Webnoviny - Svet

Na škody po povodniach chce dať vláda 6 miliónov €

WEBNOVINY.SK

Ilustračné foto SITA/Ivan Fleischer BRATISLAVA 7. septembra (WEBNOVINY) – Vláda bude na schôdzi v stredu schvaľovať mechanizmus, ako poskytnúť peňažný príspevok rodinám postihnutým povodňami v mesiacoch júl a august. Z rezervy predsedníčky vlády chcú vyčleniť 5 990 200 eur. V dôsledku prívalových dažďov vznikli v tomto období miestne povodne, miestne toky sa vyliali a zaplavené boli niektoré obce a mestá. Podľa návrhu predpokladaných výdavkov je 3,629 milióna eur vyčlenených na poškodené nebytové priestory, 1,6 milióna eur na poškodené bytové priestory, 42 tisíc eur na zrútené domy, zvyšok na domácnosti s deťmi.

V júli bol vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity v 113 obciach a mestách Prešovského, Košického a Banskobystrického kraja. Mimoriadna situácia bola vyhlásená v 34 obciach Žilinského, Prešovského, Košického a Trenčianskeho kraja. V auguste bol 3. stupeň povodňovej aktivity v 133 obciach a mestách Košického, Prešovského, Žilinského, Banskobystrického, Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja, trvá ešte v 12 obciach. Mimoriadna situácia bola vyhlásená v 45 obciach a mestách Košického, Prešovského, Žilinského, Banskobystrického a Trenčianskeho kraja, v 33 obciach ešte zostáva vyhlásená.

V postihnutých oblastiach sa v súčasnosti odstraňujú škody na miestnych komunikáciách, dvoroch, odčerpáva sa voda z pivníc zaplavených rodinných domov a studní a škody spôsobené na cestách a mostoch. Okrem toho dočisťujú postihnuté územia a odváža sa odpad. Pokračuje sledovanie kvality pitnej vody, príprava na dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu. Súčasne sa evidujú a vyhodnocujú vzniknuté škody na majetku obcí, miest a občanov a zabezpečuje sa evidencia škôd. Záchranné povodňové práce riadia vo svojej kompetencii starostovia obcí a primátori miest v súčinnosti s obvodnými úradmi.

Podľa návrhu schvaľovacieho mechanizmu peňažného príspevku má príslušná obec alebo mesto vypracovať zoznam rodinných domov a bytových domov, ktoré boli zasiahnuté povodňami. V zozname uvedie počty dospelých osôb a nezaopatrených detí v týchto domácnostiach. Na základe žiadosti o príspevok vypracuje zoznam žiadateľov. Obec v zozname určuje poradie žiadateľov na základe ich majetkových pomerov, počtu nezaopatrených detí a výšky škody a odošle zoznam na miestne príslušný obvodný úrad na overenie, ktoré má na starosti obvodný úrad spolu s príslušným okresným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Po overení obec predloží zoznam na schválenie zastupiteľstvu obce. Schválený zoznam zašle Ministerstvu vnútra SR, ktoré zoznamy po sumarizácii zašle Úradu vlády SR. Vyplácanie zabezpečia poštou.

Pre občanov v hmotnej núdzi, ktorí prišli pri povodniach o všetok majetok, sa odporúča na uľahčenie ich zložitej situácie zvážiť poskytnutie jednorazovej pomoci z kapitoly rezortu práce. Takýmto spôsobom sa už zmierňovali následky povodní z mája a júna tohto roka. Rovnako sa navrhuje zvýšiť základnú výšku príspevku pre rodiny s nezaopatrenými deťmi od 100 eur pri jednom dieťati až do 500 eur pri štyroch a viac deťoch.

SITA

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM