Od roku 2018 platia prísnejšie podmienky pre firmy obchodujúce so štátom

Novela Obchodného zákonníka mení podmienky pri obchodovaní so štátom. Cieľ je zastaviť nepoctivé zlučovanie spoločností, zaviesť opatrenia proti tzv. „bielym koňom“.

Lucia Šútorová
Ilustračný obrázok k článku Od roku 2018 platia prísnejšie podmienky pre firmy obchodujúce so štátom
Zdroj: TASR

Pre firmy obchodujúce so štátom, ktoré sú zapísané v registri partnerov verejného sektora, platia od začiatku roka 2018 prísnejšie podmienky. V prípade, že uzatvárajú so subdodávateľmi zmluvy na dodanie tovaru alebo služieb pre verejnú zákazku, musia týmto plniť faktúry v rovnako prísnych lehotách, v akých ich plní verejný sektor im, teda v lehote 30 dní.

Zvýšená mieria zodpovednosti

Zmenu priniesla minuloročná novela Obchodného zákonníka (OZ), ktorej niektoré časti vstúpili do účinnosti 1. januára 2018. Od 8. novembra 2017 sú v praxi opatrenia zamerané proti špekulatívnym fúziám spoločností. Teraz sa k nim pridávajú aj opatrenia, ktoré majú zvýšiť mieru zodpovednosti štatutárov a spoločníkov firiem. Informovalo o nich ministerstvo spravodlivosti.

Uplatnenie zodpovednosti

Po novom tak podľa hovorcu rezortu Petra Bublu možno napríklad uplatňovať zodpovednosť voči spoločníkovi obchodnej spoločnosti, ktorý ju ovláda a spôsobil jej úpadok. Tiež voči takzvanému faktickému štatutárovi, teda osobe, ktorá síce „formálne“ nikdy nebola ustanovená do funkcie štatutára, avšak vykonáva najvyššie obchodné vedenie spoločnosti.

Rovnako však aj voči štatutárom, ktorí podali oneskorene alebo vôbec nepodali návrh na vyhlásenie konkurzu a súd konkurz nemohol vyhlásiť pre nedostatok majetku. Rozhodnutie o náhrade škody pritom bude znamenať diskvalifikáciu.

Proti bielym koňom

Vlani schválená novela Obchodného zákonníka, ktorú pripravilo ministerstvo pod vedením Lucie Žitňanskej (Most-Híd), má za cieľ zastaviť nepoctivé zlučovanie spoločností, zaviesť opatrenia proti tzv. „bielym koňom“ a zvýšiť mieru zodpovednosti štatutárov a spoločníkov firiem. Po zmenách v tzv. veľkých reštrukturali­záciách a zavedení elektronického upomínacieho konania má ísť o ďalší krok smerom ku kvalitnejšiemu podnikateľskému prostrediu.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame