postihnutím,

 • osoby pri výkone športu,
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu

fotografovania,

 • osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
 • výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri

nakrúcaní dokumentárneho filmu,

 • tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
 • zamestnanec, ktorý sa nachádza na pracovisku v interiéri sám.

Neprehliadnite aj:

Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín