Ilustračný obrázok k článku ROZHOVOR: Aká je rehabilitácia pacientov s postcovidovým syndrómom? A kto ju potrebuje?
Zdroj: Nemocnica Šaca

ROZHOVOR: Aká je rehabilitácia pacientov s postcovidovým syndrómom? A kto ju potrebuje?

Zmierniť dopad ochorenia a prinavrátiť zdravie pacientom po prekonaní koronavírusu pomôže rehabilitačný programv Nemocnici AGEL v Šaci.

Eva Mikulová Magazín Lifestyle
Eva Mikulová Magazín Lifestyle

ROZHOVOR: Aká je rehabilitácia pacientov s postcovidovým syndrómom? A kto ju potrebuje?

Zmierniť dopad ochorenia a prinavrátiť zdravie pacientom po prekonaní koronavírusu pomôže rehabilitačný programv Nemocnici AGEL v Šaci.

Ilustračný obrázok k článku ROZHOVOR: Aká je rehabilitácia pacientov s postcovidovým syndrómom? A kto ju potrebuje?
Zdroj: Nemocnica Šaca

Pacientov, ktorí prekonali COVID-19, trápia rôzne zdravotné komplikácie. S primárkou Kliniky liečebnej rehabilitácie Nemocnice AGEL Košice-Šaca Máriou Katuščákovou sme sa rozprávali o tom, ako bude rehabilitácia týchto pacientov vyzerať v praxi.

Aké sú najčastejšie zdravotné komplikácie pacientov po prekonaní ochorenia COVID-19?

Pacienti po prekonaní koronavírusu vykazujú široké spektrum klinických ťažkostí, predovšetkým poškodenie pľúc, srdca, ciev a nervového aparátu.

Mnohí trpia dlhodobými príznakmi a symptómami ako kašeľ, ťažkosti s dýchaním, únava a slabosť, strata kondície, vyčerpanosť, bolesti svalov, kĺbov a hlavy. Rehabilitačným cieľom pri postcovidových syndrómoch je pomôcť zotaviť sa pacientom, ktorí prekonali COVID-19, ale nie sú zdraví.

Aký je, alebo by mal byť postup od prekonania ochorenia po začiatok rehabilitácie?

Žiaľ, narážame na problém, že väčšina pacientov po prekonaní ochorenia COVID-19 je zo strany obvodných lekárov veľmi zle manažovaná v ďalšom postupe, ktorý by mal nasledovať.

Chybou systému je aktuálna online forma ošetrovania pacienta, vďaka ktorej sa postihnutý ani nedostane k svojmu lekárovi a komunikuje s ním len cez telefón.

V horšom prípade sa mu vôbec nevie dovolať a so svojimi ťažkosťami sa bezradne trápi doma na PN. V Nemocnici AGEL Košice-Šaca sme preto so všetkými obvodnými lekármi dohodli, že títo pacienti musia prejsť ich ambulanciami, aby mali doplnené vyšetrenia podľa toho, aký je u nich dominantný klinický príznak.

Po pľúcnej forme – pneumónii, je dôležité pľúcne vyšetrenie v ambulancii, kde budú pacienti pravidelne sledovaní, musia mať urobený kontrolný RTG snímok a spirometriu.

Ťažké formy poškodenia pľúc aj kontrolné CT vyšetrenie, pretože od toho sa odvíja aplikácia laserovej terapie. Pacienti s pretrvávajúcimi kardinálnymi príznakmi, teda dusnosťou, arytmiami a po pľúcnej embólii musia mať kardiologický nález ECHO vyšetrenia, aby sme vedeli, ako môžeme pacienta zaťažiť a ako stupňovať záťaž.

Pacienti s neurologickými príznakmi by mali prejsť neurologickým vyšetrením a už byť liečení medikamentózne, najmä myopathi­e eventuálne hemiparézy po prekonaní embolickej cievnej mozgovej príhody, ako dôsledku COVID-19.

V prípade našich ambulantných pacientov s príz­nakmi, ktoré dovoľujú ambulantnú formu rehabili­tácie, sme určili stratégiu dochádzania, kedy lekári môžu pacientov odosielať na rehabilitáciu po troch týždňoch od posledného negatívneho výsledku PCR testu po prekonaní koronavírusu.

Kto má nárok na rehabilitáciu?

Nárok na rehabilitáciu neexistuje, existuje potreba liečby. Pacienti majú ťažkosti a to je vecou, ktorú treba dohodnúť s odborníkmi z Ministerstva zdravotníctva SR, špecialistami a zdravotnými poisťovňami.

Klinika liečebnej rehabilitácie Nemocnice AGEL Košice-Šaca v spolupráci s našimi ambu­lantnými obvodnými lekármi začala s terapiou pacientov z nášho rajónu.

Ako dlho by mala účinná rehabilitácia trvať?

Máme tu malého neviditeľného nepriateľa, ktorý v našom organizme napáchal veľa škody. Aj pre rehabilitáciu sú to noví pacienti, s novou diagnózou, ale predsa len postupy rehabilitácie, ktoré poznáme a využívame môžeme aplikovať aj na nich.

Čas, ktorý sme už týmto pacientom venovali ukazuje, že tí s ľahkými symptómami regenerujú po 7 – 10 návštevách u nás výborne, ale pacienti, u ktorých je skóre poškodenia pľúc fibróznymi zmenami závažné, nás budú potrebovať určite dlhšie.

Samotné štúdie predpo­kladajú až ročnú regeneráciu pľúc­neho parenchýmu.

Čo je cieľom postco­vidovej rehabilitácie a aké procedúry je vhodné pri tomto type pacientov aplikovať?

Cieľom rehabilitácie je minimalizovať následky poškodenia organizmu po prekonaní ochorenia COVID-19. Našou snahou je rehabilitačným procesom zlepšiť, eventuálne prinavrátiť zdravie postcovidovým pacientom pros­tredníctvom špeciálnych respiračných, in­dividuálnych a skupinových liečebných postupov, ktoré obnovujú funkčnosť a kapacitu pľúc, uľavujú záťaži srdca a cievnemu systému, zvyšujú svalovú silu a prinavrátia pacienta do bežného rodinného a pracovného života.

Pri terapii využívame polohovanie pacientov, cvičenia napomáhajúce drenáži dýchacích ciest, obnove stereotypu dýchania, cvičenia na zlepšenie výkonnosti, kondície a zvýšenia svalovej sily, ktoré prispievajú k zvládnutiu bežných denných aktivít.

Aký problém nastane v prípade, že pacientovi po prekonaní ochorenia nebude predpísaná rehabilitácia?

To je otázka, na ktorú je v tejto chvíli ťažké odpovedať, pretože v súčasnosti u nás manažment pos­tcovidových pacientov nefunguje. Pacienti sú vystrašení z príznakov, zmätení, hľadajú cesty a možnosti, no pritom sa nevedia dostať ani k svojim obvodným lekárom.

Je na poisťovniach a ich rýchlom rozhodnutí, ako stratégiu liečby poctcovidových pacientov nastaviť. Na našom pracovisku sme spustili liečbu pacientov, ktorí sú správne usmernení svojimi lekármi a absolvovali všetky potrebné vyšetrenia, ktoré sú nevyhnutné pre správne zacielenie liečby.

Môžu rehabilitáciu absolvovať aj pacienti, ktorým lekár terapiu nepredpísal?

Rehabilitáciu budú určite môcť, ako samoplatcovia, podstúpiť aj pacienti, ktorým lekár liečbu nepredpísal. Avšak iba v prípade, že budú mať výsledky z potrebných vyšetrení.

Pre začatie konkrétnej liečby nestačí mať všeobecné klinické príznaky. Môžeme ju poskytnúť iba na základe odborných nálezov.

Pre aplikovanie konkrétnej terapie a laserovej liečby je nevyhnutné kontrolné CT alebo RTG vyšetrenie pľúc. Inak môžeme očakávať množstvo sklamaných a nespokojných pacientov, ktorí sa budú sťažovať na to, že im rehabilitácia nebola umožnená.

Prečítajte si tiež:

Zdroj: Nemocnica Košice-Šaca
Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Magazín