Webnoviny - Svet

Správca chce, aby súd zrušil konkurz SkyEurope

Konkurzný správca nízkonákladovej leteckej spoločnosti SkyEurope Airlines, a.s. Ľubomír Bugáň trvá na svojom návrhu, aby súd zrušil konkurz skrachovaných aerolínií pre nedostatok ich majetku na uspokojenie pohľadávok veriteľov.

„Pokiaľ by neboli splnené podmienky na zrušenie konkurzu, návrh by podaný nebol. O tom, či naozaj bol dôvod na podanie návrhu, rozhodne súd,“ informoval Bugáň agentúru SITA. Reagoval tak na piatkové vyhlásenie Advokátskej kancelárie Bizoň & Partners, s.r.o., ktorá považuje návrh na zrušenie konkurzu za predčasný a bude sa domáhať, aby ho súd neprijal. Advokátska kancelária označila konkurz za zmätočný a ohrozujúci uspokojenie zákazníkov, ktorí si kúpili 280 tisíc neodlietaných leteniek, ale i zamestnancov dopravcu a všetkých ostatných veriteľov. Advokátska kancelária so znepokojením sleduje okolnosti, za akých sa vedie konkurzné konanie.

„Neviem z akých úvah vychádza menovaná advokátska kancelária,“ uviedol Bugáň. Správcov konkurzy podľa neho živia, nemajú dôvody podávať nepodložené návrhy na zrušenie konkurzu. Buď ide o nepodložené dohady, alebo o snahu zviditeľniť sa, dodal správca. V prípade, ak má menovaná advokátska kancelária výhrady k činnosti správcu alebo súdu, mala ich uviesť konkrétne. Bugáň je presvedčený, že vzhľadom na to, aké mal konkurz SkyEurope zlé štartovacie podmienky, si ľudia, ktorí pracujú na tomto konkurze, zasluhujú rešpekt. „V konkurznom konaní takmer tri týždne po vyhlásení chýbal správca, museli sme riešiť absolútny nedostatok peňažných prostriedkov na nevyhnutnú prevádzku,“ uviedol správca.

Advokátska kancelária ďalej informovala, že SkyEurope nepredložil správcovi zákonom vyžadovaný zoznam majetku úpadcu. „Z toho usudzujeme, že všetok majetok spoločnosti SkyEurope doposiaľ ani nemohol byť riadne zistený“, uviedla kancelária. Zoznam majetku je podľa správcu iba jedným zo zdrojov, z ktorých čerpajú správcovia pri určení majetku patriaceho do konkurznej podstaty. „V prípade SkyEurope som súdu predložil 15-bodový zoznam úkonov, ktoré som vykonal za účelom zistenia rozsahu majetku podliehajúceho konkurzu,“ doplnil Bugáň. Na otázku koľkonásobne prevyšujú pohľadávky veriteľov zistený majetok SkyEurope, správca neodpovedal kvôli povinnosti mlčanlivosti.

Správca SkyEurope navrhol 14. decembra Okresnému súdu Bratislava 1 zrušenie konkurzu leteckej spoločnosti, pretože výška pohľadávok veriteľov je podstatne vyššia ako hodnota jej majetku. „Súd rozhodne po preštudovaní návrhu a všetkých doteraz predložených dôkazov a zistení, pričom na rozhodnutie o predmetnom návrhu nie je daná zákonná lehota,“ uviedol hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak. Bugáň uverejnil v Obchodnom vestníku súpis majetku skrachovaných aerolínií v hodnote 5,7 mil. eur. Správca pripravuje aj zoznam poškodených veriteľov, ktorí si uplatnili pohľadávky. „Lehota na vyhotovenie zoznamu pohľadávok uplynie 3. februára 2010, my by sme ho radi mali dokončený do konca decembra 2009. Počet veriteľov sa pohybuje rádovo v tisícoch,“ uviedol Bugáň. Súd vyhlásil konkurz SkyEurope 4. septembra a zároveň zastavil reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka. Vyhlásenie konkurzu nadobudlo účinnosť 9. septembra zverejnením v Obchodnom vestníku.

SITA

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM