Webnoviny - Svet

Rektor PEVŠ Ján Svák vydáva odbornú publikáciu

WEBNOVINY.SK

BRATISLAVA 21. februára (WBN/PR) – Prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. spracoval svoju dizertačnú prácu do podoby odbornej publikácie, ktorá bude zároveň slúžiť poslucháčom Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy i ďalších právnických vysokých škôl.

Publikácia mapuje rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasbourgu. Práve podrobná analýza konkrétnych precedensov významne ovplyvňuje vývoj myslenia aj slovenských právnikov – praktikov a teoretikov. Cieľom knihy je dosiahnuť, aby tí, ktorí na národnej úrovni aplikujú Dohovor o ľudských právach – sudcovia, advokáti, právnici, ale aj širšia verejnosť boli citlivými, a podnietiť ich k aplikácii princípu subsidiarity, ktorý im dáva poslanie, aby oni sami rozhodovali o tvrdených porušeniach.

„Nová publikácia prof. JUDr. Jána Sváka, DrSc. svojou analytickou kvalitou a aktuálnosťou reaguje na právnikmi pociťovanú potrebu mať k dispozícii čo najširšiu panorámu prehľadu judikatúry Súdu. Rýchla analýza aktuálnych rozhodnutí zároveň umožňuje lepšie sledovať vývoj názorov „sudcov zo Štrasburgu“ a prináša praktikom, ale aj teoretickej fronte a študentom adekvátny pracovný nástroj. Zároveň cez tieto analýzy je možné ľahšie pochopiť hlavné smery vývoja rozhodovacej činnosti Súdu ako aj pochopiť črty jeho rozsudkov,“ vyjadril sa k novej publikácii sudca Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburg Ján Šikuta.

Európske právo je postavené na princípe precedensov. A tento model sa už vnáša aj do slovenského právneho poriadku, najmä v oblasti ľudských práv. Súdny precedens Súdu pre ľudské práva má pritom zároveň aj v zmysle najnovších rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky prednosť pred vnútroštátnymi zákonmi. Obsah ľudských práv sa vykladá Súdom vzhľadom na vývoj a stav spoločnosti, obsahuje množstvo prípadov, ktoré vydávajú svedectvo o tom, že Súd rieši prípady a Dohovor vykladá tak, aby ľudské práva neboli len v teoretickej rovine a iluzórne, ale dôraz kladie na to, aby boli praktické a reálne.

Publikácia „Ochrana ľudských práv" vychádza v náklade 500 ks vo vydavateľstve Eurokodex.

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM