Webnoviny - Svet

Školy dostanú nové notebooky, vďaka eurofondom

WEBNOVINY.SK

BRATISLAVA 19. marca (WEBNOVINY) – Základné a stredné školy ako aj školské zariadenia zapojené do národného projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov budú môcť získať notebooky so softvérom. Určené budú učiteľom a odborným pedagogickým zamestnancom na aktivity kontinuálneho vzdelávania.

Školám ich bude distribuovať Metodicko-pedagogické centrum, ktoré je prijímateľom národného projektu. V tejto súvislosti preto Metodicko-pedagogické centrum vyzýva všetky školy a školské zariadenia, ktoré ešte neoslovilo, aby sa informovali o možnostiach dodania notebookov.

Počet notebookov pridelených jednotlivým školám závisí od typu a veľkosti školy respektíve školského zariadenia. Podmienkou je záväzné prehlásenie školy, že zabezpečí minimálne jedného svojho učiteľa na vzdelávanie v rámci tohto národného projektu.

Škola musí zároveň zabezpečiť, aby sa neprekrývali aktivity a výdavky s inými národnými, respektíve dopytovo orientovanými projektmi, do ktorých je zapojená. Počítače budú môcť využívať pedagogickí a odborní zamestnanci na plnenie úloh vyplývajúcich zo vzdelávania, ale aj pre potreby ostatných aktivít projektu. Potrebné informácie získajú školy na stránke www.mpc-edu.sk.

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM