Správy Zo Slovenska

Nestihli ste vyzdvihnúť si nemocenskú dávku? Tu je rada, ako sa k nej dostať

Ak si poberateľ niektorej z nemocenských dávok nestihol dávku vyzdvihnúť a želá si jej opätovnú výplatu, musí o to Sociálnu poisťovňu požiadať.

Ilustračný obrázok k článku Nestihli ste vyzdvihnúť si nemocenskú dávku? Tu je rada, ako sa k nej dostať
Zdroj: TASR

Poisťovňa totiž nezasiela opätovne dávky bez podania žiadosti.

„V takomto prípade treba postupovať tak, že žiadateľ vyplní tlačivo Žiadosť o výplatu dávky a pošle ho alebo osobne doručí príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Pomocou určeného možno požiadať aj o zmenu výplaty,“ informuje o tom hovorca poisťovne Peter Višváder.

Tlačivo je k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Formuláre a tiež v pobočkách poisťovne.

Zamestnanec, aj bývalý, ktorému sa dávka vypláca z ochrannej lehoty, predkladá žiadosť pobočke Sociálnej poisťovne podľa sídla zamestnávateľa a SZČO a dobrovoľne nemocensky poistená osoba pobočke v mieste trvalého bydliska.

V prípade, že si žiadateľ o zmenu nedokáže predmetné tlačivo zabezpečiť, môže žiadosť napísať aj vlastnou rukou. Tá by mala obsahovať údaje o poberateľovi dávky (meno, priezvisko, rodné číslo, adresa), údaje o spôsobe výplaty dávky – na účet v banke alebo v hotovosti na adresu, dátum a chýbať nesmie podpis poistenca. Ak je žiadosť doručená spolu s ostatnými dokladmi (ak sú potrebné) včas (do 5. dňa v mesiaci), zmenu je možné uskutočniť pri najbližšom výplatnom termíne.

Nárok na výplatu nemocenskej dávky sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý poistencovi dávka patrila.

Zdroj: TASR

Najčítanejšie