Webnoviny - Svet

Odstavenie električkovej trate na Hlavnej stanici

WEBNOVINY.SK

BRATISLAVA 26. októbra (WBN/P) – Dopravný podnik Bratislava vzhľadom na havarijný technický stav koľajovej trate prijal mimoriadne opatrenie, na základe ktorého bude od 2. novembra 2011 odstavená električková trať v úseku Radlinského – Hlavná stanica.

Dopravný podnik Bratislava v predloženej dôvodovej správe konštatuje, že z aktuálnych meraní a fyzickej obhliadky tratí vyplynul havarijný stav. V auguste a septembri tohto roka uskutočnila Správa koľajových tratí diagnostiku, výsledky ktorej poukázali na kritickú situáciu. Električkovú dopravu v úseku Radlinského – Hlavná stanica je nevyhnutné odstaviť čo najskôr a DPB v záujme bezpečnosti cestujúcej verejnosti pozastaví prevádzku električiek č. 2, 3, 8 a 13. Opatrenie sa uskutoční v časovom horizonte potrebnom na spracovanie nových cestovných poriadkov a informovanie cestujúcej verejnosti. Stav koľajovej trate v uvedom úseku sa podľa predloženej odbornej dokumentácie neustále zhoršuje a vyžaduje komplexnú rekonštrukciu. Ak sa tieto opravy nevykonajú, hrozia vážne následky – poškodzovanie podvozkových častí, vykoľajenie električky a následná nekontrolovaná jazda dolu kopcom, vzpriečenie panelov pod električkou. Dopravný podnik Bratislava z bezpečnostných dôvodov navrhol zastaviť prevádzku trate na danom úseku, až kým nebude vykonaná potrebná oprava.

V minulom období DPB zabezpečil odstránenie porúch na kritickom úseku Starohorská – Hlavná stanica. Zrealizovali sa opatrenia, ktoré sú však už dnes nedostatočné a nemôžu zaistiť požadovanú bezpečnosť. Zhoršujúci sa technický stav koľajovej trate bol v uvedenom úseku dôvodom na zavedenie zníženej traťovej rýchlosti 15 km/h a v samotnom obratisku Hlavnej stanice 5 km/h. Zároveň bol opravený koľajový úsek na Predstaničnom námestí. Od roku 1998 sa pravidelne vykonávajú rekonštrukcie a opravy električkových tratí, pričom v najbližšom období si vyžiadajú približne 18 miliónov eur. Ďalšie prostriedky sú potrebné na opravy koľajových konštrukcií. V prípade nedostatku financií sa technický stav tratí bude neustále zhoršovať. Za najkritickejšie úseky dnes možno považovať trate na Radlinského – Štefanovičova a v Dúbravke úsek Hanulova – Pri kríži. Podrobné merania Správy koľajových tratí zistili nasledovné závady: neúnosný koľajový spodok, rozpad drevených podvalov, nefunkčné a nestabilné upevnenie koľajníc a tým rozpad geometrickej polohy koľaje, nežiaduci vertikálny a horizontálny pohyb koľajníc, vyčnievajúce zádlažbové panely nad dovolenú výškovú hodnotu 30 mm nad temeno koľajnice, opotrebenie koľajníc v rovných úsekoch trate, opotrebenie koľajníc v oblúkoch na križovatke Radlinského – I. Karvaša aj na Hlavnej stanici, početné lomy koľajníc v oblúkoch na Hlavnej stanici.

Rekonštrukcia električkovej trate je rozdelená na dve etapy: prvá v úseku Radlinského – Kýčerského, na ktorú už bol spracovaný projekt a vydané stavebné povolenie. Pre nedostatok financií však do investičných plánov nebola zaradená. Táto rekonštrukcia je v súlade s plánom realizácie I. etapy nosného dopravného systému a predpokladá sa, že sa bude realizovať v roku 2012 s odhadovanými nákladmi 3 milióny 787 tisíc eur. Druhú etapu rekonštrukcie s predpokladanými nákladmi 5 miliónov 41 tisíc eur úseku Kýčerského – Hlavná stanica by mal realizovať investor celého predstaničného priestoru až po Štefanovičovú ulicu v podzemí. Súkromný investor má uzavretú dlhodobú nájomnú zmluvu, na základe ktorej nebolo možné vykonať rekonštrukciu, preto musela byť realizácia oboch etáp zastavená.

Pre zabezpečenie obslužnosti na Račianskej, Ružinovskej, Vajnorskej radiále a spojenia z Námestia Ľudovíta Štúra a Obchodnej ulice vypraví Dopravný podnik Bratislava náhradné linky: linka č. 15, ktorá nahradí električky č. 2 a 13 bude mať nasledovnú trasu: Zlaté piesky – Vajnorská – Krížna – Vazovova – Radlinského – Obchodná – Námestie SNP – Jesenského – Námestie Ľ. Štúra – Šafárikovo námestie. Linka č. 16 nahradí električky č. 3 a 8 a bude premávať na trase Komisárky – Račianska – Radlinského – Vazovova – Krížna – Trnavské mýto – Ružinov. Na Hlavnú stanicu sa cestujúca verejnosť dostane trolejbusovými a autobusovými linkami cez prestupové body Trnavské mýto (linky č. 61, 74, 201), Krížna (linka č. 210) a Obchodná (Hodžovo nám. linka č. 93). Obslužnosť týchto trás zabezpečujú aj linky smerujúce na Predstaničné námestie, respektíve SAV.

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM