Webnoviny - Svet

Robme veci jednoducho a zrozumiteľne

WEBNOVINY.SK

BRATISLAVA 11. novembra (WBN/PR) – Chýbajúca legislatíva aj koordinácia, časovo a technologicky nenadväzujúce projekty a veľké nedostatky v komunikácii nielen medzi úradníkmi, ale aj smerom k občanom. Tak vidia základné problémy informatizácie verejnej správy na Slovensku predstavitelia kľúčových inštitúcií, ktorí včera diskutovali na Medzinárodnom kongrese ITAPA 2010.

Podľa kompetentných sú všetky strategické dokumenty v poriadku, problém teda nie je v cieľoch, ale v tom, ako sa napĺňajú, to je však problém viacerých nových členských štátov Európskej únie. Aj napriek tomu však veľmi zaujímavo dopadla analýza stratégií v jednotlivých krajinách. Pôvodní členovia v nich totiž kladú dôraz na občanov a naopak, tí noví riešia predovšetkým technológie. Splnomocnenca vlády pre informatizáciu spoločnosti po jeho nástupe do funkcie prekvapil rozdiel medzi pôvodnými plánmi a dnešnou realitou, napriek tomu je však optimista: „Ak budeme spolupracovať, nemám žiadne obavy o úspech eGovernmentu na Slovensku,“ vyhlásil na kongrese ITAPA Roland Sill. Podľa Miroslava Kukučku z ministerstva financií sú pre rozvoj informačnej spoločnosti na Slovensku dôležité štyri základné priority – informatizácia verejnej správy, digitálna gramotnosť, osveta a rozvoj demokracie v zmysle stále väčšieho zapájania sa občanov a podpory proaktívneho zverejňovania informácií.

„Dominantnou témou druhého dňa ITAPY bol OPIS, v ktorom vnímame pokus o reštart založený na skúsenostiach úspešnejších krajín. Veríme, že počiatočné nejasnosti v komunikácii sú len prejavom zoznamovania sa s problematikou a nepredznamenávajú ďalší neúspech, na ktorý už Slovensko nemá čas," povedal riaditeľ kongresu Vladimír Ivantyšyn.

Tohtoročná ITAPA venovala veľký priestor aj problematike eHealthu. Veľkú pozornosť vzbudil projekt, ktorý v skúšobnej prevádzke práve spúšťajú v jihlavskej nemocnici a počas budúceho roka by mal spojiť všetkých 5 nemocníc na Vysočine v Českej republike. Jednotný objednávací systém bude slúžiť všetkým pacientom, ktorí si podľa svojich možností môžu vybrať spôsob, akým budú do systému vstupovať. Od objednávania cez internet, prostredníctvom call centra, či aj starou dobrou osobnou návštevou. Zaujímavé medzinárodné projekty, ktoré sa však testujú už aj na Slovensku, predstavili v sekcii eEducation. Patrí k nim napríklad multimediálna knižnica, ktorá učiteľom pomáha efektívne využívať digitálne technológie pri vyučovaní a žiakom uľahčuje učenie. Môžu z nej čerpať množstvo dôležitých informácií, prezentácií, animácií, videí alebo testov. Prieskumy ukázali, že takto podané učivo žiakov nielenže podstatne viac zaujme, ale ho aj lepšie pochopia, vďaka čomu dosahujú lepšie výsledky. Projekt využívajú mnohé krajiny, na Slovensku sa zatiaľ iba testuje, a to v dátovom centre ministerstva školstva. Podstatné je, že jeho obsah až na 80% kopíruje naše učebné osnovy prírodovedných predmetov pre základné a stredné školy.

Podľa organizátorov si tohtoročná ITAPA udržala svoju úroveň a opäť bola miestom, kde sa stretli nielen svety, ale aj odborníci, ktorí tu našli jedinečné miesto na výmenu názorov a informácií medzi sektormi, ktoré inak nemajú priestor na spoločnú komunikáciu.

http://www.itapa.sk/

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM